MyHeritage sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 08 september 2020.
Om du inte har tittat på den sedan dess, ber vi dig göra det nu.

Svenska översättningen nedan av integritetsskyddspolicyn är inte den bindande versionen. Det tjänar informations- och bekvämlighetsyfte. Engelsk version av integritetsskyddspolicyn är den lagligt bindande.


SAMMANFATTNING AV SEKRETESSPOLICYN

Vilka är vi?

MyHeritage är ett D2C-företag (direct to consumer) med huvudkontor i Israel. MyHeritage utvecklar tjänster för släktforskning, DNA-testning och genetisk hälsotestning.

Våra grundläggande sekretessprinciper

MyHeritage grundades 2003 och har haft användarnas förtroende i 17 år. MyHeritage tar användarnas integritet på största allvar och sekretessen kring deras uppgifter är vår högsta prioritet för att vi ska kunna behålla förtroendet.

MyHeritage har aldrig sålt eller licensierat personuppgifter (som kundnamn, e-postadresser, bostadsadresser och släktträd) och kommer aldrig att göra det i framtiden. MyHeritage har aldrig sålt eller licensierat genetiska data eller hälsodata, och kommer aldrig att göra det i framtiden utan kundens uttryckliga informerade medgivande. MyHeritage kommer aldrig att tillhandahålla data till försäkringsbolag under några som helst omständigheter. MyHeritage förbjuder användning av sina DNA-tjänster för brottsbekämpning.

Användare kan när som helst radera sina data från MyHeritage. Radering är permanent och oåterkallelig.

Om någonting någonsin förändras i denna sekretesspolicy, kommer vi att informera dig via e-post.

Vilken information om dig samlar vi in?

Vi samlar den information som vi anser vara nödvändig för våra berättigade affärsintressen, för att kunna tillhandahålla dig vår tjänst (enligt definitionen i våra Villkor), och som beskrivs nedan:

Uppgifter du delar med oss direkt. Exempelvis information som du uppger när du anmäler dig till tjänsten, skapar ett släktträd eller undersöker din familjs historia med hjälp av tjänsten, kommunicerar med personalen i vår support, fyller i ett frågeformulär eller en undersökning på vår webbplats, osv.

Information från offentliga och historiska poster. Vi digitaliserar sådana poster själva eller licensierar dem från arkiv och andra källor för att skapa innehåll som behövs för släktforskare. Dessa poster kan innehålla offentlig information om dig.

Information från våra DNA-tjänster. När du köper vårt DNA-test eller laddar upp dina DNA-data på vår webbplats, extraherar vi DNA från ditt DNA-prov eller använder dina uppladdade DNA-resultat, bearbetar dem och utför en genetisk analys för att kunna tillhandahålla våra DNA-tjänster till dig.

Uppgifter vi tar emot när du använder vår tjänst. Vi samlar in information om beteende på webben med hjälp av automatiska tekniker för datainsamling (som kakor) för att förbättra din upplevelse när du besöker webbplatsen och förstå hur våra tjänster används. Se vår Cookie-policy för mer information.

Hur använder vi din personliga information?

I syfte att tillhandahålla vår tjänst till dig. Detta innefattar: att visa ditt släktträd, att jämföra ditt släktträd med andra familjers släktträd för att kunna ge dig Smart Matches™, att jämföra ditt släktträd med historiska poster för att kunna ge dig Record Matches, att jämföra dina DNA-data med andra användare för att kunna ge dig DNA-matchningar, att tillhandahålla DNA-rapporter till dig, osv.

I syfte att kommunicera med till dig om tjänsten.

I syfte att skicka marknadsföring om tjänsten till dig, som du kan avsäga dig när som helst.

För interna affärsändamål, för att förbättra och utveckla nya produkter och tjänster, för att utföra interna dataanalyser, analysera användningen av webbplatsen för att förbättra kundupplevelsen eller utvärdera våra reklamkampanjer.

För intern eller extern forskning, med ditt samtycke. Om du frivilligt väljer att delta i vår forskning och samtycker till vårt DNA-avtal om informerat samtycke.

Kommer MyHeritage att avslöja mina personuppgifter till tredje part?

Personuppgifter som kommer från dig säljs eller licensieras aldrig. Vi kommer aldrig att sälja eller licensiera DNA-information eller hälsoinformation till tredje part utan ditt uttryckliga informerade medgivande. Vi kommer aldrig att sälja eller licensiera någon information till försäkringsbolag under några som helst omständigheter.

Vi kommer inte att tillhandahålla information för brottsbekämpning såvida det inte föreligger ett giltigt domstolsbeslut eller stämningsansökan för genetisk information.

Vi kommer inte att avslöja några av dina personuppgifter till någon tredje part förutom under följande, mycket begränsade omständigheter:
(a) till våra tjänsteleverantörer (t.ex. betalningsplattformarna Adyen, Stripe, BlueSnap och PayPal) under skydd av lämpliga avtal - för att kunna tillhandahålla vår tjänst till dig; (b) till dina DNA-matchningar (om aktiverat); (c) till dina Smart Matches (om aktiverat); (d) när det krävs av oss enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller andra användares egendom; (e) för att upprätthålla våra Villkor eller vår Sekretesspolicy; och (f) inom ramen för uppköp av vår verksamhet.

Dina personuppgifters säkerhet

Vi har infört tekniska, fysiska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda mot förlust, missbruk, obehörig tillgång till, ändring eller utlämnande av användarnas personuppgifter under vår kontroll. Till exempel: vi granskar och förbättrar regelbundet våra säkerhets- och integritetsrutiner vid behov, vi beställer regelbundna penetrationstester för att testa robustheten i säkerheten hos vår tjänst, endast behörig personal har tillgång till personuppgifter, och vi samarbetar endast med laboratorier och tredje parter som uppfyller och förbinder sig till våra säkerhetsstandarder.

Hantering av din integritet

Vi gör det möjligt för dig att dela information på en mängd olika sätt. Du kan välja när och med vem du delar dina uppgifter utanför tjänsten. Du kan avaktivera DNA-matchning eller Smart Matching™, välja bort att se resultat för vissa obotliga tillstånd i dina DNA-hälsorapporter, ge eller avstå från att ge samtycke till forskning, hantera cookies med hjälp av inställningarna i din webbläsare, begära att dina DNA-prov(er) förstörs, samt radera ditt konto och dina data, när som helst.

FULLSTÄNDIG SEKRETESSPOLICY

I detta dokument (”Sekretesspolicy”) tillhandahåller vi information om vilka personuppgifter som samlas in och varför, samt hur vi använder personuppgifter för att ge dig en personlig, användarvänlig upplevelse på webbplatsen. Vi förklarar också hur du kan se dessa personuppgifter, kontrollera hur de delas, eller radera dem.

Genom att använda denna Webbplats och tjänst godkänner du metoderna som beskrivs i denna Sekretesspolicy samt behandling av (inklusive insamling, användning, avslöjande, lagring och borttagning) dina personuppgifter enligt villkor i denna Sekretesspolicy. Denna Sekretesspolicy bör läsas tillsammans med Villkoren. Begrepp som används här utan att de definieras har den betydelse som tillskrivits dem enligt Villkoren.

ÄNDRINGAR I DENNA SEKRETESSPOLICY

Om vi beslutar att ändra något i vår Sekretesspolicy, kommer vi att utfärda en uppdaterad version av denna Sekretesspolicy med en uppdaterad lista över datum och om ändringarna är väsentliga, kommer vi även att informera dig via e-post. Om du inte samtycker till denna Sekretesspolicy eller till några ändringar i denna och följaktligen vill att vi slutar att använda eller lagra dina uppgifter enligt den reviderade policyn, radera då ditt konto eller kontakta oss på privacy@myheritage.com och be oss att göra det åt dig.

När denna sekretesspolicy ändras i sak kommer etiketten ”Uppdaterad” att visas tydligt bredvid länken ”Sekretesspolicy” i sidfoten på webbplatsens webbsidor. Etiketten ”Uppdaterad” tas bort efter 30 dagar eller när du besöker den uppdaterade sekretesspolicyn för att läsa den, beroende på vad som inträffar först. Användning av webbplatsen eller tjänsten efter eventuella ändringar innebär att du därmed godkänner den reviderade sekretesspolicyn. Om du inte godkänner denna sekretesspolicy, ska du inte använda webbplatsen eller tjänsten och radera ditt konto.

VILKEN PERSONLIG INFORMATION SAMLAS IN FRÅN DIG ELLER OM DIG?

Vi samlar bara in information som vi tror är nödvändig för våra berättigade affärsintressen, för att kunna tillhandahålla tjänsten till dig. Mängden andra personuppgifter som du väljer att skicka till MyHeritage avgör du.

Detta är de typer av personuppgifter vi begär, samlar in eller som du tillhandahåller:

1) Namn, kontaktinformation och betalningsinformation: När du anmäler dig till tjänsten frågar vi efter ditt namn, kön och e-postadress, samt födelseår och land. Födelseår registreras för att se till att du uppfyller Villkoren med avseende på minderåriga användare. Om du köper ett abonnemang eller en annan produkt, behöver vi få information om din postadress, ditt telefonnummer samt betalningsinformation för att underlätta betalningar och fullgörande.

2) Information om din familj och andra: Du kan också uppge ytterligare personlig information om dig själv och andra i samband med att du skapar ditt släktträd eller utforskar din familj på webbplatsen, t.ex. namn, relation, datum och platser för födelse och bortgång, kontaktuppgifter såsom e-postadress och fotografier.

Om du väljer att bjuda in en släkting eller en annan person att se eller redigera ditt släktträd, kommer vi att be dig om denna persons e-postadress och namn. Du måste först säkerställa att du har fått deras samtycke till att förmedla deras uppgifter till MyHeritage, innan du bjuder in dem.

När du skapar ett släktträd, bestämmer du vilka släktingar som ska läggas till i släktträdet, om avlidna släktingar, levande släktingar eller båda ska läggas till samt vilken information om dem som ska inkluderas. Att lägga till levande släktingar till släktträd kräver att du får deras medgivande i förväg. Innan du lägger till levande släktingar under lagför ålder i släktträdet, måste du erhålla medgivande från deras förälder eller vårdnadshavare.

3) Information från offentliga och historiska poster: Vi digitaliserar, licensierar och skapar poster från olika källor, däribland födelseintyg, vigselbevis och dödsattester, folkräkningsregister, immigrationslistor, tidningar och andra källor. Sådana poster kan innehålla personlig information relaterad till dig.

4) DNA-information: DNA-relaterad information genereras och lagras när du använder våra DNA-tjänster, d.v.s. när du köper vårt DNA-testkit eller laddar upp dina DNA-data som genererats av en annan DNA-testningstjänst. Våra DNA-tjänster extraherar ditt DNA från ditt DNA-prov eller använder dina uppladdade DNA-resultat, bearbetar dem och utför en genetisk analys för att kunna tillhandahålla våra DNA-rapporter till dig.

5) Dina kommentarer och synpunkter: Om du lägger upp meddelanden eller kommentarer på våra bloggar, Facebook-konton eller på våra anslagstavlor, så kan vi samla in denna information.

6) Din användning av tjänsten: När du använder vår tjänst, kan vi samla in information baserat på hur du interagerar med vår webbplats eller från de enheter eller datorer som du använder för att få tillgång till webbplatsen, för att förbättra din upplevelse av besöket på webbplatsen och för att förstå hur våra tjänster används. Detta kan omfatta webbinloggningsinformation, klickdata (till exempel vilken sorts dator och webbläsare du använder, adressen till webbplatsen från vilken du länkas till vår webbplats), sidvisningar och IP-adresser.

7) Din kommunikation: Din kommunikation med andra användare genom tjänstens funktioner (t.ex. MyHeritage Inbox), samt information som du uppger i kommunikation med våra supportteam (t.ex. ärendenummer) eller andra representanter, kommer att samlas in av oss.

8) Dina undersökningssvar: Om du frivilligt deltar i några undersökningar eller besvarar några frågeformulär inom tjänsten, kommer vi att samla in informationen som du uppger.

9) Information för hälsofrågeformulär: Innan vi sammanställer dina DNA-baserade hälsorapporter, samlar vi in vissa självrapporterade uppgifter om familjens hälsohistorik gällande dig och dina släktingar med hjälp av ett frågeformulär som du fyller i (“Information för hälsofrågeformulär” respektive “Hälsofrågeformulär”). I USA är vi skyldiga att samla in denna information för att uppfylla hälsoreglementet. Utanför USA är vi inte skyldiga till det men vi samlar in dessa data för att skapa överensstämmelse mellan uppgifter.

10) Tredje parts kontoverifieringstjänster: Du kan länka ett konto från Facebook eller Google till ditt konto inom vår tjänst, för verifiering. Detta låter dig utnyttja dina inloggningsuppgifter från andra tjänster för att skaffa ett MyHeritage-konto eller att logga in på MyHeritage utan att behöva skriva in alla detaljer manuellt, såsom din e-postadress. Om du väljer att göra på det sättet, kommer vi att samla in och använda uppgifter som du godkänt att dela med oss via denna tjänst (t.ex. e-postadress till ett kopplat Facebook- eller Google-konto) i enlighet med denna Sekretesspolicy.

11) Information från integration med släktforskningspartners: Vår partners inom släktforskning såsom Roots Magic och Family Historian (“släktforskningspartners”) kan vidarebefordra släktforskningsinformation från sina användares släktträd till oss via en integrationslösning för matchning med våra släktträd och poster. Vi får ingen licens för sådan information som skickas av släktforskningspartners, den samlas inte in av oss, och den raderas automatiskt efter att matchningar har beräknats.

HUR ANVÄNDER VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?

1) I syfte att tillhandahålla tjänsten till dig: Vi använder dina personuppgifter i första hand för att fullfölja de ändamål för vilka du uppgett personuppgifterna till oss. Dessa omfattar: att visa ditt släktträd, att genomföra sökningarna om din familjs historia på nytt för att hitta ännu fler poster, att hantera ditt abonnemang och att ge dig support via kundtjänst. Vi använder även dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla Smart Matches™ och Record Matches relaterade till ditt släktträd, eller för att göra det möjligt för dig och andra medlemmar i MyHeritage-gemenskapen att kontakta varandra, osv.

Om du använder våra DNA-tjänster: Vi kommer att behandla och lagra dina DNA-prover, utföra genetisk analys och tillhandahålla DNA-resultat och DNA-rapporter till dig. Om DNA-matchning är aktiverat så kommer vi att jämföra dina DNA-data med andra användare för att kunna ge dig DNA-matchningar. Om du är intresserad av DNA-baserade hälsorapporter, kommer informationen i hälsofrågeformuläret att göra det möjligt för oss att bedöma om du är berättigad att ta emot dem. För kunder i USA tillhandahålls DNA-baserade hälsorapporter baserat på en läkares ordination. Vi kan komma att lägga till nya DNA-baserade hälsorapporter för dig allt eftersom de blir tillgängliga.

2) I syfte att kunna kommunicera med dig: Vi kan komma att kommunicera med dig för att informera dig om uppdateringar eller tillägg till tjänsten eller att för att få feedback från dig angående tjänsten. Vår kommunikation med dig kommer i första hand att ske via e-post, men kan också under vissa omständigheter ske via telefon, direktreklam eller annan kommunikationsmetod. Om du inte vill få e-postmeddelanden från oss i fortsättningen kan du tacka nej till dem när som helst genom att använda länken avsluta prenumeration, som anges i e-postmeddelandet, eller genom att ändra dina e-postpreferenser. Om du vill välja bort andra kommunikationsmetoder, vänligen kontakta oss på privacy@myheritage.com.

3) I syfte att marknadsföra våra tjänster: Genom att anmäla dig till tjänsten samtycker du till att vi kan komma att använda dina kontaktuppgifter samt informationen om hur du använder vår tjänst för att erbjuda dig ytterligare produkter eller tjänster från MyHeritage. Sådana kampanjerbjudanden kan göras via e-post, telefon eller direktreklam. Vi kommer aldrig att skicka reklamerbjudanden till dig via textmeddelanden (SMS). De enda textmeddelanden (SMS) som du kan komma att få av oss är meddelanden om kommande födelsedagar och bröllopsdagar för dina nära släktingar om du har valt denna specifika funktion.

Om du inte vill få kampanjerbjudanden från oss via e-post, kan du tacka nej till dem när som helst genom att använda länken avsluta prenumeration, som anges i e-postmeddelandet, eller genom att ändra dina e-post- och kommunikationspreferenser. Se avsnittet ”E-postpreferenser” nedan. Om du inte vill få reklamerbjudanden via telefon kan du ändra även detta genom dina e-post- och kommunikationspreferenser. Du kan också tala om för oss att sluta skicka meddelanden till dig genom att kontakta oss på privacy@myheritage.com eller be om det när du talar med någon representant från MyHeritage.

Den aggregerade informationen som samlats in från dig och andra användare genom Undersökningarna kan användas i vår marknadsföring, och sådana e-postmeddelanden eller kampanjerbjudanden kan presenteras för dig.

4) För interna affärsändamål: I syfte att förbättra tjänsten och för att utveckla nya produkter och tjänster kan vi använda dina personuppgifter för intern analys av data, för att undersöka hur webbplatsen används, hjälpa till att diagnostisera problem och göra tjänsten säkrare, identifiera användningstrender och fastställa effektiviteten av reklamkampanjer. Exempelvis kan vi komma att undersöka hur mycket tid besökare spenderar på varje sida på webbplatsen och hur de navigerar på webbplatsen. Vi använder denna information enbart för att förbättra webbplatsen.

Vi använder din IP-adress för att kunna tillhandahålla webbplatsen och vår tjänst till dig och för att diagnostisera eventuella problem med våra servrar. Din IP-adress används också för att samla in allmän demografisk information såsom den geografiska fördelningen av våra medlemmar. När du besöker tjänsten för första gången använder vi din IP-adress för att föreslå tjänsten till dig på det språk som anses lämpligast för det geografiska området som det härrör från.

5) I forskningssyfte: Om du frivilligt har godkänt avtalet om informerat samtycke avseende DNA kan vi använda dina uppgifter (såsom forskningsinformationen från undersökningarna, DNA-resultaten och annan DNA-information) i forskningssyfte såsom anges i avtalet om informerat samtycke. Ditt informerade samtycke kan när som helst återkallas genom webbplatsen. Din identitet och dina släktingars identitet kommer aldrig att röjas av oss i någon publicering av forskningsresultat.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Enligt EU:s dataskyddslag, ("GDPR"), och Brasiliens dataskyddslag, Lei Geral de Proteção de Dados ("LGPD"), ska all behandling av personlig information berättigas av ett "villkor" för behandling. I de flesta fall är sådan behandling berättigad på grund av att:

Dessutom är behandling av "data i särskilda kategorier" eller "känsliga personliga data " endast tillåten om ett relevant undantag existerar. Särskilda datakategorier inkluderar genetisk information som vi behandlar som en del av DNA-tjänsterna eventuella uppgifter om ditt etniska ursprung eller information från hälsofrågeformuläret. I båda fall behandlas data i särskilda kategorier eller känsliga personliga data baserat på ditt uttryckliga samtycke. När rätt till uppgiftsbehandling grundas på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och därmed förhindra behandlingen.

KOMMER MYHERITAGE ATT AVSLÖJA MINA PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART?

Personuppgifter som kommer från dig säljs eller licensieras aldrig. Vi kommer aldrig att sälja eller licensiera DNA-information eller hälsoinformation till tredje part utan ditt uttryckliga informerade medgivande. Vi kommer aldrig att sälja eller licensiera DNA-information eller hälsoinformation som tillhör användare från Ryssland, Norge eller Sverige under några som helst omständigheter (även om de ger sitt uttryckliga informerade medgivande). Vi kommer aldrig att sälja eller licensiera någon information till försäkringsbolag under några som helst omständigheter. Dessa skydd täcker allt som rör DNA, inklusive DNA-prover, DNA-resultat, DNA-rapporter, DNA-baserade hälsorapporter, osv.

Vi kommer inte att tillhandahålla information för brottsbekämpning såvida det inte föreligger ett giltigt domstolsbeslut eller stämningsansökan för genetisk information.

MyHeritage kommer inte att avslöja några av dina personuppgifter till någon tredje part förutom under mycket begränsade omständigheter som anges här:

1) Vid ett övertagande av MyHeritage: i händelse av att MyHeritage, eller i stort sett alla dess tillgångar eller aktier förvärvas, kommer personuppgifter automatiskt utgöra en del av de överförda tillgångarna. I sådan händelse skulle dina personuppgifter fortsätta omfattas av villkoren som definierats i den tidigare sekretesspolicyn som existerade innan händelsen ägde rum. Observera att en sådan situation inte är unik för MyHeritage och gäller de flesta företag.

2) Vid juridiska eller integritetsrelaterade omständigheter: (a) om det krävs enligt lag; (b) om det krävs för att skydda våra rättigheter, vår integritet eller vårt rykte, eller andra användares egendom; (c) för att upprätthålla våra Villkor eller Sekretesspolicy, eller för att förhindra bedrägeri eller internetbrott; eller (d) för att tillåta oss att fullfölja tillgängliga åtgärder eller begränsa de skador som vi kan lida.

3) Till våra tjänsteleverantörer: Vi använder ett antal ansedda tredje parter som utför olika uppgifter åt oss, med skydd av lämpliga avtal. Till exempel använder vi plattformar från ledande tredje parter för att hantera inbetalningar från dig (huvudsakligen Adyen, Stripe, BlueSnap och PayPal), för att tillhandahålla molnlagringstjänster till oss (huvudsakligen Amazon och Google Cloud), för att hjälpa oss med marknadsföring och reklam, analys av konsumentforskning, bedrägeribekämpning, säkerhet och hantering av supportärenden. När det gäller DNA-relaterade tjänster, använder vi fraktbolag för DNA-tester (huvudsakligen Dotcom och Ingram) samt det specialiserade DNA-laboratoriet Gene by Gene, som finns i Texas i USA för att behandla, extrahera och lagra DNA-prover. Dessa tredje parter får endast tillgång till den minsta information som behövs för att utföra sina stödfunktioner, och de får inte använda den för andra ändamål.

I syfte att hantera beställningar av MyHeritage DNA-kit för Hälsa, samt Hälsouppgraderingar från kunder som bor i USA samarbetar vi med ett oberoende nätverk av fullt legitimerade och av behörig myndighet godkända läkare och genetiska rådgivare, PWNHealth, LLC (www.pwnhealth.com) ("PWNHealth"). PWNHealth erbjuder läkartillsyn och genetisk rådgivning enligt kraven på efterlevnad. För att PWNHealth ska kunna tillhandahålla tillsynen av läkare och genetisk rådgivare, kommer dina personuppgifter, inklusive Information för hälsofrågeformulär, DNA-resultaten och de DNA-baserade hälsorapporterna att under sekretess delas med PWNHealth.
För behandling av kundsupportärenden använder vi, förutom våra egna anställda, även kundsupportföretaget Telus International som har kundsupportteam å våra vägnar på Irland (från november 2017) och i Guatemala (från januari 2020).

När det gäller bearbetningsföretag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, försöker vi att säkerställa tillräckliga säkerhetsgarantier med avseende på dina personuppgifter, såsom krävs enligt gällande lagstiftning.

4) Till dina Smart Matches™ och DNA-matchningar:

Smart Matches™ är en teknik som tillhör MyHeritage och som har utvecklats av MyHeritage för att hitta matchningar mellan släktträd, genom att leta efter personer som de har gemensamt. Smart Matches™ är mycket användbara i och med att de underlättar upptäckter av okända släktingar och återförenar familjer vars band har förlorats med tiden. Andra MyHeritage-användare kan få meddelanden om Smart Matches™ mellan personer i deras släktträd och personer i ditt släktträd. Smart Matches™ kan också hittas för levande personer i ditt träd. Om du är orolig med avseende på integriteten för ditt släktträd, såtillvida att du inte vill tillåta att möjliga släktingar kan leta rätt på trädet och visa delar av det, kan du stänga av Smart Matches™ för ditt eller dina släktträd. Smart Matches™ är aktiverade som standard.

DNA-matchningar är en nyckelfunktion i våra DNA-tjänster, vare sig det handlar om MyHeritage DNA-kit, uppladdning av DNA-data, eller MyHeritage DNA-kit för hälsa. DNA-matchning är aktiverad som standard.
Om du använder våra DNA-tjänster med DNA-matchningarna aktiverade kommer dina DNA-resultat att matchas med andra användare och kan komma att länkas till din profilsida; och dina DNA-baserade släktforskningsrapporter kommer att innehålla en lista över dina potentiella släktingar, baserat på DNA. Var och en av de personer som matchar ditt DNA kommer att kunna se hur mycket DNA som de har gemensamt med dig, det förutspådda släktskapet med dig, och en del av din personliga information som ditt visningsnamn, ditt bosättningsland, din etniska bakgrund och annan profilinformation, beroende på dina sekretessinställningar (men ingen av dina DNA-matchningar kommer att kunna se dina DNA-baserade hälsorapporter). Om en DNA-matchning hittas mellan dig (eller någon annan person för vilken du är DNA-administratör), och en annan person vars DNA-resultat har lagrats i vår databas, kommer både du och denna person att underrättas om matchningen, under förutsättning att ni båda har aktiverat DNA-matchningar i era sekretessinställningar. DNA-matchningar kan få betydande personliga konsekvenser eftersom de kan avslöja oväntade släktförhållanden. Detta kan exponera släktförhållanden som inte stöds av DNA, eller DNA kan tyda på släktförhållanden som strider mot befintliga släktförhållanden i ditt släktträd. Om du använder DNA-tjänster och är orolig för konsekvenserna av DNA-matchning kan du inaktivera DNA-matchningar för din profil och för alla profiler för vilka du är DNA-administratör. När DNA-matchningar är inaktiverade kommer ditt DNA inte att matchas med andra personer, inga DNA-matchningar kommer att hittas och eventuella tidigare DNA-matchningar kommer att raderas. Om du är oförmögen eller ovillig att ta itu med konsekvenserna och eventuella negativa effekter av sådana slutsatser bör du inte skicka DNA-prov och/eller DNA-resultat till oss, och du bör radera dina DNA-resultat och DNA-rapporter.

5) Till våra släktforskningspartners: Våra släktforskningspartners användare kan få smarta matchningar (släktträdsmatchningar) med våra användare, men sådana matchningar är inte dubbelriktade: våra användare kommer inte att få smarta matchningar med våra släktforskningspartners användare, och kommer inte att kunna se deras data.

6) Till en persons DNA-administratör: med avseende endast på DNA-baserade släktforskningstjänster, ifall en användare laddar upp DNA-resultat eller skickar ett DNA-prov å en annan persons vägnar (i enlighet med våra Villkor), anses sådan användare vara “DNA-administratör” och kan få tillgång till, se och administrera personens DNA-resultat och DNA-baserade genealogiska rapporter.

7) För forskningsändamål, om du har slutit avtalet om informerat samtycke, för de forskningsändamål som beskrivs där, kan din information komma att delas med våra samarbetspartners inom forskning, alltid utan identifierande information såsom ditt namn, e-postadress, osv.

HUR GÖR MAN FÖR ATT RAPPORTERA ELLER RADERA INFORMATION OM SIG SJÄLV ELLER SIN SLÄKT?

Radera ditt konto: Se instruktioner för radering av konto. Detta kommer att oåterkalleligt radera inte bara ditt konto och de personuppgifter du angivit, utan även dina släktplatser, släktträd, DNA-data och hälsodata.

Radering av dina DNA-resultat och DNA-rapporter, samt att förstöra ditt DNA-prov: Dina DNA-resultat och DNA-rapporter kontrolleras av dig och kan när som helst raderas av dig med hjälp av borttagningsfunktionen på sidan “Hantera DNA-kit” på webbplatsen. Du kan också be vår support att göra det åt dig. Vi kommer när som helst, på begäran av dig, att kassera DNA-provet som du har tillhandahållit eller ditt DNA-prov som skickats till oss av en annan person med din tillåtelse. Om du vill begära att ditt DNA-prov förstörs, kontakta oss på privacy@myheritage.com.

Radering av din Information för hälsofrågeformulär: du kan radera din information för hälsofrågeformuläret genom att radera ditt konto eller kontakta vår support.

Radering eller ändring av information som andra har skrivit om dig eller din familj: Om informationen lades till på en släktwebbplats där du är medlem kan du radera denna information. Annars, om du inte kan radera eller rätta till sådan information som publicerats av en annan medlem, kontakta oss på privacy@myheritage.com. Vi kommer sedan korrespondera med dig för att förstå vilken specifik information som du vill radera och går sedan vidare och raderar den åt dig och löser frågan omedelbart.

Vid tvister eller problem med annan personlig information om dig på webbplatsen: Kontakta oss på privacy@myheritage.com. Om du är en registrerad medlem av Webbplatsen, och du kontaktar oss med en begäran som hänför sig till information som du angett i Webbplatsen, ber vi att du kommunicerar med oss från samma e-postadress som du använde för att registrera dig på Webbplatsen. Annars kan vi behöva verifiera din identitet innan vi behandlar din ansökan.

Om du behöver ytterligare hjälp, kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på privacy@myheritage.com för att be oss om hjälp med att radera all information som du vill ta bort. Din begäran kommer då att genomföras omgående av vår personal, såvida inte begäran undersöks och tros vara oäkta.

COOKIES OCH ICKE-PERSONLIGA UPPGIFTER

Cookies
Vi använder webbläsar-cookies och liknande automatiserade metoder som en teknik för datainsamling, för att förbättra din upplevelse vid besök av webbplatsen, exempelvis för att undvika visning av vissa meddelanden för dig mer än en gång, för att spara dina inloggningsuppgifter så att du inte behöver ange dem varje gång du vill logga in eller för att komma ihåg skärmspråket som du tidigare valt så att du inte behöver välja det varje gång du besöker webbplatsen. Du kan inaktivera eller radera cookies från din dator om så du önskar, men vissa delar av våra tjänst fungerar eventuellt inte korrekt om du gör detta. För mer information om vår användning av cookies och liknande automatiska metoder för datainsamling och hur du kan välja att inaktivera eller radera cookies, vänligen se vår Cookie-policy. Vår Cookie-policy anses vara en del av, och införlivad med, denna Sekretesspolicy och denna Sekretesspolicy bör läsas tillsammans med vår Cookie-policy. Om du vill ha mer information om cookies samt om hur du ställer in din webbläsare för att avvisa cookies kan du besöka www.allaboutcookies.org

Övrig icke-personlig information
När du besöker vår Webbplats kan vi automatiskt samla in icke-personlig information om dig, såsom den webbplats från vilken du har kommit till vår Webbplats, din datortyp, skärmupplösning, ditt operativsystems version, detaljer om mobila enheter (om tillämpligt ) och webbläsare. Vi kan också samla in icke-personlig information såsom demografiska data, till exempel ditt geografiska område. Icke-personlig information inkluderar även personuppgifter som har sammanställts på ett sådant sätt att slutprodukten inte kan identifiera dig eller någon annan användare av Webbplatsen personligen, till exempel genom att använda personuppgifter för att beräkna den procentuella andelen av våra användare från ett visst land eller andelen kvinnor. Eftersom icke-personlig information inte identifierar dig personligen, kan vi använda sådan icke-personlig information för alla eventuella ändamål. Dessutom förbehåller vi oss rätten att dela sådan icke-personlig information.
Vissa webbläsare och enheter låter dig ställa in preferensen att inte vara “spårbar” på nätet. Vi påverkar inte din upplevelse på nätet baserad på dina inställningar av en sådan preferens.

SÄKERHET OCH INFORMATIONSÖVERFÖRING

När du tillhandahåller personuppgifter till oss kan dessa personuppgifter överföras till och lagras av oss i våra säkra datacentra vilket kan innebära en annan skyddsnivå för personuppgifter än i ditt hemland. Genom att tillhandahålla personlig eller genetisk information till oss, erkänner och samtycker du till att den överförs till våra datacentra, som finns i USA, samt att den hanteras och lagras i dessa. Du godkänner att DNA-prover kommer att förvaras i USA såsom anges i Villkoren.

MyHeritage vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att överföringar av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lag och hanteras varsamt för att skydda dina integritetsrättigheter och intressen. Följaktligen är överföringar begränsade till länder som erkänns hålla en lämplig nivå av rättsligt skydd eller där vi kan vara nöjda med att alternativa åtgärder har vidtagits för att skydda dina integritetsrättigheter, såsom ett överföringsavtal inom gruppen. Du har rättighet att kontakta oss för mer information om de säkerhetsåtgärder som vi har infört.

Du bekräftar att du tillhandahåller dina personuppgifter på egen risk.

Du bekräftar att om du laddar ner dina DNA-resultat: 1) kommer en sådan nedladdning att skapa en kopia som inte skyddas av MyHeritages säkerhets- och integritetsinställningar. 2) en sådan nedladdning och lagringen av dina DNA-resultat efter att du har laddat ner den, ska göras på egen risk, och 3) MyHeritage har ingen kontroll över de nedladdade DNA-resultaten och är inte ansvarig för dig eller någon annan tredje part i samband med sådan nedladdning och/eller lagring.

Vi implementerar och upprätthåller rimlig säkerhet, som är lämplig i förhållande till de personuppgifter vi samlar in, använder, lagrar, överför eller behandlar på annat sätt. Vi åtar oss att utveckla, implementera, upprätthålla, övervaka och uppdatera ett rimligt program för informationssäkerhet, men inget sådant program är perfekt. Med andra ord kan inte alla risker elimineras helt. Datasäkerhetsincidenter och -brott kan uppstå på grund av sårbarhet, brottsligt utnyttjande eller andra faktorer som inte rimligen kan förhindras. Även om vårt säkerhetsprogram har utformats för att hantera datasäkerhetsrisker och därmed hjälpa till att förhindra datasäkerhetsincidenter och -brott kan det därför inte antas att en incident eller ett brott härrör från underlåtenhet från vår sida att implementera och upprätthålla rimlig säkerhet.

Du ansvarar för att hålla lösenordet till tjänsten hemligt. MyHeritage kräver att du inte delar ditt lösenord med någon. MyHeritage kräver att du inte använder samma lösenord till MyHeritage som du använder för någon annan tjänst.

MyHeritage kommer att följa gällande lagar i händelse av brott mot säkerhet, tystnadsplikt eller integritet av dina personuppgifter och, om vi anser det lämpligt eller där det krävs enligt gällande lag, meddela dig via e-post under den mest lämpliga tiden och utan orimlig dröjsmål i den utsträckning det överensstämmer med alla åtgärder som är nödvändiga för att avgöra omfattningen av överträdelsen och återställa datasystemets rimliga integritet.

DATALAGRING

Vi behåller endast dina personuppgifter så länge som krävs för att kunna uppfylla det eller de ändamål för vilka de samlades in samt för att följa gällande lagar. Det innebär att vi lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att kunna leverera våra tjänster, utom när vi har laglig grund för att spara dessa under en längre tid (t.ex. när abonnemanget upphör kan vi fortfarande ha berättigat intresse att använda dina kontaktuppgifter för att marknadsföra vår tjänst till dig). Vi behåller också de personuppgifter vi behöver för utförandet av pågående uppgifter och för att genomföra våra lagliga rättigheter och fordringar, liksom vi behåller vissa personuppgifter som vi måste lagra under en rättsligt obligatorisk tidsperiod (i det senare fallet är behandlingen av sådan information av oss begränsad). Om du godkände det informerade samtycket kan vi behålla den information som lämnas under det så länge som vi anser erfordras för de forskningsändamål som anges där.

I vissa fall där du eller vi raderar ditt innehåll, kan kopior av denna information förbli synliga på andra ställen i den mån någon sådan kopia har delats med andra, eller har delats på annat sätt i enlighet med dina integritetsinställningar eller har kopierats eller lagrats av andra användare. Exempelvis kan en del av ditt släktträd ha kopierats av andra användare till deras egna släktträd. Borttagen och raderad information kan finnas kvar som säkerhetskopior under en begränsad tid för våra interna affärsändamål, men den kommer inte att vara tillgänglig för dig eller andra användare.

Lagring av DNA-prover

Alla DNA-prover förvaras i vårt testlaboratorium i USA. Ett DNA-prov kan sparas av oss om inte eller tills dess att omständigheterna kräver att vi förstör DNA-provet, vilket du kan begära när som helst genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan, eller när provet inte längre lämpar sig för teständamål. Vi kan komma att förvara DNA-prover i upp till tio år för ytterligare genetiska tester, alltid förutsatt att vi får ditt uttryckliga godkännande i förväg för sådana ytterligare tester.

HANTERING AV DIN INTEGRITET

Du kan styra hur du delar dina personuppgifter genom att ändra dina integritetsinställningar inom följande områden:

DINA RÄTTIGHETER

Du kan ändra dina personuppgifter genom att justera dina kontoinställningar. Du har också rätt att be MyHeritage om att ändra alla personuppgifter om dig om de på något sätt är felaktiga eller vilseledande. MyHeritage har infört ett verifieringsförfarande för att säkerställa att personen som gör en begäran är den kund som vi har samlat in uppgifter om. Vi kan komma att be dig om identifieringsinformation för att jämföra den med de personuppgifter vi redan har. Vi kan komma att kräva ett striktare förfarande för verifiering beroende på känsligheten hos de personuppgifter som avses. Eventuell begäran om att ändra personuppgifter i MyHeritages poster skall vara skriftlig och skickas via e-post till privacy@myheritage.com.

REGISTRERADES RÄTTIGHETER

MyHeritage-medlemmar bosatta i Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Andorra, Argentina, Australien, Brasilien, Kalifornien, Kanada, Färöarna, Guernsey, Hongkong, Israel, Isle of Man, Japan, Jersey, Mexiko, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Schweiz, Uruguay och andra jurisdiktioner har vissa rättigheter för registrerade. Dessa rättigheter varierar, men kan omfatta följande rättigheter, som kan vara föremål för vissa undantag: 1.1 Rättigheten att få tillgång till information om dig. Denna rättighet kan normalt utnyttjas kostnadsfritt. Vi förbehåller oss dock rätten att ta ut en lämplig administrativ avgift där det är tillåtet enligt gällande lag. 1.2 Rättigheten att invända mot uppgiftsbehandling vars berättigande baseras på våra juridiska rättigheter (se avsnittet "Juridisk grund för behandling av personuppgifter" ovan). 1.3 Rättigheten att erhålla en portabel kopia av personuppgifter som behandlas enligt ditt samtycke eller som är nödvändiga för att ett avtal kan upprättas mellan oss (se avsnittet "Juridiska skäl för behandling av personuppgifter" ovan). 1.4 Rättigheten att begära detaljer om grunden till att dina personuppgifter överförs utanför EES - europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Eventuell förfrågan ska vara skriftlig och skickas till MyHeritage via e-post till privacy@myheritage.com eller via vår support. MyHeritage kommer att vidta rimliga ansträngningar för att lämna personuppgifter om dig som finns i våra arkiv. MyHeritage ska sträva efter att svara så snart som möjligt.

GDPR

MyHeritage har vidtagit åtgärder för att säkerställa överensstämmelse med alla gällande och tillämpliga integritetslagar, inklusive nya dataskyddsregler (GDPR).

INTEGRITETSMEDDELANDE FÖR KALIFORNIEN

Integritetsmeddelande för Kalifornien är ett avsnitt som tar upp de skyldigheter och rättigheter som fastställs i Kaliforniens lag om integritetsskydd för konsumenter, California Consumer Privacy Act (CCPA). Dessa skyldigheter och rättigheter gäller för företag verksamma i Kalifornien samt personer bosatta i Kalifornien. De gäller information som identifierar, gäller, beskriver, rimligtvis kan associeras med eller länkas till – direkt eller indirekt – konsumenter eller hushåll i Kalifornien.

Din rätt att begära utlämnande av uppgifter om dig som vi samlar in och delar
Om du är bosatt i Kalifornien ger CCPA dig rätt att begära viss information om vår verksamhet vad beträffar dina personuppgifter. Framför allt har du rätt att begära att vi lämnar ut följande uppgifter till dig om hur vi har behandlat dina personuppgifter under de senaste 12 månaderna:

Din rätt att be oss att inte sälja dina personuppgifter
Under de senaste 12 månaderna har vi inte sålt dina personuppgifter till någon annan enhet. Vi säljer inte, och kommer aldrig att sälja, personuppgifter till tredje part.

Din rätt att begära radering av de personuppgifter som vi har samlat in från dig
På begäran av dig kommer vi att radera de personuppgifter vi har samlat in om dig, utom i fall där uppgifterna krävs för att vi ska kunna förse dig med en produkt eller tjänst som du har begärt, fullfölja ett kontrakt som vi har ingått med dig, upprätthålla våra systems funktionalitet och säkerhet, respektera eller utöva rättigheter enligt lag, eller använda uppgifterna internt på ett sätt som är förenligt med sammanhanget som förelåg när du försåg oss med uppgifterna, eller som rimligtvis är anpassat till dina förväntningar baserat på din relation med oss.

Barns personuppgifter
CCPA har särskilda regler för användningen av personuppgifter gällande kunder som är yngre än 16 år. Våra tjänster riktar sig inte till barn under 16 år och vi säljer inte personuppgifter som rör barn under 16 år.

Andra integritetsrättigheter i Kalifornien
Invånare i Kalifornien har rätt att be oss om besked gällande vilka kategorier av personlig kundinformation som vi delar i direktmarknadsföringssyfte med tredje part eller tredje parts dotterbolag eller våra egna dotterbolag. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part eller dotterbolag för deras direktmarknadsföringssyfte.

Utöva dina rättigheter
För att utöva de rättigheter som beskrivs i detta meddelande kan du skicka e-post till privacy@myheritage.com, ringa oss på +1800-987-9000 (avgiftsfritt telefonnummer i USA) eller fylla i det här formuläret gällande rätten att begära radering eller det här formuläret för att begära utlämnande. Alla parter som inkommer med en begäran måste autentisera sig innan vi svarar på deras begäran. Du kan utse en representant som skickar in begäran på dina vägnar. Om du gör det kommer vi att begära ett skriftligt tillstånd att lämna ut dina personuppgifter till din representant.

Om du har ett konto hos oss, kommer vi att be dig att logga in på ditt konto. Om du inte har ett konto med oss kan vi komma att begära personuppgifter för att matcha dem med de uppgifter vi redan har. Hur många och vilket slags personuppgifter beror på hur känsliga de relevanta personuppgifterna är och riskerna för skador orsakade av olagligt röjande eller radering av sådana personuppgifter. Om vi inte har en rimlig metod för att verifiera din identitet till den grad av visshet som krävs kan din begäran komma att avslås.

Om du önskar ytterligare information om hur vi följer CCPA eller har andra frågor eller funderingar kan du skicka e-post till oss på privacy@myheritage.com.

Rätt till icke-diskriminering
Om du använder dig av någon av de rättigheter som förklaras i denna Sekretesspolicy kommer vi att fortsätta behandla dig rättvist. Konsumenter som använder sina rättigheter enligt detta meddelande kommer inte att nekas eller debiteras andra priser eller avgifter för varor eller tjänster, eller förses med varor eller tjänster av annan klass eller kvalitet än dem som andra konsumenter erbjuds.

PERSONER BOSATTA I NEVADA

Enligt Nevadas lag kan du beordra att en kommersiella webbplatsoperatör inte får sälja vissa personuppgifter som verksamheten har samlat in eller kommer att samla in om dig. MyHeritage säljer inte personuppgifter enligt definitionen i Nevadas lag. För mer information om hur vi behandlar och delar dina personuppgifter eller dina rättigheter enligt Nevadas lag kan du kontakta oss på privacy@myheritage.com.

BRASILIENS DATASKYDDSLAG

Detta avsnitt tar upp de juridiska skyldigheterna och rättigheterna som finns i Lei Geral De Proteção De Dados ("LGPD"). Dessa är tillämpliga om:


Under dessa omständigheter har du följande rättigheter:

Alla dessa rättigheter kan utövas utan kostnad.

För att utöva några av de rättigheter som beskrivs ovan ska du skicka e-post till privacy@myheritage.com.

BARN

Våra tjänster är inte riktade till och vänder sig inte till barn under 13 år och MyHeritage samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från barn under 13 år. Om MyHeritage får reda på att ett barn under 13 år har lämnat personligt identifierbar information till webbplatsen, kommer vi att vidta rimliga ansträngningar för att ta bort sådan information från våra filer. Om du lämnar information om ett barn, godkänner du, som förälder eller vårdnadshavare, behandlingen och användningen av sådan information av oss i enlighet med denna Sekretesspolicy.

KONTAKTA OSS OM SEKRETESS

Om du har några frågor kring denna sekretesspolicy, rutiner på denna webbplats eller dina kontakter med denna webbplats kan du kontakta vår uppgiftsskyddsombud (Data Protection Officer, eller DPO) via e-post på dpo@myheritage.com. Du kan också kontakta uppgiftsskyddsombudet om du vill begära att få tillgång till eller få information om personuppgifterna som vi har om dig, eller vill att sådan information ska raderas. Om du har legitima skäl kan du motsätta dig den behandling som utförts med dina personuppgifter. Vänligen observera att rätten att få tillgång till vissa personuppgifter kan vara begränsad under vissa omständigheter.