MyHeritage sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 27 december 2023.
Om du inte har granskat den sedan dess så ber vi dig att göra det nu.

SAMMANFATTNING AV SEKRETESSPOLICYN

Vilka är vi?

MyHeritage är ett D2C-företag (direct to consumer) med huvudkontor i Israel. MyHeritage utvecklar tjänster för släktforskning och DNA-testning.

Våra grundläggande sekretessprinciper

MyHeritage grundades 2003 och har åtnjutit användarnas förtroende allt sedan dess. MyHeritage tar användarnas integritet på största allvar och sekretessen kring deras personuppgifter är vår högsta prioritet för att vi ska kunna behålla deras förtroende.

MyHeritage har aldrig sålt eller licensierat personuppgifter (som kundnamn, e-postadresser, bostadsadresser och släktträd) och kommer aldrig att göra det i framtiden.

MYHERITAGE HAR ALDRIG SÅLT ELLER LICENSIERAT GENETISK INFORMATION ELLER HÄLSOINFORMATION OCH KOMMER ALDRIG ATT GÖRA DET I FRAMTIDEN HELLER.

MyHeritage kommer aldrig att tillhandahålla information till försäkringsbolag under några som helst omständigheter. MyHeritage förbjuder användning av sina DNA-tjänster för brottsbekämpning.

Användare kan när som helst radera sina uppgifter från MyHeritage. Radering är permanent och oåterkallelig.

Om någonting väsentligt någonsin förändras i denna sekretesspolicy, kommer vi att informera dig via e-post.

Termer med stor första bokstav som används i denna Sekretesspolicy utan att definieras, har den betydelse de ges i våra Tjänstevillkor.

Vilken information om dig samlar vi in?

Vi samlar information som vi behöver för att kunna tillhandahålla dig vår tjänst (enligt definitionen i våra Villkor), och som beskrivs nedan:

Uppgifter du delar med oss direkt. Exempelvis information som du uppger när du anmäler dig till tjänsten, skapar ett släktträd eller undersöker din familjs historia med hjälp av tjänsten, kommunicerar med personalen i vår support och med vår automatiserade virtuella assistent, fyller i ett frågeformulär eller en undersökning på vår webbplats, osv.

Information från offentliga och historiska poster. Vi digitaliserar sådana poster själva eller licensierar dem från arkiv och andra källor för att skapa innehåll som behövs för släktforskare. Dessa poster kan innehålla offentlig information om dig.

Information från våra DNA-tjänster. När du köper vårt DNA-test eller laddar upp din DNA-information på vår webbplats, extraherar vi DNA från ditt DNA-prov eller använder dina uppladdade DNA-resultat, bearbetar dem och utför en genetisk analys för att kunna tillhandahålla våra DNA-tjänster till dig. DNA-tjänster är inte tillgängliga i Ryssland, Israel och ett antal andra länder.

Uppgifter från funktionen Bildtaggaren: Om du väljer att använda vår funktion Bildtaggaren, identifierar den ansikten på dina bilder och skapar modeller för ansiktsigenkänning (d.v.s. biometriska uppgifter). Om samma person förekommer på flera olika bilder, sammanlänkar Bildtaggaren ansiktsbilderna av denna person. På detta sätt kan du tagga personen på alla foton samtidigt.

Uppgifter vi tar emot när du använder vår tjänst. Vi samlar in information om beteende på webben med hjälp av automatiska tekniker för datainsamling (som kakor) för att förbättra din upplevelse när du besöker webbplatsen och förstå hur våra tjänster används. Se vår Cookie-policy för mer information.

Hur använder vi din personliga information?

I syfte att tillhandahålla vår tjänst till dig. Detta innefattar: att visa ditt släktträd, att jämföra ditt släktträd med andra familjers släktträd för att kunna ge dig Smart Matches™, att jämföra ditt släktträd med historiska poster för att kunna ge dig Record Matches, att jämföra din DNA-information med andra användare för att kunna ge dig DNA-matchningar, att tillhandahålla DNA-rapporter till dig, osv.

I syfte att kommunicera med till dig om tjänsten.

I syfte att skicka marknadsföring om tjänsten till dig, som du kan avsäga dig när som helst.

För interna affärsändamål, för att förbättra och utveckla nya produkter och tjänster, för att utföra interna dataanalyser, analysera användningen av webbplatsen för att förbättra kundupplevelsen eller utvärdera våra reklamkampanjer.

För intern forskning, med ditt samtycke. Om du frivilligt väljer att delta i vår forskning och samtycker till det informerade samtycket för DNA.

Kommer MyHeritage att dela din privata information med någon tredje part?

PERSONLIG INFORMATION SOM DU TILLHANDAHÅLLER, VILKET INBEGRIPER GENETISK INFORMATION OCH HÄLSOINFORMATION, KOMMER ALDRIG ATT SÄLJAS ELLER LICENSERAS AV OSS TILL TREDJE PARTER, INTE HELLER TILL FÖRSÄKRINGSBOLAG, STATLIGA MYNDIGHETER, ANDRA FÖRETAG ELLER ARBETSGIVARE.

Vi kommer inte att tillhandahålla information för brottsbekämpning såvida det inte föreligger ett giltigt domstolsbeslut eller en stämningsansökan för genetisk information.

Vi kommer inte att delge några som helst av dina personuppgifter till tredje parter, förutom i följande mycket specifika fall där vi förmedlar uppgifterna vidare:
a) till våra tjänsteleverantörer (t.ex. betalningsplattformar) i enlighet med de skyddsklausuler som fastställts i tillämpliga avtal, med syftet att tillhandahålla våra tjänster till dig; b) till dina DNA-matchningar (om denna funktion aktiverats) och till dina smartmatchningar (om denna funktion aktiverats); c) om det krävs av oss enligt lag eller under rättsliga förfaranden, i syfte att förhindra bedrägerier och it-brott; d) för forskningssyften, om du uttryckligen godkänt det informerade samtycket för DNA; och e) inom ramen för ett övertagande av vår affärsverksamhet.

Dina personuppgifters säkerhet

Vi har infört tekniska, fysiska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda mot förlust, missbruk, obehörig tillgång till, ändring eller utlämnande av användarnas personuppgifter under vår kontroll. Till exempel: vi granskar och förbättrar regelbundet våra säkerhets- och integritetsrutiner vid behov, vi beställer regelbundna penetrationstester för att testa robustheten i säkerheten hos vår tjänst, endast behörig personal har tillgång till personuppgifter, och vi samarbetar endast med laboratorier och tredje parter som uppfyller och förbinder sig till våra säkerhetsstandarder.

Hantering av din integritet

Vi ger dig möjlighet att dela information på flera olika sätt. Du kan välja när och med vem du delar dina uppgifter utanför tjänsten. Du kan inaktivera DNA-matchning eller Smart Matching™, välja att inte använda AI Record Finder™ eller AI Biographer™, välja att inte visa information om vissa obotliga sjukdomar i DNA-hälsorapporterna, ge eller neka samtycke till forskning, hantera cookies, begära att dina DNA-prover förstörs, samt att radera ditt konto och din data när som helst.

FULLSTÄNDIG SEKRETESSPOLICY

I detta dokument ("Sekretesspolicy") tillhandahåller vi information om vilka personuppgifter som samlas in och varför, samt hur vi använder personuppgifter för att ge dig en personlig, användarvänlig upplevelse på webbplatsen. Vi förklarar också hur du kan se dessa personuppgifter, kontrollera hur de delas, eller radera dem.

Denna sekretesspolicy är uppbyggd enligt följande:

1. ÄNDRINGAR I DENNA SEKRETESSPOLICY
2. VILKEN PERSONLIG INFORMATION SAMLAS IN FRÅN DIG ELLER OM DIG?
3. HUR ANVÄNDER VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?
4. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
5. KOMMER MYHERITAGE ATT AVSLÖJA MINA PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART?
6. HUR GÖR MAN FÖR ATT RAPPORTERA ELLER RADERA INFORMATION OM SIG SJÄLV ELLER SIN SLÄKT?
7. COOKIES OCH ICKE-PERSONLIGA UPPGIFTER
8. SÄKERHET OCH INFORMATIONSÖVERFÖRING
9. DATALAGRING
10. HANTERING AV DIN INTEGRITET
11. DINA RÄTTIGHETER
12. REGISTRERADES RÄTTIGHETER
13. GDPR
14. INTEGRITETSMEDDELANDE FÖR AMERIKANSKA DELSTATER
15. BRASILIENS DATASKYDDSLAG
16. SYDAFRIKAS DATASKYDDSLAG
17. BARN
18. KONTAKTA OSS OM SEKRETESS

1. ÄNDRINGAR I DENNA SEKRETESSPOLICY

Om vi beslutar att ändra något i vår Sekretesspolicy, kommer vi att utfärda en uppdaterad version av denna Sekretesspolicy med en uppdaterad lista över datum och om ändringarna är väsentliga, kommer vi även att informera dig via e-post. Om du vill att vi slutar att använda eller lagra dina uppgifter enligt den reviderade policyn, radera då ditt konto eller kontakta oss på privacy@myheritage.com och be oss att göra det åt dig.

Närhelst denna Sekretesspolicy ändras väsentligt kommer etiketten "Uppdaterad" att visas tydligt bredvid länken "Sekretesspolicy" i sidfoten på webbplatsens sidor. Etiketten "Uppdaterad" tas bort efter 30 dagar. Var vänlig att läsa den uppdaterade Sekretesspolicyn innan du använder Webbplatsen eller Tjänsterna. Om du har frågor gällande våra ändringar, kontakta oss på privacy@myheritage.com.

2. VILKEN PERSONLIG INFORMATION SAMLAS IN FRÅN DIG ELLER OM DIG?

Vi samlar in information som vi tror är nödvändig för att kunna tillhandahålla tjänsten till dig. Mängden andra personuppgifter som du väljer att skicka till MyHeritage avgör du.

Detta är de typer av personuppgifter vi begär, samlar in eller som du tillhandahåller:

1) Namn, kontaktinformation och betalningsinformation: När du anmäler dig till tjänsten frågar vi efter ditt namn, kön och e-postadress, samt födelseår och land. Födelseår registreras för att säkerställa att du uppfyller Villkoren med avseende på minderåriga användare. Om du köper ett abonnemang eller en annan produkt, behöver vi få information om din postadress, ditt telefonnummer samt betalningsinformation för att underlätta betalningar och fullgörande.

2) Information om din familj och andra: Du kan också uppge ytterligare personlig information om dig själv och andra i samband med att du skapar ditt släktträd, släktforskar på webbplatsen eller på annat sätt använder Tjänsten, t.ex. namn, relation, datum och platser för födelse och bortgång, kontaktuppgifter såsom e-postadress och fotografier. Sådan information kan också anges om du väljer att använda funktionen AI Record Finder™.

Om du väljer att bjuda in en släkting eller en annan person att se eller redigera ditt släktträd, kommer vi att be dig om denna persons e-postadress och namn. Du måste först säkerställa att du har fått deras samtycke till att förmedla deras uppgifter till MyHeritage, innan du bjuder in dem.

När du skapar ett släktträd, bestämmer du vilka släktingar som ska läggas till i släktträdet, om avlidna släktingar, levande släktingar eller båda ska läggas till samt vilken information om dem som ska inkluderas. Att lägga till levande släktingar till släktträd kräver att du får deras medgivande i förväg. Innan du lägger till minderåriga levande släktingar i släktträdet, måste du erhålla medgivande från deras förälder eller vårdnadshavare.

Om du väljer att lägga till ljudfiler till en bild eller en profil i ditt släktträd kommer filerna att lagras och göras tillgängliga att lyssnas på endast för dig och medlemmar av din släktplats. Du kan radera dem när som helst.

3) Information från offentliga och historiska poster: Vi digitaliserar, licensierar och skapar poster från olika källor, däribland födelseattest, vigselbevis och dödsattester, folkräkningsregister, immigrationslistor, tidningar och andra källor. Sådana poster kan innehålla personlig information relaterad till dig.

4) DNA-information: DNA-relaterad information genereras och lagras när du använder våra DNA-tjänster, d.v.s. när du köper vårt DNA-testkit eller laddar upp dina DNA-data som genererats av en annan DNA-testningstjänst. Våra DNA-tjänster extraherar ditt DNA från ditt DNA-prov eller använder dina uppladdade DNA-resultat, bearbetar dem och utför en genetisk analys för att kunna tillhandahålla våra DNA-rapporter till dig.

5) Biometriska uppgifter: Om du väljer att använda vår funktion Bildtaggaren, utnyttjas teknik för ansiktsigenkänning i syfte att skapa modeller för ansiktsigenkänning (d.v.s. biometriska uppgifter) för dig och dina avlidna släktingar, för att hjälpa dig med att snabbt och enkelt tagga personer på dina bilder.

6) Dina kommentarer och synpunkter: Om du lägger upp meddelanden eller kommentarer på våra bloggar, Facebook-konton eller på våra anslagstavlor, så kan vi samla in denna information.

7) Din användning av tjänsten: När du använder vår tjänst, kan vi samla in information baserat på hur du interagerar med vår webbplats eller från de enheter eller datorer som du använder för att få tillgång till webbplatsen, för att förbättra din upplevelse av besöket på webbplatsen och för att förstå hur våra tjänster används. Detta kan omfatta webbinloggningsinformation, klickdata (till exempel vilken sorts dator och webbläsare du använder, adressen till webbplatsen från vilken du länkas till vår webbplats), sidvisningar och IP-adresser.

8) Din kommunikation: Din kommunikation med andra användare genom tjänstens funktioner (t.ex. MyHeritage Inkorg), samt information som du uppger i kommunikation med vår kundtjänst (t.ex. ärendenummer) eller andra representanter och/eller information du uppger i interaktion och kommunikation med vår automatiserade virtuella assistent, kommer att samlas in av oss och, med avseende på vår automatiserade virtuella assistent, registreras av våra tjänsteleverantörer Cognigy.AI eller OpenAI.

9) Dina undersökningssvar: Om du frivilligt deltar i några undersökningar eller besvarar några frågeformulär inom tjänsten, kommer vi att samla in informationen som du uppger.

10) Information för hälsofrågeformulär: Innan vi sammanställer dina DNA-baserade hälsorapporter, samlar vi in vissa självrapporterade uppgifter om familjens hälsohistorik gällande dig och dina släktingar med hjälp av ett frågeformulär som du fyller i (“Information för hälsofrågeformulär” respektive “Hälsofrågeformulär”). I USA är vi skyldiga att samla in denna information för att uppfylla hälsobestämmelser. Utanför USA är vi inte skyldiga till det men vi samlar in dessa data för att skapa överensstämmelse mellan uppgifter.

11) Tredje parts kontoverifieringstjänster: Du kan länka ett konto från Google till ditt konto inom vår tjänst, för verifiering. Detta låter dig utnyttja dina inloggningsuppgifter från andra tjänster för att skaffa ett MyHeritage-konto eller för att logga in på MyHeritage utan att behöva skriva in alla uppgifter manuellt, såsom din e-postadress. Om du väljer att göra på det sättet, kommer vi att samla in och använda uppgifter som du godkänt att dela med oss via denna tjänst (t.ex. e-postadress till ett kopplat Google- eller Apple konto) i enlighet med denna Sekretesspolicy.

12) Information från integration med släktforskningspartners: Vår samarbetspartners inom släktforskning såsom Roots Magic och Family Historian ("släktforskningspartners") kan vidarebefordra släktforskningsinformation från sina användares släktträd till oss via en integrationslösning för matchning med våra släktträd och poster. Vi får ingen licens för sådan information som skickas av släktforskningspartners, den samlas inte in av oss, och den raderas automatiskt efter det att matchningar har beräknats.
13) Din Bilddata: Om du använder våra fotofuktioner, såsom Deep Nostalgia™, DeepStory, MyHeritage In Color™, MyHeritage Bildförbättrare, AI Time Machine™, PhotoDater™ och/eller Photo Scanner, kommer vi att behandla informationen vi får från foton som du laddar upp ("Bilddata"), för att förse dig med relevant tjänst. Dessa fotofunktioner samlar inte in eller sparar någon biometrisk information eller biometriska identifierande faktorer från dina foton. För att ladda upp foton med, eller någon annan personlig information om, levande individer till vår Tjänst kräver att du först fått deras tillstånd. Innan du laddar upp foton eller annan personlig information om barn eller minderåriga till Tjänsten måste du erhålla tillstånd från deras målsmän.

3. HUR ANVÄNDER VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?

1) I syfte att tillhandahålla tjänsten till dig: Vi använder dina personuppgifter i första hand för att fullfölja de ändamål för vilka du uppgett personuppgifterna till oss. Dessa ändamål omfattar: att visa ditt släktträd, att upprepa dina sökningar på MyHeritage om din familjs historia för att hitta ännu fler poster, att hantera ditt abonnemang och att ge dig support via kundtjänst. Vi använder även dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla Smart Matches™ och Record Matches kopplade till ditt släktträd, för att tillhandahålla AI Record Finder™- eller AI Biographer™-funktioner eller för att göra det möjligt för dig och andra MyHeritage-medlemmar att kontakta varandra, osv.

Om du använder våra DNA-tjänster: Vi kommer att behandla och lagra dina DNA-prover, utföra genetisk analys och tillhandahålla DNA-resultat och DNA-rapporter till dig. Om DNA-matchning är aktiverat så kommer vi att jämföra dina DNA-data med andra användare för att kunna ge dig DNA-matchningar. Om du är intresserad av DNA-baserade hälsorapporter, kommer informationen i hälsofrågeformuläret att göra det möjligt för oss att bedöma om du är berättigad att ta emot dessa. För kunder i USA tillhandahålls DNA-baserade hälsorapporter baserat på en läkares ordination. Vi kan komma att lägga till nya DNA-baserade hälsorapporter för dig allt eftersom de blir tillgängliga.

Om du använder våra fotofunktioner som baseras på algoritmer med Artificiell Intelligens (AI), såsom Deep Nostalgia™, DeepStory, MyHeritage In Color™, MyHeritage Bildförbättrare, PhotoDater™ och/eller AI Time Machine™, kommer vi att behandla Bilddata för att animera dina foton, kolorera dem eller återskapa deras ursprungliga färger, förbättra dem, ge en tidsuppskattning, eller skapa konceptuella temabilder av dina foton.

Om du använder vår AI Time Machine™-funktion: Foton som laddas upp till AI Time Machine™-funktionen delas inte med någon tredje part. Uppladdade foton används inte för att träna eller förbättra AI-algoritmerna; de används endast för att generera användarens AI-bilder och inte för något annat ändamål. MyHeritage behåller eller lagrar inte de uppladdade fotona. De raderas omedelbart efter att en AI Time Machine™-modell har genererats. Om en modell inte har skapats framgångsrikt, sparas fotona i högst 24 timmar för återförsök och raderas sedan.

Om du använder vår funktion Bildtaggaren, bör du observera att den använder teknik för ansiktsigenkänning från Amazon. När denna funktion är aktiverad, identifierar den ansikten på dina bilder och skapar modeller för ansiktsigenkänning. Om samma person förekommer på flera olika bilder, sammanlänkas ansiktsbilderna av denna person. På detta sätt kan du tagga personen på alla foton samtidigt. Bildtaggaren lär sig utseendet på de avlidna personer som du taggar och ger förslag på taggningar när du laddar upp nya bilder i MyHeritage. Taggningen sker aldrig automatiskt och din bekräftelse krävs varje gång. Denna funktion är inte aktiverad som standard och ditt uttryckliga samtycke krävs för att den ska börja fungera och skapa modeller för ansiktsigenkänning (d.v.s. biometriska uppgifter) för dig själv och dina avlidna släktingar. Du får förslag på namntaggar baserat på ansiktsigenkänningen endast för personer som enligt uppgifterna i ditt släktträd redan har avlidit. Samtliga modeller för ansiktsigenkänning används endast för bilderna på din släktplats och kommer aldrig att användas för att skapa förslag på taggningar på sådana bilder som laddas upp av andra användare som inte är medlemmar på din släktplats.
MyHeritage kommer aldrig att sälja eller licensera uppgifter från Bildtaggaren till tredje parter.

Om du använder funktionerna i AI Record Finder™ eller AI Biographer™: Med AI Record Finder™ kan du söka efter förfäder och släktingar i en chatt, och med AI Biographer™ kan du skapa en biografi om en individ. Information som du anger när du använder AI Record Finder™ kommer att delas med OpenAI och bearbetas för att ge dig sökresultat. AI Biographer™-funktionen skapar en biografi baserad på information som finns i MyHeritage databas och externa offentliga källor (vars noggrannhet vi inte kan garantera).

När du använder dig av vår automatiserade virtuella assistent kommer vi och vår tjänsteleverantör Cognigy.AI att behandla personlig information, registrera din chattkommunikation och använda AI-teknik för att analysera din förfrågan, allt för att ge dig ett lämpligt svar och för att förbättra din upplevelse. Information som den automatiserade virtuella assistenten känner igen som ett kreditkortsnummer (baserat på det unika mönstret av kreditkortsnummer), kommer inte att fångas upp.

2) I syfte att kunna kommunicera med dig: Vi kan komma att kommunicera med dig för att informera dig om uppdateringar eller tillägg till tjänsten eller att för att få feedback från dig angående tjänsten. Vår kommunikation med dig kommer i första hand att ske via e-post, men kan också under vissa omständigheter ske via telefon, direktreklam eller annan kommunikationsmetod. Om du inte vill få e-postmeddelanden från oss i fortsättningen kan du tacka nej till dem när som helst genom att använda länken avsluta prenumeration, som anges i e-postmeddelandet, eller genom att ändra dina e-postinställningar. Om du vill välja bort andra kommunikationsmetoder, vänligen kontakta oss på privacy@myheritage.com.

3) I syfte att marknadsföra våra tjänster: Genom att anmäla dig till tjänsten samtycker du till att vi kan komma att använda dina kontaktuppgifter samt informationen om hur du använder vår tjänst för att erbjuda dig ytterligare produkter eller tjänster från MyHeritage. Sådana kampanjerbjudanden kan göras via e-post, telefon eller direktreklam. Vi kommer aldrig att skicka reklamerbjudanden till dig via SMS. De enda SMS som du kan komma att få av oss är meddelanden om kommande födelsedagar och bröllopsdagar för dina nära släktingar om du har valt denna specifika funktion.

Om du inte vill få kampanjerbjudanden från oss via e-post, kan du tacka nej till dem när som helst genom att använda länken avsluta prenumeration, som anges i e-postmeddelandet, eller genom att ändra dina e-post- och kommunikationspreferenser. Se avsnittet ”E-postinställningar” nedan. Om du inte vill få reklamerbjudanden via telefon kan du ändra även detta genom dina e-post- och kommunikationspreferenser. Du kan också tala om för oss att sluta skicka meddelanden till dig genom att kontakta oss på privacy@myheritage.com eller be om det när du talar med någon representant från MyHeritage.

Den aggregerade informationen som samlats in från dig och andra användare genom Undersökningarna kan användas i vår marknadsföring, och sådana e-postmeddelanden eller kampanjerbjudanden kan presenteras för dig.

4) För interna affärsändamål: I syfte att förbättra tjänsten och för att utveckla nya produkter och tjänster kan vi använda dina personuppgifter för intern analys av data, för att undersöka hur webbplatsen används, hjälpa till att diagnostisera problem och göra tjänsten säkrare, identifiera användningstrender och fastställa effektiviteten av reklamkampanjer. Exempelvis kan vi komma att undersöka hur mycket tid besökare tillbringar på varje sida på webbplatsen och hur de navigerar på webbplatsen, och använder denna information för att förbättra webbplatsen.

Vi använder din IP-adress för att kunna tillhandahålla webbplatsen och vår tjänst till dig och för att diagnostisera eventuella problem med våra servrar. Din IP-adress används också för att samla in allmän demografisk information såsom den geografiska fördelningen av våra medlemmar. När du besöker tjänsten för första gången använder vi din IP-adress för att föreslå tjänsten till dig på det språk som anses lämpligast för det geografiska området som det härrör från.

5) I forskningssyfte: Om du frivilligt har godkänt det informerade samtycket för DNA kan vi använda dina uppgifter (såsom DNA-resultaten och annan DNA-information) i forskningssyfte i enlighet med avtalet. Ditt informerade samtycke kan när som helst återkallas genom webbplatsen. Din identitet och dina släktingars identitet kommer aldrig att röjas av oss i någon publicering av forskningsresultat. Läs vårt Informerade Samtycke för DNA för mer information om MyHeritages forskningsprojekt.

4. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi är skyldiga att ange för vilka ändamål vi sparar dina personuppgifter och den rättsliga grund som vi lutar oss på när vi gör det. Klicka på https://www.myheritage.se/FP/Company/privacy-legal-base.php title= för att få veta mer om hur vi hanterar personuppgifter samt den rättsliga grunden för hanteringen.

5. KOMMER MYHERITAGE ATT AVSLÖJA MINA PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART?

PERSONLIG INFORMATION SOM DU TILLHANDAHÅLLER, VILKET INBEGRIPER GENETISK INFORMATION OCH HÄLSOINFORMATION, KOMMER ALDRIG ATT SÄLJAS ELLER LICENSIERAS AV OSS TILL TREDJE PART, SÅSOM FÖRSÄKRINGSBOLAG, STATLIGA MYNDIGHETER, ANDRA FÖRETAG ELLER ARBETSGIVARE.

Dessa skydd täcker allt som rör DNA, inklusive DNA-prover, DNA-resultat, DNA-rapporter, DNA-baserade hälsorapporter, modeller för ansiktsigenkänning (dvs. biometriska uppgifter) osv.

Vi kommer inte att tillhandahålla information för brottsbekämpning såvida det inte föreligger ett giltigt domstolsbeslut eller stämningsansökan för genetisk information.

MyHeritage kommer inte att avslöja några av dina personuppgifter till någon tredje part förutom under mycket begränsade omständigheter som anges här:

1) Med våra tjänsteleverantörer: Vi använder ett antal ansedda tredje parter som utför olika uppgifter åt oss, med skydd under lämpliga avtal. Till exempel använder vi plattformar från ledande tredje parter för att hantera betalningar från dig (huvudsakligen Adyen, Stripe, BlueSnap och PayPal), för att tillhandahålla molnlagringstjänster åt oss (huvudsakligen Amazon och Google Cloud), för att hjälpa oss med marknadsföring och reklam, analys av konsumentforskning, utvecklandet av nya algoritmer och tjänster, bedrägeribekämpning, säkerhet och hantering av supportärenden. Vi använder en automatiserad funktion som kallas Google Dialogflow och som grupperar inkommande supportärenden utifrån dess ärende och på så sätt påskyndar och optimerar hanteringen av dessa ärenden. Innan något supportärende analyseras av Dialogflow så plockar vi bort all personlig information (exempelvis namn och e-postadresser) och samtliga supportärenden raderas från Dialogflow direkt efter att dess ärende har klassificerats. När det gäller hanteringen och optimerandet av inkommande kundsupportsamtal så använder vi en tjänst för omvandling mellan text och tal som tillhandahålls av Microsoft Azure, vilket hjälper oss att transkribera innehållet i inkommande supportsamtal. Samtalen raderas automatiskt efter omvandlingen till text och sparas inte av Microsoft.
Vår automatiserade virtuella assistent aktiveras av Cognigy.AI. Cognigy.AI fungerar som vår tjänsteleverantör och kommer inte att använda din personliga information i något syfte förutom att förse oss med tjänsten och förbättra den.

Om du väljer att använda funktionen AI Record Finder™ kommer informationen som du tillhandahåller i chattgränssnittet när du använder funktionen att delas med OpenAI och bearbetas för att ge dig sökresultaten. Om du väljer att använda AI Biographer™-funktionen kommer den att använda OpenAI för att sammanfatta information som finns i MyHeritage databas och externa offentliga källor för att skapa en biografi av en individ.

Om du väljer att använda vår DeepStory-funktion så använder vi tjänster för omvandling mellan text och tal som tillhandahålls av Microsoft Azure och Amazon Polly för att ge stöd åt DeepStory-funktionen. Texten raderas snabbt efter att den omvandlats till en röstfil och sparas inte av någon av dessa tjänster.

Vi använder kundomdömen på Google Customer Reviews för att samla respons om våra tjänster. Om du godkänner att Google får skicka dig en enkät, ber vi dig notera att din e-post, dagen för din orderleverans, ditt hemland och innehållet i ditt kundomdöme kommer att bearbetas av Google i egenskap av personuppgiftsansvarig. Därför kommer dessa uppgifter att omfattas av Googles sekretesspolicy.

Om du väljer att använda vår funktion Bildtaggaren, bör du komma ihåg att den utnyttjar teknik från Amazon för ansiktsigenkänning. Denna funktion är inte aktiverad som standard och ditt uttryckliga samtycke krävs.

När det gäller DNA-relaterade tjänster så använder vi bolag för fullbordan och frakt (huvudsakligen Jay Group och Shipwire) samt det specialiserade DNA-laboratoriet Gene by Gene, som finns i Texas i USA för att behandla, extrahera och lagra DNA-prover. Dessa tredje parter får endast tillgång till minsta möjliga information som behövs för att utföra sina tjänster åt oss och de är förbjudna att använda det för andra ändamål.

I syfte att hantera beställningar av MyHeritage DNA Hälsa-uppgraderingar från kunder som bor i USA samarbetar vi med ett oberoende nätverk av fullt legitimerade, och av behörig myndighet godkända; läkare och genetiska rådgivare, PWNHealth, LLC (www.pwnhealth.com) ("PWNHealth"). PWNHealth erbjuder läkartillsyn och genetisk rådgivning enligt kraven på efterlevnad. För att PWNHealth ska kunna tillhandahålla tillsyn av läkare och genetisk rådgivare så kommer dina personuppgifter, inklusive informationen i hälsofrågeformuläret, DNA-resultaten och rapporterna från DNA Hälsa att delas under sekretess med PWNHealth.
För behandlingen av kundsupportärenden så använder vi, förutom våra egna anställda, kundsupportföretaget TELUS International Services Limited som har kundsupportteam å våra vägnar på Irland (från november 2017) och i Guatemala (från januari 2020).

När det gäller tredje part utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, har vi vidtagit åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är adekvat skyddade, såsom krävs enligt gällande lagstiftning.

2) Med medlemmar på din släktplats, dina Smart Matches™ (om denna funktion aktiverats) och dina DNA-matchningar (om denna funktion aktiverats):

Information som du laddar upp till din släktplats är tillgänglig för alla släktplatsens medlemmar.

Smart Matches™ är en teknik som tillhör MyHeritage och som har utvecklats av MyHeritage för att hitta matchningar mellan släktträd, genom att leta efter personer som de har gemensamt. Smart Matches™ är mycket användbara i och med att de underlättar upptäckter av okända släktingar och återförenar familjer vars band har förlorats med tiden. Andra MyHeritage-användare kan få aviseringar om Smart Matches™ mellan personer i deras släktträd och personer i ditt släktträd. Smart Matches™ kan också hittas för levande personer i ditt träd. Om du är orolig med avseende på integriteten för ditt släktträd, såtillvida att du inte vill tillåta att möjliga släktingar kan leta rätt på trädet och visa delar av det, kan du stänga av Smart Matches™ för ditt eller dina släktträd. Smart Matches™ är aktiverade som standard. Om funktionen för Smart Matches™ har aktiverats, kan användare av MyHeritages släktforskningspartners få smarta matchningar med ditt släktträd. Sådana matchningar går inte i bägge riktningarna, dvs. du kommer inte att få några Smart Matches™ med användarna av MyHeritages släktforskningspartners. Besök vårt Hjälpcenter för att få mer information om Smart Matches.

DNA-matchningar är en nyckelfunktion i våra DNA-tjänster, vare sig det handlar om MyHeritage DNA-kit och uppladdning av DNA-data.
Om du använder våra DNA-tjänster med DNA-matchningarna aktiverade kommer dina DNA-resultat att matchas med andra användare och kan komma att länkas till din profilsida; och dina DNA-baserade släktforskningsrapporter kommer att innehålla en lista över dina potentiella släktingar, baserat på DNA. Var och en av de personer som matchar ditt DNA kommer att kunna se hur mycket DNA som de har gemensamt med dig, det uppskattade släktskapet med dig, och en del av din personliga information som ditt visningsnamn, ditt bosättningsland, en uppskattning om din etniska bakgrund och dina genetiska grupper, samt annan profilinformation, beroende på dina sekretessinställningar (men ingen av dina DNA-matchningar kommer att kunna se dina DNA-baserade hälsorapporter). Om en DNA-matchning hittas mellan dig (eller någon annan person för vilken du är DNA-administratör), och en annan person vars DNA-resultat har lagrats i vår databas, kommer både du och denna person att underrättas om matchningen, under förutsättning att ni båda har aktiverat DNA-matchningar i era sekretessinställningar. DNA-matchningar kan få betydande personliga konsekvenser eftersom de kan avslöja oväntade släktförhållanden. Detta kan exponera släktförhållanden som inte stöds av DNA, eller DNA kan tyda på släktförhållanden som strider mot befintliga släktförhållanden i ditt släktträd. Om du använder DNA-tjänster och är orolig för konsekvenserna av DNA-matchning kan du inaktivera DNA-matchningar för din profil och för alla profiler för vilka du är DNA-administratör. När DNA-matchningar är inaktiverade kommer ditt DNA inte att matchas med andra personer, inga DNA-matchningar kommer att hittas och eventuella tidigare DNA-matchningar kommer att raderas. Om du är oförmögen eller ovillig att ta itu med konsekvenserna och eventuella negativa effekter av sådana slutsatser bör du inte skicka DNA-prov och/eller DNA-resultat till oss, och du bör radera dina DNA-resultat och DNA-rapporter. Besök vårt Hjälpcenter för mer information om DNA-matchningar.

3) I rättsliga eller sekretessomständigheter: om det krävs av oss enligt lag eller under rättsliga förfaranden, eller i syfte att förhindra bedrägerier och it-brott.

4) För forskningsändamål: Om du uttryckligen accepterat avtalet om informerat samtycke avseende DNA, för de forskningsändamål som beskrivs där, kan din information komma att samlas in och användas i forskningsstudier som publiceras av MyHeritage, men alltid utan identifierande information såsom ditt namn, e-postadress, osv. Personlig information som du tillhandahåller, vilket inbegriper genetisk information och hälsoinformation, kommer aldrig att säljas eller licenseras av oss till tredje parter. Läs vårt Informerade Samtycke för DNA för mer information om MyHeritages DNA-forskningsprojekt.

5) Vid ett övertagande av MyHeritage: i händelse av att MyHeritage, eller i stort sett alla dess tillgångar eller aktier förvärvas, kan behandling eller överföring av personlig information komma att bli nödvändig. Observera att en sådan situation inte är unik för MyHeritage och gäller de flesta företag.

6. HUR GÖR MAN FÖR ATT RAPPORTERA ELLER RADERA INFORMATION OM SIG SJÄLV ELLER SIN SLÄKT?

Radera ditt konto: Se instruktioner för radering av konto. Detta kommer att oåterkalleligt radera inte bara ditt konto och de personuppgifter du angivit, utan även dina släktplatser, släktträd, DNA-data och hälsodata.

Radera dina DNA-resultat och DNA-rapporter, samt förstöra ditt DNA-prov: Dina DNA-resultat och DNA-rapporter kontrolleras av dig och kan när som helst raderas av dig med hjälp av raderingsfunktionen på sidan "Hantera DNA-kit" på webbsidan. Du kan också be vår kundtjänst att göra det åt dig. Vi kommer när som helst, på begäran av dig, att kassera de DNA-prov som du har tillhandahållit eller ditt DNA-prov som skickats till oss av en annan person med din tillåtelse. Om du vill begära att ditt DNA-prov förstörs så kontakta oss på privacy@myheritage.com.

Radering av din Information för hälsofrågeformulär: du kan radera din information för hälsofrågeformuläret genom att radera ditt konto eller kontakta vår support.

Radera modeller för ansiktsigenkänning: Alla modeller för ansiktsigenkänning raderas automatiskt 3 månader efter att du senast använde funktionen Bildtaggaren. Du kan radera alla modeller för ansiktsigenkänning när som helst genom att stänga av funktionen Bildtaggaren i dina integritetsinställningar eller genom att stänga av funktionen Bildtaggaren i Appinställningar > Bilder.

Ta bort chatthistorik från AI Record Finder™: Du kan ta bort din chatthistorik från funktionen AI Record Finder™ genom att använda knappen ”Radera chatt” i själva chatten eller genom att kontakta vår kundsupport.

Radering eller ändring av information som andra har skrivit om dig eller din familj: Om informationen lades till på en släktplats där du är medlem kan du radera denna information. Annars, om du inte kan radera eller rätta till sådan information som publicerats av en annan medlem, kontakta oss på privacy@myheritage.com. Vi kommer sedan korrespondera med dig för att förstå vilken specifik information som du vill radera och går sedan vidare och raderar den åt dig och löser frågan omedelbart.

Vid tvister eller problem med annan personlig information om dig på webbplatsen: Kontakta oss på privacy@myheritage.com. Om du är en registrerad medlem av Webbplatsen, och du kontaktar oss med en begäran som hänför sig till information som du angett i Webbplatsen, ber vi att du kommunicerar med oss från samma e-postadress som du använde för att registrera dig på Webbplatsen. Annars kan vi behöva verifiera din identitet innan vi behandlar din ansökan.

Om du behöver ytterligare hjälp, kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på privacy@myheritage.com för att be oss om hjälp med att radera all information som du vill ta bort. Din begäran kommer då att genomföras omgående av vår personal, såvida inte begäran undersöks och tros vara oäkta.
Du kan även kontakta vår juridiska representant för EU/EES, Eugeny Inberg, via e-post på: eurepresentative@myheritage.com.

7. COOKIES OCH ICKE-PERSONLIGA UPPGIFTER

Cookies
Vi använder webbläsar-cookies och liknande automatiserade metoder som en teknik för datainsamling, för att förbättra din upplevelse vid besök av Webbplatsen, exempelvis för att undvika visning av vissa meddelanden för dig mer än en gång, för att spara dina inloggningsuppgifter så att du inte behöver ange dem varje gång du vill logga in eller för att komma ihåg skärmspråket som du tidigare valt så att du inte behöver välja det varje gång du besöker Webbplatsen. Du kan inaktivera eller radera cookies från din dator om så du önskar, men vissa delar av våra tjänst fungerar eventuellt inte korrekt om du gör detta. För mer information om vår användning av cookies och liknande automatiska metoder för datainsamling och hur du kan välja att inaktivera eller radera cookies, vänligen se vår Cookie-policy. Om du vill ha mer information om cookies samt om hur du ställer in din webbläsare för att avvisa cookies kan du besöka www.allaboutcookies.org

Övrig icke-personlig information
När du besöker vår Webbplats kan vi automatiskt samla in icke-personlig information om dig, såsom den webbplats från vilken du har kommit till vår Webbplats, din datortyp, skärmupplösning, ditt operativsystems version, detaljer om mobila enheter (om tillämpligt ) och webbläsare. Vi kan också samla in icke-personlig information såsom demografiska data, till exempel ditt geografiska område. Icke-personlig information inkluderar även personuppgifter som har sammanställts på ett sådant sätt att slutprodukten inte kan identifiera dig eller någon annan användare av Webbplatsen personligen, till exempel genom att använda personuppgifter för att beräkna den procentuella andelen av våra användare från ett visst land eller andelen kvinnor. Eftersom icke-personlig information inte identifierar dig personligen, kan vi använda sådan icke-personlig information för alla eventuella ändamål. Dessutom förbehåller vi oss rätten att dela sådan icke-personlig information.
Vissa webbläsare och enheter låter dig ställa in preferensen att inte vara “spårbar” på nätet. Vi påverkar inte din upplevelse på nätet baserad på dina inställningar av en sådan preferens.

8. SÄKERHET OCH INFORMATIONSÖVERFÖRING

När du tillhandahåller personuppgifter till oss kan dessa personuppgifter överföras till och lagras av oss i våra säkra datacentra vilket kan innebära en annan skyddsnivå för personuppgifter än i ditt hemland. Genom att tillhandahålla personlig eller genetisk information till oss, bör du vara medveten om att den kommer att överföras, behandlas och förvaras i våra datacenter, som befinner sig i USA. Du förstår att DNA-prover kommer att förvaras i USA såsom anges i Villkoren.

MyHeritage vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att överföringar av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lag och hanteras varsamt för att skydda dina integritetsrättigheter och intressen. Följaktligen är överföringar begränsade till länder som erkänns hålla en lämplig nivå av rättsligt skydd eller där vi kan vara nöjda med att alternativa skyddsåtgärder har vidtagits för att skydda dina integritetsrättigheter. Vi förlitar oss särskilt på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Du har rättighet att kontakta oss för mer information om de säkerhetsåtgärder som vi har infört.

Du bekräftar att om du laddar ner dina DNA-resultat: 1) kommer en sådan nedladdning att skapa en kopia som inte skyddas av MyHeritages säkerhets- och integritetsinställningar. 2) en sådan nedladdning och lagringen av dina DNA-resultat efter att du har laddat ner den, ska göras på egen risk, och 3) MyHeritage har ingen kontroll över de nedladdade DNA-resultaten och är inte ansvarig för dig eller någon annan tredje part i samband med sådan nedladdning och/eller lagring.

Vi implementerar och upprätthåller rimlig säkerhet, som är lämplig i förhållande till de personuppgifter vi samlar in, använder, lagrar, överför eller behandlar på annat sätt. Vi åtar oss att utveckla, implementera, upprätthålla, övervaka och uppdatera ett rimligt program för informationssäkerhet, men inget sådant program är perfekt. Med andra ord kan inte alla risker elimineras helt. Datasäkerhetsincidenter och -brott kan uppstå på grund av sårbarhet, brottsligt utnyttjande eller andra faktorer som inte rimligen kan förhindras. Även om vårt säkerhetsprogram har utformats för att hantera datasäkerhetsrisker och därmed hjälpa till att förhindra datasäkerhetsincidenter och -brott kan det därför inte antas att en incident eller ett brott härrör från underlåtenhet från vår sida att implementera och upprätthålla rimlig säkerhet.

Du ansvarar för att hålla lösenordet till tjänsten hemligt. MyHeritage kräver att du inte delar ditt lösenord med någon. MyHeritage kräver att du inte använder samma lösenord till MyHeritage som du använder för någon annan tjänst.

MyHeritage kommer att följa gällande lagar i händelse av brott mot säkerhet, tystnadsplikt eller integritet av dina personuppgifter och, om vi anser det lämpligt eller där det krävs enligt gällande lag, meddela dig via e-post under den mest lämpliga tiden och utan orimlig dröjsmål i den utsträckning det överensstämmer med alla åtgärder som är nödvändiga för att avgöra omfattningen av överträdelsen och återställa datasystemets rimliga integritet.

9. DATALAGRING

Vi behåller endast dina personuppgifter så länge som krävs för att kunna uppfylla det eller de ändamål för vilka de samlades in samt för att följa gällande lagar. Det innebär att vi lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att kunna leverera våra tjänster, utom när vi har laglig grund för att spara dessa under en längre tid (t.ex. när abonnemanget upphör kan vi fortfarande ha berättigat intresse att använda dina kontaktuppgifter för att marknadsföra vår tjänst till dig). Vi behåller också de personuppgifter vi behöver för utförandet av pågående uppgifter och för att genomföra våra lagliga rättigheter och fordringar, liksom vi behåller vissa personuppgifter som vi måste lagra under en rättsligt obligatorisk tidsperiod (i det senare fallet är behandlingen av sådan information av oss begränsad). Om du godkänt det informerade samtycket för DNA kan vi behålla den information som lämnas enligt detta samtycke så länge som vi anser att det behövs för de forskningsändamål som anges där.

I vissa fall där du eller vi raderar ditt innehåll, kan kopior av denna information förbli synliga på andra ställen i den mån någon sådan kopia har delats med andra, eller har delats på annat sätt i enlighet med dina integritetsinställningar eller har kopierats eller lagrats av andra användare. Exempelvis kan en del av ditt släktträd ha kopierats av andra användare till deras egna släktträd. Borttagen och raderad information kan finnas kvar som säkerhetskopior under en begränsad tid för våra interna affärsändamål, men den kommer inte att vara tillgänglig för dig eller andra användare.

Lagring av DNA-prover

Alla DNA-prover förvaras i vårt testlaboratorium i USA. Ett DNA-prov kan sparas av oss om inte eller tills dess att omständigheterna kräver att vi förstör DNA-provet, vilket du kan begära när som helst genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan, eller när provet inte längre lämpar sig för teständamål. Vi kan komma att förvara DNA-prover i upp till tio (10) år för ytterligare genetiska tester, alltid förutsatt att vi får ditt uttryckliga godkännande i förväg för sådana ytterligare tester.

Modeller för ansiktsigenkänning
Om du använder vår funktion Bildtaggaren, kommer alla modeller för ansiktsigenkänning att raderas automatiskt 3 månader efter att du senast använde funktionen Bildtaggaren. Dessutom kan du själv radera alla modeller för ansiktsigenkänning när som helst.

10. HANTERING AV DIN INTEGRITET

Du kan styra hur du delar dina personuppgifter genom att ändra dina integritetsinställningar inom följande områden:

11. DINA RÄTTIGHETER

Du kan ändra dina personuppgifter genom att justera dina kontoinställningar. Du har också rätt att be MyHeritage om att ändra alla personuppgifter om dig om de på något sätt är felaktiga eller vilseledande. MyHeritage har infört ett verifieringsförfarande för att säkerställa att personen som gör en begäran är den kund som vi har samlat in uppgifter om. Vi kan komma att be dig om identifieringsinformation för att jämföra den med de personuppgifter vi redan har. Vi kan komma att kräva ett striktare förfarande för verifiering beroende på känsligheten hos de personuppgifter som avses. Eventuell begäran om att ändra personuppgifter i MyHeritages poster skall vara skriftlig och skickas via e-post till privacy@myheritage.com.

12. REGISTRERADES RÄTTIGHETER

MyHeritage-medlemmar bosatta i Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Andorra, Argentina, Australien, Brasilien, Kalifornien, Kanada, Färöarna, Guernsey, Hongkong, Israel, Isle of Man, Japan, Jersey, Mexiko, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Schweiz, Uruguay och andra jurisdiktioner har vissa rättigheter för registrerade. För medlemmar som befinner sig i EES-området, inkluderar dessa rättigheter de som framläggs nedan (och relevanta begränsningar). För de medlemmar som befinner sig utanför EES-området, kan dessa rättigheter variera, men kan omfatta följande rättigheter, som kan vara föremål för vissa undantag: 1.1 Rättigheten att få tillgång till information om dig. Denna rättighet kan normalt utnyttjas kostnadsfritt. Vi förbehåller oss dock rätten att ta ut en lämplig administrativ avgift där det är tillåtet enligt gällande lag. 1.2 Rättigheten att invända mot uppgiftsbehandling vars berättigande baseras på våra juridiska rättigheter (se avsnittet "Juridisk grund för behandling av personuppgifter" ovan). 1.3 Rättigheten att erhålla en portabel kopia av personuppgifter som behandlas enligt ditt samtycke eller som är nödvändiga för att ett avtal kan upprättas mellan oss (se avsnittet "Juridiska skäl för behandling av personuppgifter" ovan). 1.4 Rätten att be om rättelse eller begränsning av de uppgifter om dig som vi behandlar. 1.5. Rätten att ta tillbaka ditt samtycke i de fall då vår behandling av dina personuppgifter är beroende av detta samtycke (se avsnittet "Rättslig grund för behandling av personuppgifter" ovan). 1.6 Rätten att be om radering av dina personuppgifter. Eventuell förfrågan ska vara skriftlig och skickas till MyHeritage via e-post till privacy@myheritage.com eller via vår support. MyHeritage kommer att vidta rimliga ansträngningar för att lämna personuppgifter om dig som finns i våra arkiv. MyHeritage ska sträva efter att svara så snart som möjligt. MyHeritage kommer att göra allt för att tillmötesgå alla förfrågningar som vi får. Men om du är missnöjd med vår hantering av en begäran kan du ha rätt att lämna in ett klagomål. Utan begränsning, i jurisdiktioner där GDPR gäller (d.v.s. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Storbritannien), har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheterna för dataskydd.

13. GDPR

MyHeritage har vidtagit åtgärder för att säkerställa överensstämmelse med alla gällande och tillämpliga integritetslagar, inklusive nya dataskyddsregler (GDPR).

14. INTEGRITETSMEDDELANDE FÖR AMERIKANSKA DELSTATER

För information om vilken rätt till integritet som gäller enligt USA: s delstatslagar och liknande upplysningar, se vårt integritetsmeddelande för amerikanska delstater.

15. BRASILIENS DATASKYDDSLAG

16. SYDAFRIKAS DATASKYDDSLAG

17. BARN

Våra tjänster är inte riktade till och vänder sig inte till barn under 13 år och MyHeritage samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från barn under Minimiåldern (för mer information, se avsnittet "Minderåriga användare" i våra Tjänstevillkor). Om MyHeritage får reda på att ett barn under Minimiåldern har uppgivit personligt identifierbar information till Webbplatsen, kommer vi att vidta rimliga ansträngningar för att ta bort sådan information från våra filer. Om du lämnar information om ett barn, godkänner du, som förälder eller vårdnadshavare, behandlingen och användningen av sådan information av oss i enlighet med denna Sekretesspolicy.

18. KONTAKTA OSS OM SEKRETESS

Om du har några frågor kring denna sekretesspolicy, rutiner på denna webbplats eller dina kontakter med denna webbplats kan du kontakta vårt uppgiftsskyddsombud (Data Protection Officer, eller DPO) via e-post på dpo@myheritage.com, vår särskilda integritetsadress på privacy@myheritage.com, eller vår juridiska representant för EU, Eugeny Inberg, via e-post på: eurepresentative@myheritage.com
Du kan också kontakta uppgiftsskyddsombudet om du vill begära att få tillgång till eller få information om personuppgifterna som vi har om dig, eller vill att sådan information ska raderas. Om du har legitima skäl kan du motsätta dig den behandling som utförts med dina personuppgifter. Vänligen observera att rätten att få tillgång till vissa personuppgifter kan vara begränsad under vissa omständigheter.