Amerikansk ursprungsbefolkning etnicitet - toppländer
Det finns ännu inte tillräckligt med data som visar länderna i vilka amerikansk ursprungsbefolkning etnicitet är vanlig.
Välj en annan etnicitet för att visa länderna i vilka den är vanlig.
Amerikansk ursprungsbefolkning etnicitet
Människor tros först ha kommit till Amerika för cirka 10 000 år sedan via en landbro mellan Asien och dagens Alaska och Kanada. Indianerna härstammar från förkolumbianska befolkningar som sedan bosatte sig i Amerika. Merparten indianfolk var jägare och samlare som bodde i socialt och kulturellt komplexa samhällen med starka animistiska och shamanistiska religiösa traditioner. Europeisk kolonial expansion i Amerika började under 1500-talet och förde indianfolken i kontakt med européerna, vilket resulterade i massdöd och tvångsförflyttningar av många indianer på grund av främmande sjukdomar (som exempelvis smittkoppor) och landdispyter som ofta eskalerade till krig. Medan många indianstammar och kulturer har överlevt till modern tid - där vissa nu är organiserade i nästintill självstyrande nationer - blev mötet katastrofalt för många stammar. Indianer kan härleda sitt arv till ett antal olika indianstammar och många indianer har dessutom blandat sig med europeiska eller afrikanska grupper. Indianernas arv präglar fortfarande kontinenten, där många ortnamn har sina rötter i olika indianspråk. Grödor från den nya världen som introducerades till européerna av indianerna - såsom potatis, tomater och majs - konsumeras nu över hela världen.