MyHeritage DNA-kit för Hälsa och Härkomst
$199‎
+ frakt

Aktuell lista över tillstånd och gener

Din hälsorapport kommer att innehålla:
27 rapporter om genetisk risk och bärarstatusPolygena riskrapporter om hjärtsjukdom, bröstcancer och typ 2-diabetes (tillgängliga för personer av främst europeisk härkomst)Riskrapporter för 15 varianter av BRCA1/BRCA2-generna
Vi arbetar med att lägga till rapporter för många fler tillstånd under de närmaste månaderna.
MyHeritage DNA-kit för Hälsa och Härkomst
$199‎
+ frakt

3 Polygeniska riskrapporter

Tillstånd
Gener
Antal varianter

 • Bröstcancer hos kvinnor
  Polygenisk
  Många
 • Hjärtsjukdom
  Polygenisk
  Många
 • Typ 2-diabetes
  Polygenisk
  Många

11 Monogeniska riskrapporter

Tillstånd
Gener
Antal varianter

 • Alfa-1-antitrypsinbrist
  SERPINA1
  2
 • Celiaki
  HLA-DQA1, HLA-DQB1
  2
 • Crohns sjukdom
  NOD2
  2
 • G6PD-brist
  G6PD
  2
 • Ärftliga BRCA-cancerformer
  BRCA1, BRCA2
  15
 • Hereditär hemokromatos
  HFE
  2
 • Ärftlig trombofili
  F2, F5, PROC, PROS1
  4
 • Sent debuterande Alzheimers sjukdom
  APOE
  2
 • Sent debuterande Parkinsons sjukdom
  GBA, LRRK2
  2
 • MUTYH-associerad kolorektal cancer
  MUTYH
  4

13 bärarstatusrapporter

Tillstånd
Gener
Antal varianter

 • Cystisk fibros
  CFTR
  20
 • Familjär dysautonomi
  IKBKAP
  1
 • Fanconis anemi
  FANCC
  4
 • Gauchers sjukdom
  GBA
  2
 • GRACILE-syndromet
  BCS1L
  1
 • Skulder-bäcken-muskeldystrofi typ 2D
  SGCA
  1
 • Mukolipidos typ IV (ML4)
  MCOLN1
  1
 • Niemann-Picks sjukdom
  SMPD1
  4
 • Icke-syndromal hörselnedsättning (connexin 26)
  GJB2
  4
 • Rizomelisk chondrodysplasia punctata typ 1
  PEX7
  1
 • Sicklecellanemi
  HBB
  1
 • Tay-Sachs
  HEXA
  7
 • Ushers syndrom IIA
  USH2A
  1