Italiensk etnicitet - toppländer
Italiensk etnicitet är vanlig i de följande länderna, enligt MyHeritage DNA-användares data.
Välj annan etnicitet
Procenttalen representerar andelen MyHeritage DNA-användare med etniciteten Italiensk i det landet.
76.1%
51.4%
48.8%
Visa alla länder
Italiensk etnicitet
Italienarnas kultur och genetiska arv har formats av det Romerska riket samt av kontakt med norra Europa och östra medelhavsregionen. Italienskt upptäcksresande för 500 år sedan och efterföljande folkvandringar har resulterat i stor italiensk närvaro i Nord- och Sydamerika (USA, Brasilien, Argentina bland andra), intilliggande europeiska länder (Tyskland och Schweiz), samt i Australien och södra Afrika. Den europeiska renässansen - en period av betydande kulturell och vetenskaplig innovation under perioden 1300 till 1600 - började i Italien och är starkt förknippad med den italienska mångsysslaren Leonardo da Vinci. För många italienare är maten en väldigt viktig del av den italienska kulturen. Det finns minst 450 sorter av den populäraste italienska maträtten — pasta.