Västafrikansk etnicitet - toppländer
Västafrikansk etnicitet är vanlig i de följande länderna, enligt MyHeritage DNA-användares data.
Välj annan etnicitet
Procenttalen representerar andelen MyHeritage DNA-användare med etniciteten Västafrikansk i det landet.
Visa alla länder
Västafrikansk etnicitet
Det finns fler än 340 miljoner västafrikaner boende på kontinenten och ett otal ytterligare människor med västafrikansk härkomst boende i amerikanska länder. Västafrika enades under Ghana-imperiet omkring 1000 f.Kr. och påverkades sedan starkt av den afrikanska slavhandeln och europeiska kolonisationen. Människor av västafrikansk härkomst finns för närvarande över hela Amerika och Europa med viss interkontinental migration till andra regioner i Afrika. Västafrikaner har utvecklat en stark historieberättande och lovsjungande tradition, med barder som agerar historiker med ansvar att överföra information om de kungliga ätterna från generation till generation.