MyHeritage DNA Hälsa kit
$199‎
+ frakt

Rapporter om bärarstatus

Få mer kunskap om din hälsa 42 och sjukdomar, bland annat 23 rapporter om bärarstatus

$199‎
+ frakt

Vad kan rapporterna om bärarstatus säga mig?

Dina rapporter om bärarstatus kommer att tala om huruvida du är bärare av vissa sjukdomar. Om både du och din partner är bärare av samma sjukdom, innebär detta att dina barn riskerar att få sjukdomen. När du planerar att skaffa barn rekommenderas genetisk testning, så att du känner till riskerna om du och din partner är bärare av en genetisk sjukdom.

Få rapporter om bärarstatus för 23 sjukdomar
 • Cystisk fibros
 • Tay-Sachs
 • Fanconis anemi
 • Familjär dysautonomi
 • Sicklecellanemi
 • Gauchers sjukdom
 • Nonsyndromisk hörselnedsättning
 • Niemann-Picks sjukdom
Prov

Bärarstatus och familjeplanering

När två personer som är bärare av samma genetiska sjukdom får ett barn, är det 25 % risk för att barnet ärver en variant associerad med ökad risk från båda föräldrarna och att barnet utvecklar sjukdomen. I hälften av fallen kommer barnet endast att ärva en kopia av varianten och blir också en bärare. Personer som är bärare och planerar att skaffa barn kanske vill rådfråga en genetisk konsult eller en annan vårdgivare före graviditeten för att diskutera riskhantering. Nära biologiska släktingar till personer som är bärare kanske också vill testa om de är bärare.

Du är i goda händer
Dina tester inkluderar tillsyn av oberoende läkare. Ett frågeformulär om din hälsohistoria måste fyllas i innan du gör testet. Dina svar granskas av en läkare under sekretess. När din resultat är klara granskas rapporterna av det kliniska teamet från PWNHealth som fastställer om genetisk rådgivning rekommenderas. Om genetisk rådgivning rekommenderas ingår detta i PWNHealth:s tjänster.
Vår teknologi och våra standarder

Vi använder avancerad teknik för att analysera ditt DNA - ett skräddarsytt Global Screening Array format-chip, med hundratusentals strategiskt utvalda prober avsett att fånga största möjliga genetisk variation. Det nya chipet ger oss möjlighet att lägga till rapporter för fler åkommor, utan att behöva ta ett nytt DNA-prov i framtiden.

Sekretess

Din sekretess och säkerheten för dina data är vår högsta prioritet. DNA-analyserna utförs av CLIA-certifierade, CAP-ackrediterade laboratorier i USA för att säkerställa att dina uppgifter bearbetas och lagras säkert och professionellt. DNA-uppgifterna skyddas av flera lager av kryptering och lagras på säkra servrar.

GINA (The Genetic Information Nondiscrimination Act) skyddar dig från diskriminering av arbetsgivare och sjukförsäkringsbolag baserad på din genetiska information.
 • Du är ägaren till dina uppgifter och du kan ta bort dem permanent när som helst.
 • Vi delar aldrig dina data med en tredje part utan ditt uttryckliga medgivande. Dina rapporter delas med PWNHealth för att underlätta läkarens tillsyn av ditt test.
 • Vi är det enda DNA-företag som lovar att aldrig lämna ut dina uppgifter till försäkringsbolag.
Påminnelser

Dina hälsorapporter visar inte om du har sjukdomen, kommer att utveckla den eller om du kommer att föra den vidare.

Dessa rapporter omfattar inte alla varianter eller alla sjukdomar. Det finns därför en risk för att vara bärare, även om det inte har detekterats några varianter som associeras med ökad risk.

Om du eller någon i din familj har drabbats av någon av de genetiska sjukdomarna som listats nedan, rekommenderas det att du kontaktar din vårdgivare för att diskutera en omfattande screening.