Infödd amazon etnicitet - toppländer
Det finns ännu inte tillräckligt med data som visar länderna i vilka infödd amazon etnicitet är vanlig.
Välj en annan etnicitet för att visa länderna i vilka den är vanlig.
Infödd amazon etnicitet
Amazonas ursprungsbefolkningar i det moderna Brasilien tros ha sina rötter i flera omgångar av nordasiatiska migrationer över Berings sund under den senaste istiden (för ungefär 10 000 år sedan). Arkeologiska bevis tyder på vissa stora bosättningar med komplexa sociala strukturer och leverne kretsande runt jakt, samlande, fiske och grundläggande jordbruk. Infödda amazonier - som delades in i de två undergrupperna Tupi och Tapuia - fick kontakt med portugisiska upptäcksresande omkring år 1500. Ursprungsbefolkningen i Amazonas fick sedan uthärda slaveri, tvingades konvertera till kristendom, tvångsförflyttades och fick sina levnadsområden förstörda på grund av gummihandeln. Under senare år har Brasilien infört lagar som skyddar de inföddas kultur och landområden. Ursprungsbefolkningarna i regionen har anpassat sig väl till de ekologiskt diversifierade resurserna i regnskogen under tusentals år; vissa stammar är välkända för att jaga med blåsrörspilar doppade i grodgift.