Frankrike, kyrkliga dop och borgerliga födslar
154,475,935 poster
Ändra kategori eller samling
Namn
Födelse / dop
Far
Mor
Lägg till detaljer
Sökord
Kön
Matcha alla termer exakt
Nollställ formulär
Sök i Frankrike, kyrkliga dop och borgerliga födslar
Namn
Födelse / dop
Far
Mor
Lägg till detaljer
Sökord
Kön
Nollställ formulär
CollectionDescriptionImage
Frankrike, kyrkliga dop och borgerliga födslar
154 475 935 poster
Detta är en samling kyrkliga dop och borgerliga födslar som registrerats i Frankrike från den tidigaste tiden då präster utförde och dokumenterade dop av nyfödda spädbarn och senare födslar som registrerats av folkbokföringstjänstemän. Dopet utfördes vanligtvis på födelsedagen eller dagen efter. De indexerade posterna inkluderar barnets namn, födelsedatum och födelseort. Bilderna som är kopplade till dessa indexerade poster ger ytterligare information om barnets föräldrar. Dessa register är de folkbokföringsinformationen om födslar för Frankrike och av högsta genealogiska betydelse för att upprätta förhållanden mellan barn och föräldrar.<br><br><p>Registrerandet av dop började officiellt 1539 genom en edikt av Frans I. Efter rekommendationer från det Tridentinska kyrkomötet, som avslutades 1563, och en kanon utfärdad av påven Pius IV den 26 januari 1564 fick församlingspräster i uppdrag att föra skriftliga dopprotokoll, med angivande av barnets och föräldrarnas namn (ofta endast moderns förnamn) och dopdatum. Kanonen 1564 och ett annat edikt 1579 blev de viktigaste reformerna bland prästerskapet för att anta dessa registerföringsmetoder. År 1667 krävde en ytterligare reform under "Code Louis" att moderns fullständiga namn registrerades och att uppteckningen skulle undertecknas av fadern och av gudföräldrarna. Från och med 1736 skulle barnets faktiska födelsedatum också inkluderas. </p><br><p>Borgerlig registrering av födslar infördes i september 1792 och registrering och bevarande av de borgerliga folkbokföringsuppgifterna blev den lokala borgmästarens ansvar som också fungerade som registrator (Officer de l'Etat Civil) - även om denna funktion ofta delegerades till en annan handläggare i kommunhuset. Registraren skulle underrättas om födelsar inom tre dagar. De borgerliga födslarna inkluderar plats, datum och tid för registrering; barnets fullständiga namn, föräldrarnas namn (mamma med hennes flicknamn), ålder, yrken och hemvist.</p><br><p>Få församlingsregister från före mitten av 1600-talet har överlevt och täckningen och fullständigheten av denna samling varierar beroende på departement. Poster från före 1700 är ovanliga i denna samling.</p> <br><p>Denna samling har lagts till efter MyHeritages förvärv av Filae.</p>
Relaterade kategorier:
Exempelpost
Émile Édouard Charles Antoine ZolaFödd: den 2 april 1840
Émile Zola var en fransk författare och journalist, den mest kände anhängaren av den litterära naturalistiska skolan, och viktig i utvecklandet av den naturliga teatern. Han var en portalgestalt i den politiska liberaliseringen av Frankrike och i rentvåendet av den falskt anklagade och dödmde officeren Alfred Dreyfus.