MyHeritage DNA-test för hälsa och härkomst
199 US $‎
+ frakt

Aktuell lista över tillstånd och gener

Din hälsorapport kommer att innehålla:
27 rapporter om genetisk risk och bärarstatusPolygena riskrapporter om hjärtsjukdom, bröstcancer och typ 2-diabetes (tillgängliga för personer av främst europeisk härkomst)
Vi arbetar med att lägga till rapporter för många fler tillstånd under de närmaste månaderna.
MyHeritage DNA-test för hälsa och härkomst
199 US $‎
+ frakt

3 Polygeniska riskrapporter

Tillstånd
Gener

 • Female breast cancer
  Polygenisk
 • Hjärtsjukdom
  Polygenisk
 • Typ 2-diabetes
  Polygenisk

11 Monogeniska riskrapporter

Tillstånd
Gener

 • Alfa-1-antitrypsinbrist
  SERPINA1
 • Celiaki
  HLA-DQA1, HLA-DQB1
 • Crohn's disease
  NOD2
 • G6PD-brist
  G6PD
 • Hereditary BRCA cancers
  BRCA1, BRCA2
 • Hereditär hemokromatos
  HFE
 • Ärftlig trombofili
  F2, F5, PROC, PROS1
 • Late-onset Alzheimer's disease
  APOE
 • Late-onset Parkinson's disease
  GBA, LRRK2
 • MUTYH-associerad kolorektal cancer
  MUTYH

13 bärarstatusrapporter

Tillstånd
Gener

 • Cystisk fibros
  CFTR
 • Familjär dysautonomi
  IKBKAP
 • Fanconis anemi
  FANCC
 • Gauchers sjukdom
  GBA
 • GRACILE-syndromet
  BCS1L
 • Skulder-bäcken-muskeldystrofi typ 2D
  SGCA
 • Mukolipidos typ IV (ML4)
  MCOLN1
 • Niemann-Picks sjukdom
  SMPD1
 • Icke-syndromal hörselnedsättning (connexin 26)
  GJB2
 • Rizomelisk chondrodysplasia punctata typ 1
  PEX7
 • Sicklecellanemi
  HBB
 • Tay-Sachs
  HEXA
 • Ushers syndrom IIA
  USH2A