Välkommen

 

Mitt namn är Per Tengroth och jag startade denna släktplats.
Släktplatsen skapades med hjälp av MyHeritage.com.  Om du har kommentarer eller feedback till denna släktplats, klicka här för att kontakta mig. Jag själv är släkt med det träd som kallas 'Tengroth' - inte de andra.
Vårt släktträd har skickats till denna webbplats! Det finns 15517 namn i vår släktplats.
Släktplatsen uppdaterades senast den 18 feb 2019 och har 79 registrerad(e) medlem(mar).Om du också vill bli medlem klicka här.   Mycket nöje!

Denna text nedan uppdaterades 2016-06-11 och nu fungerar alla länkar igen! 

Välkommen kära släkt...

TENGROTH-grenen

Det hela började med att Gustaf Tengroth och Rosalie Tengman (min farfar och farmor, samt något av huvudpersoner i projektet jag kallat 'Tengroth') någon gång runt 1930 hade utrett sina släkter så mycket de kunde. Jag har fortsatt med deras respektive sidor uppåt och neråt och åt sidorna så gott jag har kunnat. Det har blivit många nu - strax under 15000 i enbart Tengroth-trädet, där över 90% är anfäder till Rosali Tengman. Det är lätt att hitta släkt om man tillhört adeln i Europa...

De olika personerna Tengroth som finns i Sverige verkar komma från endast fyra släkter och vad vi vet hitintills så är dessa ej slält med varandra. 

Jag har med delar av alla fyra Tengroth-släkter som olika släkt-träd på denna WEB-sida:

1 - Främmestads-släkten Tengroth (min släkt, här kallad bara 'Tengroth' ), som går ner till urfadern Främmestads-bonden Anders Andersson Östergården Främmestad från 1700 talets början, (om man går på faders-sidan från Gustav). Äldsta funna släkting i denna Gustav Tengroth-gren av trädet är dock tre andra från omkring 1600-talets mitt: Lars Nilsson Anestad, Bengt Svensson Forshem och Helfver NN från Grästorp. Många idag levande från Främmestad-släkten Tengroth lever idag i Stockholm, Göteborg och på många platser i Västergötland. (USA-Tengroth-trädet tillhör också denna gren av släkten).  

2 - Tjörn-släkten Tengroth (med bl a Birgit Tengroth - skådisen från 30-40-talet, samt  ytterligare en Lars Tengroth från Tjörn (f 1764)). Många från Lars på Tjörn lever idag i Skåne och Stockholm. Det skulle givetvis vara det ultimata om Främmestads-släkten kunde hitta en gemensam urfader med Tjörn-släkten, men det har inte skett än, så därför får de ett eget släktträd! Är du medlem och intresserad av detta, hjälp till och du blir dagens hjälte! Problemet är att hitta föräldrarna till Lars Tengroth från Tjörn! ( I detta träd har jag endast samlat ca 200 personer)

3 - Hallands-släkten Tengroth.(Endast ett 30-tal hitintills). Här är huvudfiguren faktiskt en Anders Johan Jönsson vars söner Janne och Oskar tog namnet Tengoth (t ex Janne Tengroth från Årstad i Halland).

4 - Vänersnäs-släkten Tengroth. (Endast några få hitintills). Här finns Lars Eric Tengrot i Vänersnäs. I detta träd har jag inte lyckats hitta några personer som kan ha tagit upp namnet senare.

 

NAMNET TENGROTH I SVERIGE

Lite kul är att se hur släkten Främmestad Tengroth faktiskt har en koppling till Kyrkoherde Lars Tengroth (f 1701) som lär ha varit först med att ta namnet Tengroth i Sverige. Kopplingen går via Andreas Anderssons (f 1791) första gifte: Brita Larsdotter (Tengroth) f 1793 och hennes far Klockare Lars Tengroth (f 1766), som var brorson till Kyrkoherde Lars Tengroth, Denne klockare Tengroth lär ha tagit namnet Tengroth från kyroherden. Kyrkoherde Lars Tengroths bror är klockare Sven Andersson, (f 1692) i Östorp, Bäreberg socken, och Brödernas far är klockare Sven Olofsson, (f 1664),  klockare i Östorp, Bäreberg socken. Sven Olofsson, Anders Svensson, Sven Andersson och Lars Tengroth var faktiskt klockare i fyra generationer i Bäreberg och Tengene. Inte konstigt att man är lite lomhörd lite till mans i Tengroth-släkten.

 

ANDRA TRÄD

Det huvudsakliga trädet heter Tengroth men det finns en handfull andra träd också. Om du ar medlem och tillhör andra Tengroth-, Tengman- eller Poppelman-träd, får du mer än gärna lägga till medlemmar eller ändra på sådant som du vet är fel eller saknas i informationen! Skriv gärna ett mail till mig om dina tillägg / ändringar. Jag har lagt mig vinn om att allt ska vara rätt och varje person är manuellt kontrollerad och editerad så långt jag har kunnat men framför allt på nu levande är uppgifterna väldigt knapphandiga. Det ligger mycket jobb bakom så var försiktig med att ta bort något eller ändra på något om du har skrivrättigheter...

 

LITE TIPS om Tengroth-trädet

1/ Alla personer som är släkt med Gustav Tengroth eller Rosalie Tengman har fått en liten stjärna (*) efter förnamnet - egentligen mellanslag och *. Det betyder att de alla av oss i Främmestad Tengroth är släkt med denna person i rakt nedstigande led. Övriga är vi naturligtvis också släkt med men på längre håll. Min fru Gunilla har fått in liten (’) och Bryggare Poppelman har en (#) efter förnamnet så att det går att lättare följa dessa grenarna i det 15000 stora virrvarret.

2/ För att göra läsningen lite roligare har jag lagt till Notes, när jag i kunnat hitta sådana. Läs gärna dessa, - de ger ett mervärde som jag inte lyckats hitta hos andra släktforskare. Tyvärr tillåter inte My Heitage app att läsa dessa notes så du blir tvungen att välja WEB-versonen. (Tryck "Visa Profil" på personen som du vill läsa mer om - t ex denna makabra släkting KOCH: sjörövare och prost :).

3/ Vill du söka en viss person ska du göra det i trädet (sök till höger). När du ska söka dig igenom trädet neråt (t ex se hur du är kopplad till personen,) tänk då på att personen du står på kan ha varit gift/sambo/partner mer än en gång. Välj make / maka med stjärna på så kommer du med säkerhet ner till Gustav / Rosalie och därifrån till dig själv om du är släkt med dessa). Följ man o kvinna där båda har en stjärna! Här är en med många giften... Edward the Elder (f 874)

4/ En stor skärm är inte fel - som tillåter så många nivåer som möjligt i trädet -  för bra överblick!

 

SÄKRADE länkar och kopplingar med SVAGA länkar

Först en ny men helt säkrad länk: Detta är en länk som jag är lite stolt över att äntligen ha hittat!. Vi har känt till och verifierat Rosalies mamma Erica sedan länge men den nya kommer från Rosalies pappa - Jacob Rudolf Tengman. Ingen tycks ha vetat vem hans far var - eller så försökte man hålla det hemligt. Nu vet vi att hans far hette Jean Kock - en lössläppt fänrik, - hittad tack vare kyrkböckerna och nitiska präster. Han var dock knivig att hitta - det tog mig flera månader. Men det är säkrat nu i minst 3 olika källor. (Läs notes!). Hans älskarinna hette Johanna Gustava Ljungqvist, Rudolfs mamma. Det visar sig snart att vi på denna gren når lika långt bakåt som på mödernet, (som Rosalie själv lyckades med på 30-talet). Koch-sidan leder oss nu via familjerna Hummelhielm, Douglies, Hillebard, Stålarm, KurckStenbock (äldre ätten), och därifrån till Trolle eller till Folkungaätten och därifrån binds både far och mor samman med gemensamma släktingar som så ofta i detta träd!

En stor osäkerhet var tidigare kopplingen mellan Rosalies mormor Karolina Vilhelmina Torbjörnsson (Muhl) och föräldrarna Anders Gerhard Muhl o Catharina Charlotta Muhl (Wetterberg), men nu finns åtminstone tre källor så det bör vara ok. Även denna koppling leder långt bak och här hittar vi vikingarna också, men även de Engelska (Saxiska och Frankiska grenarna - en riktigt lång gren av idel ädel adel och kungar på den sidan som aldrig tycks ta slut...)

För att tala om svaga länkar finns faktiskt en till och det är herrarna Thomas Holland, 1404, och Roger Holland, 1442, där jag bara hittat två tydliga olika källor. Dock måste jag säga att inget finns som talar emot att släkten Holland är annat än korrekt beskriven i källan eftersom de var känd adel och är noggrant nedtecknad i Engelska adelskalendern. Men eftersom Thomas FLEETWOOD - Master of the Mint, (f 1518), lyckas hitta kungligheter på både sin fars sida (William Fleetwood 1492) och sin mors sida (Helena Eleonora Standish, 1495), är det ett mindre problem eftersom där finns flera originalkällor. (Se hur släkten separerar och möts igen nedan under UNDERLIGHETER).

Säkert finns det fler svagheter men det ser ändå ut som om de flesta i dag accepterar de kända kopplingar som jag har redovisat här. (Tittar man på historien så tycks man vart tionde år antingen förkasta eller godkänna kopplingar men man får givetvis ta riktigt gamla källor med en nypa salt!). Om det är tydligt att släktskapet som är redovisat eller personen beskriven som sådan är mer prosa (sägen och myt) än verklighet, så har jag gjort det klart i notes!

 

TIDEN BAKÅT – fem olika grenar i Tengroth-släkten

Här beskriver vi fyra tydliga grenar ur släkten: 
1/ Vikingagrenen med bl.a. förgrundsfiguren
Harald Hårfager, 
2/ Den Normandiska grenen (småningom Normandiska Engelska grenen), med bl.a
William the Conqueror
3/ Den Frankiska - Burgund, (småningom Franska grenen) med bl.a.  
Charlemagne (Karl den store)
4/ Den Saxiska (- saxiska Engelska grenen) med bl.a.
Alfred the Great. 
5/ Den Ukrainska Grenen med bl.a,
Igor Riurikovich of Kiev från 900-talet. 
-Det finns många fler grenar, men dessa 5 blir väldigt synliga - speciellt när de möts på slagfältet eller i giftermål!!.

 

FÖRSTA GRENEN - Vikingagrenen

I en FÖRSTA GREN har vi kommit tillbaka till gott och väl 500-talet med våra anfäder. Det startade med småkungar  (t ex Anund Brötkonung f 580) i Uppsala i 7 generationer och de kan vara begravda i Uppsala högar. Otroliga historier där myt och verklighet blir allt svårare att skilja ju längre bak i historien man kommer. LÄS NOTES! Det startar med Aun den Gamle  (född ungefär på 450-talet - de som därutöver är äldre släktingar får klart betraktas som sagofigurer tills annan visas!), och når så småningom fram till Olof Trätälja, (f 650), som byggde vägar och röjde skog i Västergötland och Värmland i Sverige. Våldsamma historier kan man lugnt säga, med ett stort mått av myt och saga.

Efter Trätälja utvandrade detta första Nordiska släktben till Norge och stannade i 6 generationer. Här finns förgrundsfigurer såsom Harald Hårfager som enade Norge och slog rekord i partners (fruar?) och avkomlingar. Han blev en mäktig Vikingahövding, vida känd som den värste av vikingar i Norden på mer än ett sätt. (På bilden ovan).

Nu följer en liten utvikning där kungar (våra släktingar!) möts i kända slag: - först möts två kungar ur första och fjärde grenen, och strax senare samme kung ur första och en hertig ur andra grenen!!:

- Den norske vikingen, kung Harald Hårdråde, (första grenen Vikingarna), är släkt med Harald Hårfager, men föddes 4 generationer senare. Han var vida berest (Miklagård, Gårdarike mm) och krigande mot allt o alla. Han dog dock i strid i England när hans vikingar förlorade ett stort slag mot saxarna, närmare bestämt mot saxaren och släktingen med rötter i fjärde grenen Saxarna, kung Harold Godwinson, Earl of Northumbia. Detta hände i Slaget vid Stamford Bridge 1066 den 25 September.

- 19 dagar senare förlorade sedan samma saxare Harold Godwinson mot Normanderna och hertigen William Erövraren (William I - the Conqueror, Duke on Normandie, är från andra grenen Normanderna). Detta var i ett av de kanske mest berömda slagen i historien, slaget vid Hastings, den 14 oktober 1066. Samtidigt i bakgrunden sitter skotten kung Malcom III of Scottland och åser hur hans släktingar i söder, saxarna Edward the Exile och hans barn Edgar II Ætheling, förlorade makten i England mot Normanderna.  Samliga 3 kungar ovan är från fjärde grenen och de kommer aldrig mer tillbaka till makten som behålls av Normanderna, men skottarna (Saxarna) håller ut längst!

- Långt tidigare stred Vikingen Rollo (andra Normandiska grenen) tillsammans med den danske vikingen Siegfrid mot Duke Odo of France – Count of Paris, (tredje Frankiska grenen)  i just slaget om Paris 885!,

Tillbaka till grenarna igen:

 

ANDRA GRENEN - Normandiska grenen

William the Conqueror , Duke of Normandie, är också känd som en av flera 'Counts of Normandie' och de kommer alla i direkt nedstigande led från en ANDRA GREN, också de med ursprungligt vikingablod i ådrorna. Denne viking var Rollo från 800-talet med anor bland Norges (eller Danmarks?) vikingar. Rollo lär ha varit så stor att ingen häst kunde bära honom. I Normandie 'rövade' hans vikingar längs Saines stränder mot flera kända namn i tredje grenen. 

Rollo tillsammans med den danske vikingarna Sigfred och Sinric belägrade Paris 24 november 885 och stred mot frankerna Duke Odo of France – and Count of Paris samt Henry of Franconia (kalles ibland Henry of Saxony) och Charles the fat, som alla är en del av den Frankiskatredje grenen av Tengroths-släkten. ’The siege of Paris’ var ett av de störst slag som vikarna genomförde och det kan du läsa om i biografin om dessa personer.

Rollo fick så småningom Normandi av kejsaren för att hålla sig lugn och blev mer känd för att vara anfader till släkten "Dukes of Normandy". Hans barnbarns barnbarns barn var William Erövraren som vann slaget vid Hastings och ändrade därmed hela Englands historia som fick stort Frankiskt / Normandiskt inflytande.

 

TREDJE GRENEN - Frankiska grenen

I en TREDJE GREN (den äldsta hitintills) hittar vi anfäder från 300-400-talet, som troligtvis kommer från Danmark på Bornholm på 300-talet. Via Vistula River i Polen hamnade de så småningom som grevar/småkungar (counts) i Burgundy. Här finns t ex Clovis I vars farfar var Merovech från ca 400-talets början. Han var känd som grundaren av en Frankisk dynasti kallad Salian Franks (Merovingians). 

Burgundy som geografiskt begrepp startade ursprungligen i ett område som idag omfattar Västra Schweiz, Sydöstra Frankrike och Nordvästra Italien med bl.a. Geneve som huvudort. Senare flyttades Burgundys gränser norrut ända upp till Holland. Detta första område styrdes av denna tredje gren i 5 generationer, (bl.a Gondioc of Burgundy f 420 som överlevde Hunnernas slag) från 400-talet och framåt.

Senare kom området under Frankernas store kung Karl den Store (Charlemagne) på 800-talet som är känd som den som enade alla Franker. Han ättlingar, bl a Louis the Pious, som för övrigt slogs mot muslimska väldet i Spanien och Charles the Bald, som slogs med vikingar från Norden, såsom Rollo, i norra nuvarande Frankrike) blev så småningom Franska Kungahuset där all tycks ha hetat  Louis (t ex Ludvig den IX).

En ny utvikning där grenarna möts:

Tre ättlingar till Karl den store (som förenade Frankerna): Charlemagne från denna tredje gren (Frankiska grenen), kom sedan samman under det Tredje Korståget 1189-1192. Det var en kung 13 generationer senare: - King Philip II (Augustus) of France , och en hertig 11 generationer senare: Duke Hugh III of Burgundy samt en kejsare 13 generationer senare: Frederick I * - 'Barbarossa' Holy Roman Emperor. Dessutom samarbetade två av dessa med en känd mycket ättling till King William the Conqueror från den andra grenen (Normadiska grenen), nämligen King Richard, Lionheart, of England, - bror till den inte helt okände (elake om vi ska tro historien om Robin Hood) King John Lackland of England. Richard Lejonhjärta var känd som korsfarare och samarbetade med Philip II under denna tid, men efter återvändandet till England dog han så småningom i kriget mot Frankrike 1199, mot ingen mindre än just King Philip II of France! Dessa släktingar…..

 

FJÄRDE GRENEN – Saxiska grenen

Den FJÄRDE GRENEN kommer från Wessex i England och härstammar från de första Saxiska erövrarna av ön på 400-500-talet, tillsammans Anglerna och Juterna. Det var när Romarna förlorade makten strax efter 410 och Kelterna var kraftigt försvagade sedan tidigare av Romarna.

Saxarna som var en Germansk folkstam kommer troligtvis från nuvarande området Niedersaxen i Tyskland. Här finns kändiskar såsom Cerdic på 400-500-talet och långt senare (13 generationer) kung Alfred den Store i slutet av 800-talet. Alfred försvarade bittert riket (Wessex) mot framförallt de danska vikingarna, t.ex Harthacnut, Knut I av Jylland m fl. Släktforskarna tycks vara eniga om att den här saxiska historieskrivningen är väldokumenterad (med många olika original-källor, bl.a. från katolska kyrkan) och här kan man tro de flesta är verkliga personer. Här finns massor av läsning i Notes eftersom Saxarna var synnerligen bra på att beskriva sin historia!

 

UTANFÖR EUROPA?

Finns anfäder från andra länder då? Javisst, men de håller sig för det mesta till Europa (Många grevar t ex 1:a Greven av Luxemburg) och Italien / Spanien ( t.ex Alfonso XI of Castile, 1311 i Spanien som slogs mot morerna).

 

FEMTE GRENEN – Ukrainska grenen

Men det finns några få undantag där Ukraina är väl värt att nämnas: Vi har storheter som kanske borde bli vår femte gren; Igor Riurikovich 877, och Yaroslav the Wise, 978, en mycket känd kung i öst som egentligen är urfader till det som kom att bli det ryska tsarväldet. Dessa herrar är från Kiev och inte tvärt om som man kan få intrycket av i dagens Ryska ibland lite tillrättade historia! Yaroslav gifte sig med en vikingadotter från 1:a grenen. Lite spännande är det, att även Yaroslavs urfader tycks ha vikingablod från de så kallade "Vangerians people" eller "the Rus people" som kom från nuvarande Sverige, sedermera drev mot Baltikum och därefter nordöstra Europa. Det påstås i en vetenskaplig artikel från ryska Etymology Dictionary, att 'Rus' kan komma från bl.a. det uppländska Rospigg:

" .... Their name survives in the designation Rospigg, a person from the coastal area of Uppland, Sweden, called Roslagen, literally "the land of rowing", and the cognates Russians, Rusyns and Ruthenians, giving their name to the land of Rus', as well as the ethnonym of its majority East Slavic population. Today, the Swedes are still designated in Finnish and Estonian as the Ruotsalaiset and the Rootslased, respectively".

Läs mer i Notes!

 

START OCH SLUT I NORDEN - fem grenar som all kommer samman

Det tycks som om alla fem grenar börjar i Norden (eller i närheten av Norden), men utan gemensam anfader.

Gren 1: i Uppsala Sverige, 
Gren 2: någonstans i Norge, 
Gren 3: på Bornholm i Danmark, 
Gren 4: i Niedersaxen i nuvarande Tyskland. 
Gren 5: Runt Uppland och Mälardalen
Okey, men hur kom de tillbaka igen då?

Den Första grenen - Vikingagrenen - har hållit sig i Skandinavien hela tiden.

Hur gick det då med Norska Rollo och hans ättlingar?  (Den andra Normandiska och så småningom Engelska grenen). Inte förrän på 1600-talet hittade den Normandiska tillbaka till Sverige igen via ingifte i den engelska familjen Fleetwood (Brita Carlsdotter Gyllenstierna af Lundholm). På Britas sida gick det via familjer såsom Ribbing, Stierna, Ulfsparre m fl och dessa grenar slutar alla i medeltidens adel och lågadel i Sverige. Folkungaätten och vikingar syns långt bak.

Den tredje franska grenen


Gå till Släktträdet

Gå till Släktbilder
Släktnyheter
feb 18, 2019
Christer Björk har gått med i en annan släktplats: engdal Web Site
feb 14, 2019
Nicolas Persson har gått med i en annan släktplats: Aamot Web Site
feb 12, 2019
Robert Dlugaj har gått med i en annan släktplats: Klimsiak Rafał (Blok)
jan 31, 2019
Andrea Taft ansöker om att bli medlem.
jan 13, 2019
Per Tengroth uppdaterade detaljerna om Benedicta * (Bengta) Sunesdotter FOLKUNGA i släktträd Tengroth.
Per Tengroth publicerade en ny version av släktträdet Tengroth från Family Tree Builder.
jan 06, 2019
Per Tengroth publicerade en ny version av släktträdet Tengroth från Family Tree Builder.
Per Tengroth uppdaterade detaljerna om Karl Ulvsson (Folkungaätt) i släktträd Tengroth.
Per Tengroth lade till Karl Ulvsson (Folkungaätt) till släktträd: Tengroth.
jan 02, 2019
Per Tengroth publicerade en ny version av släktträdet Tengroth från Family Tree Builder.
dec 31, 2018
Per Tengroth lade till 4 bilder i album Family photos
Visa mer
 
 
Per Tengroth publicerade en ny version av släktträdet Tengroth från Family Tree Builder.
dec 26, 2018
Per Tengroth uppdaterade detaljerna om Jedvard * (Erikska ätten)) i släktträd Tengroth.
dec 25, 2018
Per Tengroth lade till 3 bilder i album Family photos
Visa album
 
 
dec 24, 2018
Per Tengroth publicerade en ny version av släktträdet Tengroth från Family Tree Builder.
Per Tengroth lade till Cecilie * Ebbesdatter , Sune * Ebbesen Hvide, til Knardrup och Ingefred * Knutsdottir till släktträd: Tengroth.
Per Tengroth uppdaterade detaljerna om Cecilie * Ebbesdatter , Sune * Ebbesen Hvide, til Knardrup , Ingefred * Knutsdottir och Ebbe * Sunesson Hvide i släktträd Tengroth.
dec 23, 2018
Per Tengroth publicerade en ny version av släktträdet Tengroth från Family Tree Builder.
okt 30, 2018
Nicolas Persson har gått med i en annan släktplats: Stendal Web Site
okt 27, 2018
Per Tengroth publicerade en ny version av släktträdet Tengroth från Family Tree Builder.
Per Tengroth uppdaterade detaljerna om Jonas ' Wikström i släktträd Tengroth.
okt 25, 2018
Per Tengroth publicerade en ny version av släktträdet Tengroth från Family Tree Builder.
okt 24, 2018
Per Tengroth uppdaterade detaljerna om <Privat> Tulin (född Tengroth) i släktträd Tengroth.
okt 10, 2018
Per Tengroth publicerade en ny version av släktträdet Tengroth från Family Tree Builder.
Tamara de Abrew uppdaterade detaljerna om William Francis De Abrew Jnr. och Mary Claribel Gresilda De Abrew (född Jayatilike) i släktträd Tengroth.
okt 07, 2018
Per Tengroth publicerade en ny version av släktträdet Tengroth från Family Tree Builder.
okt 06, 2018
Tamara de Abrew uppdaterade detaljerna om William Francis De Abrew Jnr. och William De Abrew, Sr. i släktträd Tengroth.
  Läs äldre nyheter
Nyhetsartikel
Det finns inga nyhetsartiklar tillgängliga
Besöksräknare
0007700