Iberisk etnicitet - toppländer
Iberisk etnicitet är vanlig i de följande länderna, enligt MyHeritage DNA-användares data.
Välj annan etnicitet
Procenttalen representerar andelen MyHeritage DNA-användare med etniciteten Iberisk i det landet.
Visa alla länder
Iberisk etnicitet
Den iberiska regionen, vilken innefattar Spanien och Portugal, har under historiens gång präglats av ett flertal civilisationer och distinkta befolkningar från de första iberiska stammarna till de moderna spanska och portugisiska folken. År 1492 blev judarna fördrivna från regionen, och Christopher Columbus satte segel mot Amerika, vilket blev startskottet för en tid av prospektering och erövring i Nya Världen. Iberiska upptäcktsresande bredde ut sig över Amerika, delar av Afrika, den indiska subkontinenten, de portugisiska öarna Azorerna och Madeira och spanska Kanarieöarna, lämnade sina genetiska spår i dessa regioner. Modern kirurgi föddes i Spanien under det islamiska Iberiens gyllene ålder, ungefär 1000 e.Kr.