Centralafrikan etnicitet - toppländer
Centralafrikan etnicitet är vanlig i de följande länderna, enligt MyHeritage DNA-användares data.
Välj annan etnicitet
Procenttalen representerar andelen MyHeritage DNA-användare med etniciteten Centralafrikan i det landet.
Centralafrikan etnicitet
Merparten av den Centralafrikanska befolkningen tillhör Bantu-undergrupper. Den atlantiska slavhandeln mellan 1500-talet och 1800-talet förflyttade centralafrikaner till Amerika och deras ättlingar utgör en stor andel av befolkningen i Karibien, Brasilien och USA. Det finns arkeologiska bevis för mänsklig aktivitet i Centralafrika under åtminstone 100 000 år. Centralafrikanska pygméer ingår i en egen uråldrig grupp, som skiljer sig extremt mycket från alla andra befolkningar.