Hans* Lorens Larsson

Född:28 jun 1888 I:  Malmö Sankt Pauli (M), Malmö, Malmöhus, Sverige
Avled:20 okt 1950 (vid 62 års ålder)I:  Rigshospitalet sn, Köpenhamn, Danmark
Info
Händelser

Fotografier

Visa alla (1) 

Närmaste familjen

Ellen Marie* Larsson (född Nielsen)
Hans hustru
Erna* Marie Larsson
Hans dotter
Okänd
Hans far
Hanna Hermansen (född Larsdotter)
Hans mor
Hanne Hansine Sofie Hansen (född Hermansen)
Halvsyster
Ingrid Elisabeth Marie Hermansen
Halvsyster
<Privat> Hermansen
Barn till förälder
    

Arbete

Ladugårdsförman, trätoffelmakare

Kontaktinformation

Malmö
12 aug 1903
Baggesensgade30, Köpenhamn N
Mellan 1932 och 20 okt 1950

Källcitat

Förtroende: Andrahandsbevis
Förtroende: Direkt och primärt bevis
Citattext:
Hans* Lorens Larsson
Kön: Man
Födelse: 28 jun 1888 - Malmö Sankt Pauli (M), Malmö, Malmöhus, Sverige
Dop: 11 jul 1888 - Malmö Sankt Pauli (M), Malmöhus, Sverige
Vigsel: Make/Maka: Ellen Marie* Nielsen - 22 apr 1911 - Vigersted sn, Ringsted Herred, Sorö Amt, Danmark
Hemvist: 12 aug 1903 - Malmö
Hemvist: Mellan 1 jan 1932 och 20 okt 1950 - Baggesensgade30, Köpenhamn N
Död: 20 okt 1950 - Rigshospitalet sn, Köpenhamn, Danmark
Jordfästning: 25 okt 1950 - Bispebjerg Kykogård, Köpenhamn, Danmark
Sysselsättning: Ladugårdsförman, trätoffelmakare
Mor: Hanna Hermansen (född Larsdotter)
Fru: Ellen Marie* Nielsen
Dotter: Erna* Marie Stülten (född Larsson)
Syskon: Hanne Hansine Sofie Hermansen, Ingrid Elisabeth Marie Hermansen, Oluf Peter Christian Hermansen
Förtroende: Direkt och primärt bevis
Citattext:
Hans Lorens Larsen
Kön: Man
Födelsedatum: 28 jun 1888
Hemvist: 5 nov 1925 - Sneslev, Ringsted, Sorø, Denmark
Ålder: 37
Civilstånd: Gift
Maka: Ellen Marie Larsen
Dotter: Erna Marie Larsen
Hushåll
Relation till huvudfigur; Namn; Ålder
Överhuvud; Hans Lorens Larsen; 37
Husmor; Ellen Marie Larsen; 44
Dotter; Erna Marie Larsen; 13

Biografi

 

I HFL Malmö Sankt Pauli AI:30a (1888-1898) Bild 58 / sid 65 har han flyttat till sina fosterföräldrar 1896 i kvartert Hjerpen IV, tyvärr står det ingen dato i någon av HFL. Denna upplysning är emellertid inte korrekt då han enligt Fattigvårdsstyrelsen i Malmö D2B:2 (1885-1915) Bild 380 / sid 34 är fosterhemsplacerat sedan 4 augusti 1893. Men det är året innan han mor enligt HFL Malmö Sankt Pauli AI:30a (1888-1898) Bild 58 / sid 65 emigrerar till Danmark den 25 januari 1897. Inte heller denna uppgift är rätt då hans mor redan befinner sig i Danmark sedan minst 2 år tidigare, flyttning tar hon först ut när hon skall gifta sig i Danmark. Enligt HFL Malmö Sankt Pauli AI:39 (1894-1899) Bild 64 / sid 116 står Hans som fosterbarn hos familjen Olsson, som bor Friisgatan 4 i kvarteret Hjerpen IV.

 

Enligt notis i Fjärestad AIIa:1 (1895-1912) Bild 1530 / sid 141 var han frånvarande vid husförhöret 1910. Då han enligt den danska folkräkningen 1911 för Vigersted flyttar till byn Aagerup från Slagelse 1910, är det ju frågan om han alls fanns i Sverige när han begärde och fick flyttningsbetyg 1911 till Malmö Sankt Pauli.

 

Enligt danska folkräkningen 1911 för Vigersted socken, Rigsted Herred, Sorö Amt

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=64611#64611,12541975

är han anställd som stalkarl og flyttade till byen Aagerup i Vigersted 1910 från Slagelse.

 

Enligt information i Malmö Fattigvårdsstyrelses arkiv är Hans fosterhemsplacerat hos familjen Olsson sedan 1893 Källa: Fattigvårdsstyrelsen i Malmö D2B:2 (1885-1915) Bild 380 / sid 34familjen får en månatlig uppfostringshjälp om 8:- fram till 1903-04-30 då han blir konfirmerat och anses vuxen.

Familjen bor på adressen Friisgatan 4 i Malmö och husfadern Anders Olsson är gjuteriarbetare.Man kan följa Hans i fattigvårdsstyrelsens handlingar D2A:6 (1891-1894) 1893 bild 1160 + 1400 nr. 115, 1894 bild 1760 + 1950 nr.92, och så vidare varje år D2A:7 (1895-1899) och D2A:8 (1900-1904) fram till 1903 bild 1890 + 1960 nr.8 sista bidrag utbetalas 30 april 1903

 

I födelseboken för Hyllie/Limhamn CI:5 (1888-1894) Bild 140 / sid 9 står antecknat: " Modern lät anteckna barnet såsom sitt"Vid födelsetidpunkten står att han bor i Elinelund i Hyllie.

 

Enligt E-post från Malmö Stadsarkiv:

Hans Lorens Larsson föddes den 28/6 1888 i S:t Pauli församling, men dåhans mor var skriven i Hyllie står han även som född där.Moder var ogifta pigan Hanna Larsdotter född 7/6 1865 i Bodarp.Fader okänd.

Församlingsböckerna ger följande uppgifter;Hans och hans mor bodde i Hyllie fram till 20/12 1889 då de flyttade tillS:t Pauli kv. Laxen IV

Hanna flyttar till Danmark 25/1 1897 och Hans blir fosterbarn hosarbetaren Anders Olsson och hans hustru Elna Olsdotter.

1903 står Hans som inskriven i Malmö Sjömanshus.Sjömanshuset i Malmö EIIIa:44 (1903-1903) Bild 1830Enligt rullan var Hans påmönstrat som mässgosse från augusti 1903 till årets slut, han fick 15:- i månaden i lön.

Den 24/10 1905 flyttar han till Fjerrestad.

Källor: Församlingsböckerna, Hyllie AI:11 sid 125, S.T Pauli AI:30a sid65, AI:39 sid 116, AIIa:480 sid 97, AIIa:492 sid 153.

 

Hans fosterföräldrar, Anders Olsson och Elna Olsdotter, tar honom till sig som sin egen son. Han ingår i familjen som en lillebror till de övriga barn.

Efter vad Ethel Ohlsson, barnbarns barn till Anders och Elna, har berättat placerade Hanna Hans hos familjen när han var ca. 2-3 år gammal under förevändande av att skulle söka arbete på en av de närliggande värksteder. Hon kom alldrig tilbaka efter honom och efter något år blev han registrerat som fosterbarn. Enligt Ethel skall Hans ha träffat sin mor i alla fall en gång i vuxen ålder.

Enligt Församlingsboken Fjärestad AIIa:1 (1895-1912) Bild 1450 / sid 133 Flyttar han den 30/10 1906 till Trängkårens Skola i Landskrona

Vid sökning på Krigsarkivet i sjukliggaren för andra kompaniet 1906 - 1907 kan man läsa följande:

Den 14 december 1906 till 17 december 1906 var HLL sjukanmäld (oläslig sjukdom)

Den 28 januari 1907 blir han sjukanmäld och 31 januari - 13 februari är han på sjukrum med halsfluss.

Den 26 februari 1907 sjukanmäld, från 5 mars till 30 april på sjukrum (Oläslig sjukdom) men sjukskrivningen fortsätter tydligen till 29 maj där det står öronsjukdom.

Den 15 juli 1907 blir han sjuk igen med halsfluss, på sjukrum från 16 juli till 23 juli.

Den 1 oktober 1907 blir han sjukanmäld igen (oläslig sjukdom) friskförklarad 4 oktober.

Den 15 oktober 1907 sjukskriven till den 24 oktober (Troligen problem med lymfkörtlarna)

Den 28 oktober 1907 är han på sjukrum igen och stannar där till 31 oktober då han avskedas på grund av sjukdom.

Enligt rullan fick han vitsordet "utmärkt väl" när han blev avskedigat. Hans kontrakt gick till 31 oktober 1909.Enligt Kungliga Skånska Trängkårens utflyttningslängd flyttade han från trängkåren den 31 oktober 1907. Var han har varit i de två månader mellan avresan från Landskrona och ankomst till Fjärestad går inte att se.Enligt anteckning i Församlingsbok Fjärestad AIIa:1 (1895-1912) Bild 1530 / sid 141 är han inflyttat till församlingen 30/12-1907 från Kungliga Skånska Trängregementet och tjänar som dräng på Norra Vallåkra 3

Enligt flyttningsbetyget utfärdat i Fjärrestads Församligt i Malmöhus Län, är HLL avflyttat till S:t Johannes församling i Malmö 1911-01-27

Enligt samma flyttningsbetyg var han var tidigare stamanställd, men blev avskedigat 1907-10-30 såsom oduglig p.g.a sjukdom

Enligt samma flyttningsbetyg var han godkänd i kristendomskunskap och till äktenskap hinderslös.

Efter att ha flytat till Danmark 1911 gifte HLL sig med EMN i april 1911.Han jobbade som ladugårdsförman på större gods och gårdar på Själland fram till 1923 då han öppnade eget trätoffelmakare verkstad i Sneslev, upphörde 1931.Familjen flyttade till Köpenhamn 1931, HLL och EMN bosatte sig först i Stengade där HLL fungerade som fastighetsskötare, senare flyttade de till en lägenhet i Baggesensgade 30 där båda bodde till deras död. Båda gatorna ligger på Nörrebro i Köpenhamn. (källa: HPL)

Släktsökning:
Sök Sök

Ladda ner vårt exceptionella släktforskningsprogram gratis

Roligt och enkelt att använda
Importerar din GEDCOM-fil lätt
Smart Matching™ teknologi
Stödjer 40 språk