Gilad Japhet
Grundare och VD
Smadar Levi
Finansdirektör
Aviram Levi
Marknadschef
Sagi Bashari
Teknisk direktör
Russ Wilding
Kreativitetsdirektör
Ran Levy
Högste chef för forskning och utveckling
Maya Lerner
Vice VD över produkter
Aaron Godfrey
VP marknadsföring
Yakir Lasry
VP kundrelationer
Ran Michnowsky
VP över operativa verksamheten
Michal Konig
VP mänskliga resurser