MyHeritage DNA Hälsa kit
199 $‎
+ frakt

Hur det fungerar

Ta en titt på hur vi genererar 42 omfattande hälsorapporter från ett enkelt kindskrap med bomullstops

199 $‎
+ frakt
Det är jätteenkelt:
Beställ MyHeritage DNA Hälsa-kittet
Besvara en hälsoenkät som utvärderas av en oberoende läkare
Skrapa dina kinder och skicka DNA-provet till labb
En läkare går igenom dina resultat, som du får efter 3–4 veckor

Så här gör du testet

MyHeritage DNA Hälsa testet avslöjar värdefull information om din hälsa och ger dig fascinerande insikter i din familjehistoria. Kittet består av ett bomullstops för kindskrap (varken blod eller saliv krävs) och det tar endast 2 minuter att använda. Skicka ditt prov till laboratoriet för analys så bjuds du in till att titta på dina resultat online så fort de blir tillgängliga.

Du är i goda händer
Dina tester inkluderar tillsyn av oberoende läkare. Ett frågeformulär om din hälsohistoria måste fyllas i innan du gör testet. Dina svar granskas av en läkare under sekretess. När din resultat är klara granskas rapporterna av det kliniska teamet från PWNHealth som fastställer om genetisk rådgivning rekommenderas. Om genetisk rådgivning rekommenderas ingår detta i PWNHealth:s tjänster.

DNA-analys

När laboratoriet får ditt DNA-prov kommer erfarnen laboratoriepersonal att bearbeta ditt prov individuellt med hjälp av spjutspetsteknologi. På laboratoriet extraherar vi ditt DNA, amplifierar det och översätter den biologiska informationen till digitala rådata. Så fort ditt DNA har omvandlats till ett digitalt format kan våra algoritmer generera rapporter för din genetiska risk och bärarstatus samt göra en göra en etnicitetsuppskattning och identifiera dina DNA-matchningar.

Vår teknologi och våra standarder

Vi använder avancerad teknik för att analysera ditt DNA - ett skräddarsytt Global Screening Array format-chip, med hundratusentals strategiskt utvalda prober avsett att fånga största möjliga genetisk variation. Det nya chipet ger oss möjlighet att lägga till rapporter för fler åkommor, utan att behöva ta ett nytt DNA-prov i framtiden.

För vissa sjukdomar, analyserar vi några vanliga varianter som är associerade med sjukdomen och som stöds av gedigen forskning. Om vi detekterar en variant som ökar risken för att du kan utveckla eller föra vidare en viss sjukdom, bekräftar vi resultatet innan vi rapporterar det. Resultatet valideras med Sanger-sekvensering, som är branschens standardmetod för genetisk testning.

För mer komplexa sjukdomar, såsom hjärtsjukdom, analyserar vi tusentals varianter i hela ditt genom och gör en bedömning av din genetiska risk med hjälp av spjutspetsmetod som ger så kallade polygena riskpoäng. PRS är den mest omfattande metoden för att generera genetiska riskpoäng för dessa sjukdomar.

Sekretess

Din sekretess och säkerheten för dina data är vår högsta prioritet. DNA-analyserna utförs av CLIA-certifierade, CAP-ackrediterade laboratorier i USA för att säkerställa att dina uppgifter bearbetas och lagras säkert och professionellt. DNA-uppgifterna skyddas av flera lager av kryptering och lagras på säkra servrar.

GINA (The Genetic Information Nondiscrimination Act) skyddar dig från diskriminering av arbetsgivare och sjukförsäkringsbolag baserad på din genetiska information.
  • Du är ägaren till dina uppgifter och du kan ta bort dem permanent när som helst.
  • Vi delar aldrig dina data med en tredje part utan ditt uttryckliga medgivande. Dina rapporter delas med PWNHealth för att underlätta läkarens tillsyn av ditt test.
  • Vi är det enda DNA-företag som lovar att aldrig lämna ut dina uppgifter till försäkringsbolag.