Gilad Japhet
Grundare och VD
Smadar Levi
Finansdirektör
Aviram Levi
Marknadschef
Dr. Yaniv Erlich
Chief Science Officer
Sagi Bashari
Teknisk direktör
Russ Wilding
Kreativitetsdirektör
Ran Levy
VP forskning och utveckling
Maya Lerner
Vice VD över produkter
Aaron Godfrey
VP marknadsföring
Yakir Lasry
VP kundrelationer
Ran Michnowsky
VP över operativa verksamheten
Michal Konig
VP mänskliga resurser