Etiopisk judisk etnicitet - toppländer
Det finns ännu inte tillräckligt med data som visar länderna i vilka Etiopisk judisk etnicitet är vanlig.
Välj en annan etnicitet för att visa länderna i vilka den är vanlig.
Etiopisk judisk etnicitet
Beta Israel är en distinkt judisk grupp som härstammar från det som i dag är Etiopien. Samhället har sina rötter i kungadömet Aksum och det Etiopiska riket, men har under senare tid varit koncentrerat till regionerna Amhara och Tigray. Majoriteten etiopiska judar har numera emigrerat till Israel. Traditionella förklaringar till de etiopiska judarnas härkomst är att de är ättlingar till den bibliska stammen Dan, eller till Israels kung Salomon och den etiopiska drottningen av Saba. De har praktiserat en unik form av judendom under de senaste 2 000 åren, vilken innefattar strikta dietära regler, hållande av shabbat, ett prästerskap och läsande av skrifter skrivna på det uråldriga språket Ge'ez. Under senare år har de etiopiska judarna integrerats in i det moderna israeliska samhället. År 1991 under Operation Solomon, evakuerades 14 325 etiopiska judar till Israel, och i samband med detta sattes rekord i antal passagerare i ett enda flygplan (1 122).