Projekt för urbefolkning

Hur vi skapade den bästa etnicitetsuppskattningen
MyHeritage Grundarbefolkningsprojekt är unikt. Det är det största av sitt slag som någonsin genomförts, med mer än 5 000 deltagare, handplockade för detta projekt från MyHeritages miljoner medlemmar. Deltagarna valdes utifrån sina släktträd — de med sammanhängande ursprung från samma region eller etnicitet över flera generationer var berättigade att delta.
Upptäck ditt egna etniska ursprung