Etnicitetsuppskattning

Få en mångfacetterad uppdelning över ditt ursprung —
2100+ geografiska regioner

Innefattar den största uppsättningen av geografiska regioner

Projekt för urbefolkning

MyHeritage har identifierat unika urbefolkningar, människor som har bott på samma plats i flera generationer. Vi skickade DNA-kit till dessa människor från hela världen från Uzbekistan till Fiji och från Grönland till Sydafrika, vilka valdes utifrån sin bakgrund som genetiskt representativa för sitt geografiska område. Detta projekt - det största av sitt slag som någonsin genomförts - gör det möjligt för MyHeritage att ha många fler etniciteter än någon annan av de större DNA-testtjänsterna.
Få en mångfacetterad uppdelning över ditt ursprung —
2100+ geografiska regioner