MyHeritage DNA Hälsa kit
$199‎
+ frakt

Genetiska riskrapporter

Få mer kunskap om 42 sjukdomar, inklusive 19 genetiska riskrapporter

$199‎
+ frakt

Ta reda på vilken genetik risk du har

De flesta sjukdomar orsakas av en kombination av icke-genetiska faktorer, som livsstil och miljö, samt genetiska faktorer, som bestäms av ditt DNA. Din genetiks inverkan på din hälsa brukar kallas din genetiska risk.

Genetiska riskrapporter visar om du har en lägre, genomsnittlig eller förhöjd genetisk risk för att utveckla vissa hälsoproblem. Genom att känna till risknivån har du lättare att ta informerade beslut om hur du hanterar din hälsa.

Genetiska riskrapporter finns nu att tillgå för 19 sjukdomar:

 • Ärftlig bröstcancer BRCA1/BRCA2
 • Sent debuterande Parkinsons sjukdom
 • Sent debuterande Alzheimers sjukdom
 • Crohns sjukdom
 • Celiaki
 • Åldersrelaterad makuladegeneration
 • Hereditär hemokromatos
 • Alfa-1-antitrypsinbrist
 • Ärftlig trombofili
 • G6PD-brist

Banbrytande polygena hälsorapporter

MyHeritage erbjuder för närvarande 5 polygena riskrapporter

För vissa sjukdomar, såsom hjärtsjukdom, är det en variantkombination av flera gener som bestämmer hur stor risken är. Dessa sjukdomar kallas polygena sjukdomar. MyHeritage har utvecklat polygena riskpoäng för 5 tillstånd inkluderande hjärtsjukdom, bröstcancer och typ 2-diabetes och är en av de första företagen som erbjuder dessa rapporter.

Vi analyserar tusentals varianter i hela ditt genom och kombinerar analysresultaten för att beräkna den polygena riskpoängen för varje sjukdom. PRS är den mest omfattande metoden för att göra en genetisk riskbedömning av en polygen sjukdom.

Prov
Din genetiska riskrapport för varje sjukdom inkluderar:
Din risknivå för sjukdomen
Få veta hur stor din risk är jämfört med resten av befolkningen.
Hur dina resultat fastställdes
Förklarar hur varianterna analyserades och detekterades i ditt DNA-prov.
Vad du kan göra med dina resultat
Rekommendationer om vem du kontaktar för att diskutera dina resultat.
Information om sjukdomen
Ta reda på mer, inklusive symtom och livsstilsfaktorer som kan påverka din risk.
Du är i goda händer
Dina tester inkluderar tillsyn av oberoende läkare. Ett frågeformulär om din hälsohistoria måste fyllas i innan du gör testet. Dina svar granskas av en läkare under sekretess. När din resultat är klara granskas rapporterna av det kliniska teamet från PWNHealth som fastställer om genetisk rådgivning rekommenderas. Om genetisk rådgivning rekommenderas ingår detta i PWNHealth:s tjänster.
Vår teknologi och våra standarder

Vi använder avancerad teknik för att analysera ditt DNA - ett skräddarsytt Global Screening Array format-chip, med hundratusentals strategiskt utvalda prober avsett att fånga största möjliga genetisk variation. Det nya chipet ger oss möjlighet att lägga till rapporter för fler åkommor, utan att behöva ta ett nytt DNA-prov i framtiden.

Sekretess

Din sekretess och säkerheten för dina data är vår högsta prioritet. DNA-analyserna utförs av CLIA-certifierade, CAP-ackrediterade laboratorier i USA för att säkerställa att dina uppgifter bearbetas och lagras säkert och professionellt. DNA-uppgifterna skyddas av flera lager av kryptering och lagras på säkra servrar.

GINA (The Genetic Information Nondiscrimination Act) skyddar dig från diskriminering av arbetsgivare och sjukförsäkringsbolag baserad på din genetiska information.
 • Du är ägaren till dina uppgifter och du kan ta bort dem permanent när som helst.
 • Vi delar aldrig dina data med en tredje part utan ditt uttryckliga medgivande. Dina rapporter delas med PWNHealth för att underlätta läkarens tillsyn av ditt test.
 • Vi är det enda DNA-företag som lovar att aldrig lämna ut dina uppgifter till försäkringsbolag.
Påminnelser

Dina hälsorapporter visar inte om du har eller kommer att utveckla en sjukdom.

Rapporterna bedömer endast din genetiska risk. De tar inte hänsyn till icke-genetiska faktorer, såsom miljö, livsstil, ålder eller familjehistorik. För närvarande är PRS-rapporterna endast tillgängliga för personer av europeisk härkomst, eftersom de vetenskapliga uppgifterna är begränsade till personer med denna etniska bakgrund.

Om du eller någon i din familj har drabbats av någon av de genetiska sjukdomarna som listats nedan, rekommenderas det att du kontaktar din vårdgivare för att diskutera en omfattande screening.

Du kan avaktivera rapporterna för obotliga sjukdomar, som Alzheimers och Parkinsons sjukdomar, om du inte vill veta resultaten. Du kan få se rapporterna när du vill genom att ändra dina sekretessinställningar.