Storbritannien, Royal Navy Ratings´ Service Records, 1853-1928
803,683 poster
Ändra kategori eller samling
Namn
Född
Lägg till detaljer
Sökord
Kön
Matcha alla termer exakt
Nollställ formulär
Sök i Storbritannien, Royal Navy Ratings´ Service Records, 1853-1928
Namn
Född
Lägg till detaljer
Sökord
Kön
Nollställ formulär
CollectionDescriptionImage
Storbritannien, Royal Navy Ratings´ Service Records, 1853-1928
803 683 poster
<p>Denna kollektion är ett index för över 800.000 Royal Navy serviceposter för en rang för sådana som påbörjade sin tjänstgöring mellan 1853 och 1928. En rang är en värvad juniormedlem som inte är en warrant officer eller commissioned officer. Informationen i detta index kan innehålla följande: individens för- och efternamn, födelseår, födelsestad, officiellt tjänstenummer och tjänsteår.</p><br><p>Innehållet i denna kollektion härrör sig från <a href="https://discovery.nationalarchives.gov.uk/" target="blank">The National Archives</a> och innehåller offentlig information licensierad licensed under Open Government Licence v3.0.</p><br><br><p>En individ måste ha värvats före 1929 för att en post inom denna kollektion. Somliga av posterna sträcker sig tjänsteperioden till åtminstone 1950. I denna kollektion finns kontinuerliga tjänste-engagemangsböcker från 1853 till 1872, register på sjömanstjänsteförhållanden från 1873 till 1924, sjömanstjänsteförhållanden 1925-1928 och kontinuerliga poster eller (CR) kort från 1929-1950. En post kan indikera att rangen har höjts till warrant officer.</p><br><p>Originalposterna kan innehålla namnen på fartygen han tjänat på, med datum för på- och avmönstring för varje fartyg, perioden som egentligen avtjänats, engagemang som inte fullbordats och orsaken till det, tjänstenummer (CS) upp till 1872 och officiella nummer (ON) från år 1873 och uppåt. Börjande från år 1892 inkluderas större detalj i posterna, såsom: yrke, gott uppförandebrickor som utfärdats, anteckningar om karaktär och förmåga, fysisk utseende, skador och dödsdatum (ifall inträffat i tjänst).</p>