Uppskattning av etnicitet

Få den mest olikartade uppkomsten av etnicitet
- 42 regioner

Identifiera den mest mångsidiga uppsättningen etniciteter

Projekt för urbefolkning

MyHeritage har identifierat unika urbefolkningar, människor som har bott på samma plats i flera generationer. Vi skickade DNA-kit till dessa människor från hela världen från Uzbekistan till Fiji och från Grönland till Sydafrika, vilka valdes utifrån sin bakgrund som genetiskt representativa för sitt geografiska område. Detta projekt - det största av sitt slag som någonsin genomförts - gör det möjligt för MyHeritage att ha många fler etniciteter än någon annan större DNA-testtjänst.
Få den mest mångfaldiga uppdelningen av etnicitet - 42 regioner