Västasiatisk etnicitet - toppländer
Västasiatisk etnicitet är vanlig i de följande länderna, enligt MyHeritage DNA-användares data.
Välj annan etnicitet
Procenttalen representerar andelen av MyHeritage DNA-användare med Västasiatisk etnicitet i detta land.
81.7%
79.3%
66.9%
60.3%
Visa alla länder
Västasiatisk etnicitet
Befolkningen i dagens Iran och Turkiet kan härleda sitt genetiska arv till de antika persiska respektive turkiska etniska grupperna. De antika perserna var ett nomadiskt folk som först kom till regionen ca 1000 år f.Kr, medan Turkiet var hem till tidiga jägarfolk i dess förhistoria innan det så småningom blev hellenistiskt efter att Alexander den store hade erövrat området. De dominerande kulturerna och språken i Västasien är persiska, turkiska och arabiska och de största religiösa grupperna är shia- och sunnimusliner med religiösa och etnoreligiösa minoriteter såsom kristna, judar, zoroastrianer, baha'i. Den persiska mattan är en välkänd del av den lokala kulturen; iranier var bland de första som vävde mattor och tillverkar idag fler mattor än resten av världens länder tillsammans. Många historiker kopplar även uppkomsten av mänskliga rättigheter till denna del av världen, med Cyrus-cylindern från det acheamenidiska persiska riket som det tidigaste kända exemplet av en deklaration av universella mänskliga rättigheter.