MyHeritage DNA Hälsa kit
$199‎
+ frakt

Aktuell lista över tillstånd och gener

Din hälsorapport kommer att innehålla:
42 rapporter om genetisk risk och bärarstatusPolygena riskrapporter för tillstånd såsom hjärtsjukdom, bröstcancer och typ 2-diabetes (tillgängliga för personer av främst europeisk härkomst)Riskrapporter för 103 varianter av BRCA1/BRCA2-generna
Vi arbetar med att lägga till rapporter för många fler tillstånd under de närmaste månaderna.
MyHeritage DNA Hälsa kit
$199‎
+ frakt

5 Polygeniska riskrapporter

Tillstånd
Gener
Antal varianter

 • Bröstcancer hos kvinnor
  Polygenisk
  Många
 • Hjärtsjukdom
  Polygenisk
  Många
 • Högt blodtryck
  Polygenisk
  Många
 • Fetma och högt BMINY
  Polygenisk
  Många
 • Typ 2-diabetes
  Polygenisk
  Många

14 Monogeniska riskrapporter

Tillstånd
Gener
Antal varianter

 • Alfa-1-antitrypsinbrist
  SERPINA1
  2
 • Celiaki
  HLA-DQA1, HLA-DQB1
  2
 • Crohns sjukdom
  NOD2
  2
 • G6PD-brist
  G6PD
  2
 • Hereditär hemokromatos
  HFE
  2
 • MUTYH-associerad kolorektal cancer
  MUTYH
  4
 • Mottaglighet för hiv-1-infektion
  CCR5
  1
 • Mottaglighet för malign hypertermi
  RYR1
  1
 • Sent debuterande Alzheimers sjukdom
  APOE
  2
 • Sent debuterande Parkinsons sjukdom
  GBA, LRRK2
  2
 • Ärftlig trombofili
  F2, F5, PROC, PROS1
  4
 • Ärftliga BRCA-cancerformeruppdaterad
  BRCA1, BRCA2
  103

23 bärarstatusrapporter

Tillstånd
Gener
Antal varianter

 • Ataxi-telangiektasisyndrom
  ATM
  2
 • Bardet-Biedls syndrom 2NY
  BBS2
  2
 • Medfödd amegakaryocytisk trombocytopeni (CAMT)NY
  MPL
  1
 • Canavans sjukdom
  ASPA
  3
 • Cystisk fibros
  CFTR
  20
 • Familjär dysautonomi
  IKBKAP
  1
 • Familjär medelhavsfeber (FMF)
  MEFV
  7
 • Fanconis anemi
  FANCC
  4
 • Gauchers sjukdom
  GBA
  2
 • Glykogenos typ 1A
  G6PC
  5
 • GRACILE-syndromet
  BCS1L
  1
 • Ärftlig fruktosintoleransNY
  ALDOB
  4
 • Jouberts syndrom 2NY
  TMEM216
  1
 • Skulder-bäcken-muskeldystrofi typ 2D
  SGCA
  1
 • Mukolipidos typ IV (ML4)
  MCOLN1
  1
 • Niemann-Picks sjukdom
  SMPD1
  4
 • Icke-syndromal hörselnedsättning (connexin 26)
  GJB2
  4
 • Rizomelisk chondrodysplasia punctata typ 1
  PEX7
  1
 • Sicklecellanemi
  HBB
  1
 • Tay-Sachs
  HEXA
  7
 • Tyrosinemi typ INY
  FAH
  4
 • Ushers syndrom IIA
  USH2A
  1
 • Ushers syndrom typ 3
  CLRN1 (USH3)
  2