MyHeritage DNA Hälsa kit
$199‎
+ frakt

Din integritet är av högsta prioritet för oss

Dina data är dina och enbart dina.

Ingen annan användare än du kan komma åt dina data.

$199‎
+ frakt
Läs vår fullständiga Sekretesspolicy

Frågor? Kontakta oss på 1-800-MYHERITAGE

Vilka data samlar vi in?

För att underlätta behandlingen av dina Etnicitetsuppskattningar och DNA-matchningar sparar MyHeritage följande uppgifter: ditt DNA-kindprov, ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt födelseår.

Utöver de data som nämns ovan måste kunder som köper ett MyHeritage DNA Hälsa-kit fylla i ett frågeformulär om sin egen och sin familjs hälsohistoria för att kunna gå vidare med genetisk testning.

Syftet med detta frågeformulär är att fastställa hur relevant vårt fullständiga sortiment av genetiska risk- och bärarstatusrapporter är för dig, samt att få en helhetssyn över eventuella ärftliga åkommor i din familjehistoria.

Vem har tillgång till dina data?

Alla dina DNA- och hälsodata lagras på säkra servrar och skyddas av flera lager kryptering. Din identifieringsinformation lagras separat från din DNA-data, hälsoenkät och dina resultat. Din integritet är av största vikt för oss – inte ens vi kan komma åt dina hälsorapporter om du inte uttryckligen begär att vi ska det.

Tillsyn av läkare erbjuds endast i USA av ett nätverk med oberoende läkare - PWNHealth - som övervakar genetisk testning för den del av tjänsten som avser hälsa och även erbjuder genetisk rådgivning.

Informationen du tillhandahåller, inklusive din hälsoenkät, utvärderas av ett kliniskt team från PWNHealth, bl.a. en läkare som berömmer din lämplighet att motta hela utbudet av rapporter som ingår i denna hälsotjänst.

När din resultat är klara granskas rapporterna av det PWNHealth:s kliniska team som fastställer om genetisk rådgivning rekommenderas. Om genetisk rådgivning rekommenderas kommer resultaten endast göras tillgängliga online efter att en tid för rådgivning har bokats in. Detta ingår i priset utan extra kostnad.

Hur kan du kontrollera dina data?

Du kan kontrollera alla dina personliga uppgifter.

Detta inkluderar aktivering eller inaktivering av DNA-matching på MyHeritage, vilket möjliggör eller förhindrar att dina DNA-matchningar visar din etnicitetsuppskattning, och tillåter eller förhindrar DNA-matchningar att visa delade DNA-segment samt mycket mer.

Du kan avaktivera hälsorapporterna för obotliga sjukdomar, som sent debuterande Alzheimers och Parkinsons sjukdomar, om du inte vill veta resultaten. Du kan få se rapporterna när du vill genom att ändra dina sekretessinställningar.

Delar vi dina resultat?

Dina DNA-data och hälsorapporter tillhör enbart dig.

  • Vi är det enda DNA-företag som lovar att aldrig lämna ut dina uppgifter till försäkringsbolag.
  • Vi delar aldrig dina data med en tredje part utan ditt uttryckliga medgivande.
  • Du är ägaren till dina uppgifter och du kan ta bort dem permanent när som helst.
  • Dina rapporter delas med PWNHealth för att underlätta läkarens tillsyn av ditt test.
Viktigt:
Även om du när som helst kan radera ditt MyHeritage-konto och dina DNA-data från våra servrar behåller PWNHealth din hälsoenkät, en sammanfattande PDF-fil av dina hälsorapporter och annan hälsoinformation som du har gett till PWNHealth i upp till 10 år, i enlighet med gällande föreskrifter.