Mesoamerikansk och andinsk etnicitet - toppländer
Mesoamerikansk och andinsk etnicitet är vanlig i de följande länderna, enligt MyHeritage DNA-användares data.
Välj annan etnicitet
Procenttalen representerar andelen MyHeritage DNA-användare med etniciteten Mesoamerikansk och andinsk i det landet.
89.2%
88.3%
88.2%
Visa alla länder
Mesoamerikansk och andinsk etnicitet
Befolkningen i Mellanamerika och Sydamerika omfattar ett antal inhemska grupper med förkolumbianska rötter. Dessa inkluderar Maya-folken i Mesoamerika, och Quechua, Chibcha och Aymara bemannar av södra Amerika. Quechua var det officiella språket i Inkariket, det största riket i förkolumbianska Sydamerika, sträcker sig genom stora delar av västra Sydamerika och med huvuddelen i Cusco, i dagens Peru. Inka byggde omfattande vägnät genom hela imperiet, uppfann högutvecklade jordbruksmetoder specialiserade för den utmanande regionen Anderna och utvecklade starkt reglerade sociala strukturer följt av miljontals ämnen. Forntida centralamerikanska civilisationer, såsom mayafolket och Aztekerna, producerade många viktiga innovationer, såsom unika skriftsystem, pyramidkonstruktion, komplexa matematiska och astronomiska observationer, tidiga former av medicinsk kirurgi och riktiga kalendersystem.