Offentliga register
NY
Ändra kategori eller samling
Namn
Född
Lägg till detaljer
Sökord
Mer
Matcha alla termer exakt
Nollställ formulär
Sök i Offentliga register
Namn
Född
Lägg till detaljer
Sökord
Mer
Nollställ formulär
CollectionCategoryDescriptionImage
Offentliga register
Offentliga register är en viktig del av genealogiska källor. Dessa register har vanligtvis samlats in av lokala, statliga och nationella myndigheter. Enligt lokala och nationella lagar har vissa typer av offentliga register släppts för allmänheten. Företag och privata organisationer samlar också in och sprider dokumentation om enskilda personer. <br><br> Exempel är taxering, fastighetspanträtter, licensansökningar , domböcker, fordonsregistreringar, röstregistreringar, och telefon-och adresskataloger. Dessa register hjälper släktforskare genom att tillhandahålla information om en persons nuvarande och tidigare bostäder, ålder, födelsedatum, och andra familjemedlemmar som bor på samma adress.<br>Dessa "boendehändelser" ger viktiga ledtrådar till släktforskare och de hjälper forskare hitta andra register om personer och släkter så arbetet kan koncentreras på vissa län, städer och till och med stadsdelar. Till exempel, att veta var en person bodde leder direkt till utredning av anteckningar som förs vid närliggande kyrkor, kyrkogårdar, skolor och kommuner. Offentliga register, databaser innehåller regelbundet ett gytter av många olika offentliga datakällor. Dessa register kan också användas för att identifiera och kontakta möjliga släktingar för forskningssamarbete, återseenden, DNA-forskning, och släktskapsbestämningsprojekt.