Sefardiska judiska - Nordafrikansk etnicitet - toppländer
Sefardiska judiska - Nordafrikansk etnicitet är vanlig i de följande länderna, enligt MyHeritage DNA-användares data.
Välj annan etnicitet
Procenttalen representerar andelen MyHeritage DNA-användare med etniciteten Sefardiska judiska - Nordafrikansk i det landet.
Visa alla länder
Sefardiska judiska - Nordafrikansk etnicitet
De nordafrikanska sefardiska judarna som är en del av den breda "Mizrahi"-judiska befolkningen och inkluderar dem som kollektivt benämns "Maghrebi-judar," erkänner "västerländskt" inflytande i sitt arv, från Marocko, Algeriet, Libyen och Tunisien. Judarna banade först sin väg till Nordafrika antingen som handelsmän för det gamla israeliska kungariket eller under den omvälvning som följde efter förstörelsen av kung Salomons tempel, förstört av babylonierna år 586 f.Kr. De bosatte sig bland berberna och deras ättlingar är dagens "marockanska judar". Judar var bosatta i Algeriet sedan sena romartiden och dess efterföljande inflöde av invandrare följde efter den västgotiska förföljelsen i Europa. Judarna i både Libyen och Tunisien anlände flera hundra år tidigare än algerierna, i det tredje århundradet f.Kr., under grekiskt styre. Mer än tusen år efter det att judar först anlänt till Nordafrika skapade den spanska inkvisitionen (och utvisning av judar) 1492 e.Kr. en andra massiv migration från den iberiska halvön till Nordafrika. Med etableringen av staten Israel 1948 banade den stora majoriteten av den nordafrikanska judendomen sin väg till Israel från detta år fram till 1970-talet, i en rad småskaliga såväl som de storskaliga utvandringarna från arabiska länder. En betydande del av Nordafrikas judar flyttade till Frankrike och förutom en grupp av ett par tusen i Marocko finns mycket få judar kvar i Nordafrika.