Maasajsk etnicitet - toppländer
Det finns ännu inte tillräckligt med data som visar länderna i vilka Maasajsk etnicitet är vanlig.
Välj en annan etnicitet för att visa länderna i vilka den är vanlig.
Maasajsk etnicitet
Maasajerna är en etnisk grupp boende i södra Kenya och norra Tanzania. Enligt deras egna traditioner är maasajerna ättlingar till migranter som kom från den nedre Nildalen för ungefär 500 år sedan. Maasajerna är herdar som föder upp kor i den tuffa ökenmiljön. De äter inte vilt. All mat maasajerna behöver kommer från deras kor; de dricker mjölken, äter köttet och dricker ibland även blodet. Denna traditionella diet har satt sina spår då DNA-studier pekar på att maasajerna har en genetiskt betingad hög tolerans mot laktos. Förr var boskapsstöld från andra stammar vanligt förekommande, då maasajerna anser att all boskap på jorden gavs till maasajerna av Gud (därför rör det sig bara om ett återtagande av egendom). Gruppen är känd för sina detaljerade och färggranna smycken och den imponerande hoppdansen adumu som utförs av maasajkrigarna.