Admiral Erik Ottesen Orning Vatna

Född:1582 I:  Valvatne, Stord, Hordaland (NO)
Avled:2 feb 1645 (vid ‎~63‏ års ålder)I:  Sandvigen gård, Bergen (NO)
Info
Händelser

Närmaste familjen

Baronesse Karen Andersdatter Orning (född Mowat)
Hans hustru
Bernt Orning Vatna
Hans son
Otte Thomassen Orning Vatna
Hans far
Anna Thomassen Orning (född Eriksdatter Orm)
Hans mor
Maren Ottesdatter
Hans syster
Elsabeth Johannessen Galte (född Ottesdatter Orning)
Hans syster
Otte Otterson Orning
Hans bror
    

Biografi

Han blev 1608 gift med sin släkting Karen Andersdatter Mowat född 1592 död 1679, men då detta var ett äktenskap i förbjudna led, måste de rymma från landet.(Karen var kusin med Eriks moder och Karens moster Else var syster till Eriks mormor

). De uppehöll sig troligtvis mest i Skottland där hon hade släkt och han skall ha tjänat flottan. 1627 fick de kungens nåd och kunde flytta hem till Norge.

Han blev skeppshuvudman 1628 och 2 år senare admiral på Bremersholm (örlogsvarvet i Köpenhamn). Han var länsherre över Halsnöy Kloster och Hardanger län 1634-43 och utnämnde sin svåger Laurits Johannesen Galte till fogde under sig. 1644 ble

v han generalad­miral över den dansknorska flottan.

Förutom de jordgods han ärvde efter sin far fick han med sin hustru en mängd gods. Efter hans mors död blev det krångel mellan Erik och svärfaderns arvingar om hennes odelsgods. Lagmännen i Stavanger och Bergen fick 1633 brev från kungen om

att döma om vem som skulle ha godset. Likaså skulle de döma om hon hade rätt till att sälja eller pantsätta godset utan de närmaste arvingarnas samtycke. 1646 är saken uppe igen och det är då Eriks son Bernt Orning som uppträder.

Släktsökning:
Sök Sök

Ladda ner vårt exceptionella släktforskningsprogram gratis

Roligt och enkelt att använda
Importerar din GEDCOM-fil lätt
Smart Matching™ teknologi
Stödjer 40 språk