Michal KonigVP mänskliga resurser
background
Previous page Next page
Beginning of quote:Jag vill hyra ett all-star team – människor som är supersmarta men också verkligt fina, för att behålla MyHeritage denna unikt goda arbetsplats. End of quote.
Michal leder vår världsomfattande resurs av personal, och medför mer än 15 års verkställande HR erfarenhet till MyHeritage.

Michal ansvarar för och stöder våra team av mer än 370 anställda på kontoren i Israel, USA och Europa, hjälper till med rekrytering och odla talanger inom företaget.

Före MyHeritage hade Michal varierande VP-positioner inom HR vid Pursway, Juniper Networks och RADCOM.

Den stolta tvåbarnsmamman äger nästan varje kokbok och kunde ge Gordon Ramsey en match.