MyHeritage DNA Hälsa kit
Endast$99‎
$199‎
+ frakt

Kunskap är styrka

Upptäck hur ditt unika DNA kan påverka dig och din familj med MyHeritage DNA Hälsa-kit
Endast$99‎
$199‎
+ frakt
Viktig information

Vetenskaplig expertis

42 personliga hälsorapporter skapas utifrån grundlig vetenskaplig forskning.

Professionell tillsyn

Ditt test omfattar tillsyn av läkare och genetisk rådgivning för att fastställa om det här testet är lämpligt för dig.

Enkelt och prisvärt

Med en enkel kindtopsning får du tillgång till information som omfattar hälsa, släktforskning och etnicitet.

MyHeritage har hjälpt miljontals människor att hitta nya släktningar och hitta sitt genetiska ursprung med hjälp av nyskapande teknologi och DNA-testning

19 Genetiska riskrapporter

Alla har en risk att utveckla genetiska sjukdomar. Dina rapporter beskriver din genetiska risk för att utveckla vissa sjukdomar jämfört med resten av befolkningen.

Sjukdomarna inkluderar*:

Hjärtsjukdom, bröstcancer, Alzheimers sjukdom och 16 andra

Läs mer
*Polygena riskrapporter för tillstånd såsom hjärtsjukdom, bröstcancer och typ 2-diabetes är endast tillgängliga för personer av europeisk härkomst.

23 bärarstatusrapporter

Få kunskap om risken för att du för vidare genetiska sjukdomar till dina barn. När du planerar att skaffa barn rekommenderas bärartestning, så att du känner till riskerna om du och din partner är bärare av samma genetisk sjukdom.

Sjukdomarna inkluderar:

Tay-Sachs sjukdom, cystisk fibros, Gauchers sjukdom, och 20 andra

Läs mer

Etnicitetsuppskattning

Upptäck ditt unika etniska ursprung med en procentuell fördelning av de geografiska områden som dina förfäder kom ifrån.

Din etnicitetsrapport:
Inkluderar 42 understödda etniska områdenIdentifierar etniciteter som du delar med dina DNA-matchningarÄr baserat på världen största grundareffektsprojekt
Läs mer

DNA-matchningar

Hitta släktingar som du inte visste att du hade, med hjälp av ert gemensamma DNA. Du kan få kontakt med nyfunna släktingar, få veta mer om din familj och hitta gemensamma förfäder.

Med DNA-matchning kan du:
Upptäck nya släktingarAnvända branschens bästa verktygUpptäcka den exakta släktskapsvägenKontakta dina matchningar
Läs mer
Du är i goda händer
Dina tester inkluderar tillsyn av oberoende läkare. Ett frågeformulär om din hälsohistoria måste fyllas i innan du gör testet. Dina svar granskas av en läkare under sekretess. När din resultat är klara granskas rapporterna av det kliniska teamet från PWNHealth som fastställer om genetisk rådgivning rekommenderas. Om genetisk rådgivning rekommenderas ingår detta i PWNHealth:s tjänster.
Hur det fungerarLäs mer
Beställ MyHeritage DNA Hälsa-kittet
Besvara en hälsoenkät som utvärderas av en oberoende läkare
Skrapa dina kinder och skicka DNA-provet till labb
En läkare går igenom dina resultat, som du får efter 3–4 veckor

Sekretess

Din sekretess och säkerheten för dina data är vår högsta prioritet. DNA-analyserna utförs av CLIA-certifierade, CAP-ackrediterade laboratorier i USA för att säkerställa att dina uppgifter bearbetas och lagras säkert och professionellt. DNA-uppgifterna skyddas av flera lager av kryptering och lagras på säkra servrar. En läkare går igenom alla resultat under sekretess som del av iordningställandet av din rapport för att säkerställa en tjänst av högsta kvalitet.
  • Du är ägaren till dina uppgifter och du kan ta bort dem permanent när som helst.
  • Vi delar aldrig dina data med en tredje part utan ditt uttryckliga medgivande. Dina rapporter delas med PWNHealth för att underlätta läkarens tillsyn av ditt test.
  • Vi är det enda DNA-företag som lovar att aldrig lämna ut dina uppgifter till försäkringsbolag.

Ofta ställda frågor

Vad kan jag få veta genom MyHeritage DNA Hälsa?
MyHeritage DNA Hälsa kopplar samman ditt förflutna med din framtid genom att låta dig upptäcka det som gör dig till den du är. Den del av testet som visar din härkomst kommer att avslöja släktingar som har samma DNA-segment, vilka ni kan ha ärvt från en gemensam förfader. Du kommer även att upptäcka ditt etniska ursprung med en etnicitetsuppskattning, som visar en procentuell fördelning av de geografiska områden dina förfäder kom ifrån.

Genom hälsodelen av testet kommer du att få reda på vilken genetisk risk du har för att utveckla vissa sjukdomar, som hjärtsjukdom och bröstcancer. Du kan också få veta om du bär vissa DNA-varianter som troligtvis inte påverkar din hälsa, men som kan öka risken för att dina barn kan utveckla vissa sjukdomar, om din partner också är bärare av varianter för samma sjukdom. Om du har en ökad risk för att utveckla eller föra vidare en genetisk sjukdom, kan vetskapen om detta göra det lättare för dig och din vårdgivare att sköta din och din familjs hälsa.

Testet täcker en stort antal sjukdomar, men det täcker inte varje gen och varje tänkbar variant associerad med genetisk risk. Vissa sjukdomar kan vara uteslutna från dina hälsorapporter baserat på din etnicitet eller din eller din familjs hälsohistoria. Eftersom det här testet endast tittar på några av varianterna för en sjukdom kan sjukdomen i den egna eller i familjens hälsohistoria utgöra grund för noggrannare tester. Om vissa sjukdomar är uteslutna eller om du har en familjehistoria av en eller flera sjukdomar som vi testar för, bör du tala med en genetisk rådgivare eller en vårdgivare för att diskutera om ytterligare testning, screening och/eller bedömning är tillrådlig.

Din risknivå påverkas inte bara av ditt DNA, utan även av miljö- och livsstilsfaktorer. Detta test fastställer endast din genetiska risk och visar inte din totalrisk för att utveckla eller föra vidare en genetisk sjukdom.
Vem är lämplig för att göra ett MyHeritage DNA-test?
Vad är polygena riskpoäng?
Bör andra medlemmar av min familj testas?
Inkluderar MyHeritage DNA Hälsa tillsyn av läkare och genetisk rådgivning?
Vilket slags DNA-prov ska jag skicka?
Hur lång tid tar det innan man får resultaten?
Är min genetiska information och mina personuppgifter sekretessbelagda?
Vem kan jag kontakta om jag har frågor?
Hur hänger DNA och släktträd ihop?

Viktig information

Detta test avspeglar din genetiska risk för att utveckla vissa sjukdomar. Det visar inte om du har eller kommer att utveckla någon sjukdom.

Vi analyserar endast några av de varianter som associeras med varje sjukdom. Det är möjligt att du har en variant som vi för närvarande inte analyserar genom vår tjänst.

Polygena riskrapporter är endast tillgängliga för personer som främst är av europeisk härkomst, eftersom de data som genereras i rapporterna är baserad på personer av europeiskt ursprung. MyHeritage har påbörjat forskning för att de polygena rapporterna ska kunna täcka ett bredare spektrum av populationer i framtiden.
På liknande sätt är vissa av de övriga rapporterna mest relevanta för personer av vissa etniciteter.

Din risknivå påverkas inte bara av ditt DNA, utan även av miljö- och livsstilsfaktorer. Detta test fastställer endast din genetiska risk och visar inte din totalrisk för att utveckla eller föra vidare en genetisk sjukdom.

Vissa sjukdomar kan vara uteslutna från dina hälsorapporter baserat på din egen eller din familjs hälsohistoria. Eftersom det här testet tittar på några av varianterna för en sjukdom kan sjukdomen i den egna eller i familjens hälsohistora utgöra grund för noggrannare tester. Om vissa rapporter exkluderas ska du tala med en genetisk rådgivare eller vårdgivare om lämpliga tester.

Läkare auktoriserade av PWNHealth:s styrelse arbetar under strikta följsamhetsstandarder för att säkerställa att detta test är lämpligt för dig. I USA granskas och, om så är lämpligt, godkänns varje begäran om MyHeritage DNA Häsa-test (endast hälsa) av en oberoende läkare samt genetiska rådgivare från PWNHealth.