Gilad Japhet
Grundare och VD
Smadar Levi
Finansdirektör
Aviram Levi
Marknadschef
Sagi Bashari
Teknisk direktör
Russ Wilding
Kreativitetsdirektör
Ran Levy
Högste chef för forskning och utveckling
Maya Lerner
Senior Vice VD för produkter
Aaron Godfrey
VP marknadsföring
Yakir Lasry
VP kundrelationer
Ran Michnowski
VP över operativa verksamheten