MyHeritage - villkor

Dessa Regler och Villkor uppdaterades senast den 18 februari 2024.
Om du inte har granskat dem sedan det datumet, vänligen gör det nu.
svenska översättningen nedan av våra villkor är inte den bindande versionen. Den tjänar endast som information och i bekvämlighetssyfte. Den Engelsk version av villkoren är den juridiskt bindande versionen.

Välkommen till MyHeritageMyHeritage är en onlinetjänst som ger medlemmar möjlighet att skapa släktplatser och profiler för att bygga upp och skriva ut sina släktträd; ladda upp, förbättra, kolorera, animera och dela släktbilder, söka historiska poster, utföra DNA-tester och få genealogi- och genetiska hälsoanalyser och utforska sin släkthistoria med avancerade forskningsverktyg (”Tjänsten”). Tjänsten ägs och drivs av MyHeritage Ltd. (nedan ”MyHeritage”, ”vi”,”vår” eller ”oss”). ”Du” eller “din” innebär en vuxen användare av tjänsten som är äldre än 13 år, (i vissa jurisdiktioner kan minimiåldern vara högre, se avsnittet ”minderåriga användare” nedan). All användning av MyHeritage-webbplatsen och/eller mobilapparna MyHeritage och Reimagine för iOS och Android (alltihop ”Webbplatsen”), och/eller Tjänsten är föremål för överensstämmelse av villkoren som anges häri. Läs dem noga, eftersom du genom att använda Webbplatsen godkänner att vara bunden av dem och att ingå ett avtal med oss utifrån dessa villkor (detta ”Avtal”), om du registrerar dig som medlem på MyHeritage (”Medlem”). Webbplatsen är en del av en grupp webbplatser som vi äger och driver (”MyHeritage webbplatsgruppen”) som även omfattar MyHeritage.* webbplatser på andra huvuddomäner på toppnivå och Geni.com.

Detta Avtal gäller för all användning av Tjänsten, inklusive men inte begränsat till: a) inlämnande av prover för DNA-extraktion och bearbetning, b) överföring av en digital version av din genetiska information som exporterats från andra DNA-tjänster, c) mottagande och interaktion med genetiska genealogianalyser som tillhandahålls av Webbplatsen, (“DNA-genealogitjänsterna”); d) mottagande, öppnande och samspel med genetiska hälsoanalyser (“DNA-hälsotjänsterna”); och e) nedladdning av din råa DNA-data (nedan kallat, ”DNA-tjänster”). Om inget annat uttryckligen anges, omfattar Tjänsten DNA-tjänster för alla ändamål i detta Avtal. Om du inte samtycker till någon bestämmelse i detta Avtal ska du inte använda Tjänsten och Webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att ändra någon bestämmelse häri från tid till annan, enligt eget gottfinnande, och sådana ändringar träder i kraft omedelbart efter dess publicering på Webbplatsen. Du accepterar att vara bunden till eventuella ändringar av detta Avtal om du fortsätter att använda Tjänsten efter en sådan ändring har publicerats.

TjänstenMyHeritage släktplatser och ytterligare funktioner[bold text="Innehållsstandarder']

Det här avsnittet förklarar våra standarder för användartillhandahållet innehåll på tjänsten och/eller webbplatsen, de steg du kan vidta för att rapportera om du anser att något innehåll är olagligt eller på annat sätt bryter mot våra standarder, samt de åtgärder vi vidtar när vi blir uppmärksammade på sådant innehåll.

MyHeritage gör det möjligt för dig som medlem att skapa och publicera innehåll på MyHeritage släktplatser, och gör det möjligt att kontrollera och begränsa tillgången till sådant innehåll av andra användare av MyHeritages släktplatsgrupp. Med tanke på tjänstens karaktär, välj noggrant den information du vill lägga upp på MyHeritage familjewebbplatser och ladda upp och avstå från att publicera olagligt eller olämpligt innehåll, vilka beskrivs närmare nedan. Vi kommer inte att redigera eller övervaka innehåll som användare tillhandahåller, men vi förbehåller oss rätten att ta bort eller inaktivera åtkomst till användares innehåll som, efter vårt eget gottfinnande, bryter mot detta avtal och/eller bryter mot någon lag eller förordning.

[bold text="Våra standarder"]

Till exempel ska du, utan omtolkningar, avstå från att publicera, överföra, skicka eller på annat sätt publicera, genom eller i samband med tjänsten, följande innehåll, på tjänsten och/eller webbplatsen:

[ul][li]Bilder och annat innehåll som innehåller nakenhet, sexualitet, pornografi, oanständighet, vulgaritet, våld och/eller stötande ämnen.
[li]Allt innehåll som kan kränka den personliga integriteten eller bryta sekretessen för andra personer, däribland medlemmar i ditt släktträd. Med vår tjänst kan du definiera specifika sekretessinställningar med avseende på enskilda namn, datum, e-postadresser och annan personlig information. Vänligen utnyttja dessa funktioner och respektera andras integritet.
[li]All personlig information, inklusive bilder eller e-postadresser till levande personer (andra än dina egna), om det görs utan deras samtycke.
[li]Alla uppgifter som rör minderåriga och omyndiga barn, som identifierar dem, deras personuppgifter eller deras adress och andra kommunikationsmedel till dem, utan direkt medgivande av deras förälder eller vårdnadshavare.
[li]Innehåll som inte tillhör dig eller som du inte har rätt att använda.
[li]Allt innehåll som gör intrång på, och/eller strider mot, egendomsrätt eller andra rättigheter, inklusive upphovsrätt och varumärken. Vi är extremt måna om upphovsrätt och andra immateriella rättigheter som tillhör andra. Tänk på att innehåll, inklusive bilder, även om det publiceras på en webbplats som du är en medlem i, tillhör till dess upphovsmän eller inlämnare och du ska inte reproducera det utan tillstånd från ägaren.
[li]Allt innehåll som är obscent, oanständigt, ärekränkande, nedsättande, bedrägligt, förnedrande, kränkande, hatiskt, falskt, vilseledande, felaktigt, osant, skadligt, stötande, trakasserande, hotande, eller uppviglar till rasistiskt, religiöst eller etniskt hat.
[li]Allt innehåll som utlöser larm, irritation, oro, förlägenhet, anstöt eller ångest.
[li]Allt innehåll som kan påverka pågående rättsliga förfaranden som du känner till, som är olagligt eller främjar eller lär ut olaglig verksamhet.
[li]Alla datorvirus eller annan destruktiv eller skadlig kod.
[li]Allt innehåll som bryter mot vår [link url="https://www.myheritage.se/FP/Company/popup.php?p=privacy_policy" title="Sekretesspolicy" target="blank"].
[li]Allt som på något annat sätt är olagligt
[li]Allt innehåll som vi på annat sätt anser vara olämpligt för tjänsten och/eller webbplatsen.[/ul]

[bold text="Rapportera innehåll"]

Om du anser att något innehåll som du stött på via tjänsten och/eller webbplatsen är olagligt eller på annat sätt bryter mot våra standarder (enligt ovan) [bold text="”Olämpligt innehåll”"], vänligen kontakta [link url="mailto:privacy@myheritage.com" title="privacy@myheritage.com" target="blank"].

[bold text="Viktig anmärkning: Om du rapporterar olämpligt innehåll bekräftar du genom att skicka in din rapport att informationen och påståendena i rapporten är korrekta och fullständiga."] Vänligen ge oss ditt namn när du rapporterar olämpligt innehåll (såvida det inte finns ett undantag enligt tillämplig lag).


[bold text="Vår moderering av innehåll"]

Utan att begränsa oss kan vi fatta något av följande beslut som svar på en rapport om olämpligt innehåll:

[ul][li]Ta bort eller inaktivera åtkomst till innehåll som vi rimligen tror strider mot våra standarder;
[li]inaktivera eller ta bort en persons tillgång till hela eller någon del av tjänsten och/eller webbplatsen;
[li]vidta inga ytterligare åtgärder, på grund av att vi inte bedömer att innehållet bryter mot våra standarder. [/ul]
Vi kommer att meddela dig vårt beslut. Om vi bestämmer oss för att ta bort innehåll kommer vi, i förekommande fall, också att meddela personen som laddade upp det innehållet, eller den person vars tillgång till tjänsten/webbplatsen vi inaktiverar av eller tar bort, beroende på vilket som är tillämpligt.

[bold text="Hantering av klagomål"]

Om du inte håller med om vårt beslut kan du överklaga detta genom att svara på e-postmeddelandet som informerar dig om det.

[bold text="Upplysningar"]

Vi kan behöva lämna ut information om en person som publicerar olagligt innehåll, om det krävs enligt lag.

Din användning av Tjänsten


När du använder tjänsten och/eller webbplatsen, utöver att uppfylla våra standard för innehåll (se ovan), får du inte:
[ul][li]Utge dig för att vara en annan person eller på annat sätt förvränga din identitet eller status.
[li]Utge dig för att vara en anställd hos eller representant för MyHeritage Ltd eller något av dess dotterbolag.
[li]Förfölja eller trakassera eller ha upprepad eller regelbunden kontakt med andra användare utan deras medgivande eller uppmuntran eller efter att ett medgivande eller uppmuntran har återkallats, uttryckligen eller underförstått.
[li]Skicka reklammeddelanden via e-post, skräppost, oönskade massutskick eller andra e-postmeddelanden som kan trakassera mottagare.
[li]Använda vår hemsida eller Tjänsten på ett sätt som kan skada vårt namn eller rykte.
[li]Begränsa åtkomst till, eller hindra någon annan person från att använda Webbplatsen eller Tjänsten.
[li]Utnyttja användning av eller tillgång till Webbplatsen i kommersiellt syfte.
[li]Utföra aktiviteter som kräver någon form av betalning från medlemmar och/eller användare av släktplatser eller något annat område av MyHeritage.
[li]Annonsera eller erbjuda att sälja varor eller tjänster, såvida detta inte uttryckligen tillåts av oss och enligt gällande lag (i sådant fall måste du följa alla villkor som vi anger i samband med sådana aktiviteter).
[li]Inkludera länkar på vår Webbplats eller tjänst som leder till tredje parts webbplatser utanför MyHeritages webbplatser.[/ul]
Förutom när du fått vårt föregående skriftliga medgivande, får du inte kopiera eller elektroniskt lagra hela eller delar av vår Webbplats eller dess innehåll, eller göra tillgängligt, distribuera, sälja eller erbjuda att sälja hela eller delar av Webbplatsen eller dess innehåll, eller systematiskt hämta innehåll och data från eller via Webbplatsen för att skapa eller fylla en annan databas för något ändamål. Skrapa, genomsöka och/eller skörda data eller sidor från Webbplatsen utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande är strängt förbjudet. Att köra skript för att automatisera någon aktivitet på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till fotouppladdning, fotofärgning, färgåterställning och/eller andra fotoförbättringar och manipulationer, är strängt förbjudet. Det är också strängt förbjudet att dela upp videor i rutor för att färglägga rutbilderna på MyHeritage. Brott mot något av dessa förbud kan resultera i omedelbar uppsägning av ditt medlemskap och kan leda till rättsliga åtgärder för föreläggande, skadestånd och/eller annan ekonomisk kompensation. Med undantag av vårt uttryckliga skriftliga samtycke är det absolut förbjudet att sälja MyHeritage-produkter (inklusive och utan begränsning - MyHeritage DNA-kit). Det är strängt förbjudet att köpa ett MyHeritage DNA-kit och sedan sälja det till någon annan.

Alla aktiviteter inom ramen för Webbplatsen, som kommit till vår kännedom och som är i strid med gällande lag, såsom fastställs enligt vårt eget gottfinnande, kommer att meddelas till behöriga myndigheter.

Riktlinjer för MyHeritage-medlemmarEn släktplats på MyHeritage är en plats där medlemmar delar sitt innehåll med andra medlemmar. Detta kan skapa konflikter mellan medlemmar. Följande riktlinjer gäller för alla MyHeritage-medlemmar, inklusive dig själv:
[ul][li]Medlemmar måste få tillstånd från levande familjemedlemmar innan de kan ladda upp information om dem till en släktplats, och om de ändå gör det utan deras tillstånd ligger det under släktplatsens ägares ansvar – medlemmen som skapade släktplatsen.
[li]Om vi får ett klagomål om information som publicerats på en släktplats om en person eller nära släkting till en person, mot dennes vilja, förbehåller vi oss rätten att ta bort informationen från släktplatsen även om ägaren av släktplatsen vill behålla informationen. Vid en tvist med den medlem som äger webbplatsen har vi rätt att utesluta denna medlem och ta bort honom/henne från Tjänsten efter eget godtycke. Om medlemmen är en abonnent kommer vi att återbetala medlemmens prenumerationsavgift till denna medlem.
[li]Om en släkting inte vill vara med i någon förteckning på en släktplats väger detta tyngre än släktplatssägarens rätt att inkludera denna släkting i en förteckning på en släktplats.
[li]Om du hittar personuppgifter på en släktplats eller någon annanstans på Webbplatsen som har publicerats av en annan medlem och du vill ta bort dessa uppgifter, kan du skicka en begäran till [mail url="privacy@myheritage.com" title="privacy@myheritage.com"] och du medger att vi har upp till en vecka för att behandla denna begäran. Vi kommer att försöka att först lösa tvisten i godo genom att kontakta ägaren av släktplatsen som har publicerat uppgifterna eller som är ansvarig för uppgifterna, och ger denne tid att svara. Vi kommer att samarbeta med dig för att säkerställa att dessa uppgifter som du vill ta bort så småningom har tagits bort från Webbplatsen. Om det behövs kommer vi också hjälpa dig med att ta bort sådan information från indexeringen för sökmotorer som t ex Google. Observera dock att borttagning av information från Google och andra sökmotorer är utanför vår kontroll och är inte vårt ansvar.
[li]Kopiering av information eller bilder från andra släktplatser utan tillstånd från dess ägare är förbjuden och medlemmar som gör detta riskerar att uteslutas från Tjänsten efter MyHeritage:s eget gottfinnande. Kopiering av information eller bilder från externa webbplatser och tjänster, och publicering av sådant innehåll på släktplatser kräver föregående tillstånd av innehållet ägare.
[li]Att bjuda in andra medlemmar till din släktplats, eller godkänna deras begäran om medlemskap, kommer att ge dessa medlemmar tillgång till släktplatsen och de kan kopiera delar av den. Om detta händer, ligger det under ansvaret för släktplatsens ägare, eller för medlemmen som gjorde inbjudan eller har godkänt begäran om medlemskap, och MyHeritage ansvarar inte för detta. Om en inbjudan gjordes av misstag eller en begäran om medlemskap godkändes av misstag kan släktplatsens ägare ta bort medlemmen från släktplatsen för att återkalla dennes tillgång till Webbplatsen.
[li]Släktplatser är öppna som standard för besökare, men uppgifter om levande släktingar i trädet, med undantag för deras efternamn, censureras. För att säkerställa maximal sekretess, kan släktplatsägare göra sina släktplatser personliga, göra bildalbum personliga och stänga av Smart Matches™ för sina släktträd.[/ul]
Smart Matches™ är en tjänst som gör upptäckter genom att hitta matchningar mellan ditt släktträd och andra släktträd, men denna funktion innebär en nackdel ur sekretess-synpunkt; ägare av andra släktplatser kan se delar av ditt släktträd som matchas med deras (förutom levande personer i ditt träd som inte finns med i deras träd, vilka förblir censurerade). Om du upplever detta som ett problem, måste du stänga av Smart Matches™ genom att klicka på länken ”Min sekretess” på kontots listmeny i det övre högra hörnet på Webbplatsen, klicka på fliken ”Innehåll” under namnet på ditt träd, avmarkera alternativet ”Aktivera Smart Matches™” och klicka på knappen ”Spara”. Om du har Smart Matches™ aktiverat för ditt släktträd, tar du ansvar för att andra medlemmar kan se delar av ditt släktträd.

Vi tillhandahåller ett antal tjänster som drivs av artificiella intelligensverktyg från tredje part, inklusive verktyg från OpenAI.
AI Record Finder™ är en tjänst baserad på artificiell intelligens (AI) som gör att användare kan kommunicera med en AI-assistent i en chatt för att hitta information om sina förfäder och släktingar.
På samma sätt är AI Biographer™ en tjänst som gör att användare kan använda sig av AI för att skapa en biografi om en icke-levande eller framstående person.
Både AI Record Finder™ och AI Biographer™ använder automatiserad tredjepartsteknik som drivs av OpenAI.
Dessa tjänster kan användas, om så önskas, för att söka i och sammanfatta en mängd olika datakällor, inklusive MyHeritage egna data (vilket inkluderar information som tillhandahålls av andra MyHeritage-medlemmar), och data som tillhandahålls MyHeritage från tredje part, för att hjälpa din släktforskning. Om du väljer att använda dessa tjänster nu, eller i framtiden, samtycker du till att den information du anger under dina sökningar, inklusive personuppgifter, delas med med AI Biography och OpenAI och behandlas för att ge sökresultat. Du intygar vidare att du inte kommer att ange känslig persondata (även känd som ”särskild kategoridata”, vilket inkluderar sådant som hälsodata eller genetiska data) i chatten. Observera att AI Record Finder™ inte kommer att uppmana dig att ange sådan information. Precis som med all AI-baserad teknik kan resultaten från tjänsterna AI Record Finder™ och AI Biographer™ innehålla misstag.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande, avvisa, vägra att publicera eller ta bort innehåll som du och/eller någon annan släktwebbplats har publicerat, eller när som helst begränsa, upphäva eller säga upp din tillgång till hela eller delar av Webbplatsen och/eller Tjänsten, av någon eller utan anledning, med eller utan förvarning, och utan skadeståndsansvar, ekonomiskt eller på annat sätt. Vi förbehåller oss också rätten, efter eget gottfinnande, att avvisa, vägra att publicera eller ta bort webbplatsen, när som helst, av någon eller utan anledning, med eller utan förvarning, och utan skadeståndsansvar, ekonomiskt eller på annat sätt, om vi bedömer att släktwebbplatsen är i strid med detta Avtal på något sätt.

När du laddar upp eller publicerar innehåll på Webbplatsen, inklusive släktträd och bilder, kan det bli tillgängligt för alla personer som har tillgång till webbplatsen eller alla webbplatser i MyHeritage-webbplatsgruppen, beroende på behörighetsinställningar som du kan styra. Baserat på dina behörighetsinställningar, kan andra webbplatsanvändare se, kopiera, ladda ner, lagra, redigera, ändra eller ta bort visst innehåll som du publicerar. Du samtycker till att andra användare kan få tillgång till din släktplats och kan lägga till, ta bort från eller på annat sätt ändra din släktplats. Information som du lägger upp kommer att visas och är tillgänglig för andra att söka, se eller lyssna på.

Du kan ta bort innehåll som du tidigare publicerat på Webbplatsen. Om andra har hämtat eller på annat sätt lagrat kopior av innehållet, kan det dock fortfarande vara offentligt.

Andra användare kan kontakta dig via vår hemsida med avseende på innehållet som du laddar upp. Vi kan skicka aviseringar per e-post till dig när du har ett nytt meddelande på vår Webbplats. Du kan ändra dina e-postinställningar i avsnittet ”Mitt Konto” på Webbplatsen om du föredrar att inte få sådana aviseringar.

[bold text="Rekommendersystem"]
MyHeritage använder vissa system som man kan säga är rekommenderarsystem, inklusive Record Matches, Smart Matches™, Instant Discovery™ och Search Alerts. Dessa system är utformade för att filtrera MyHeritage och användarinnehåll för att förbättra din användarupplevelse och föreslå innehåll som kan vara relevant för dig. Record Matches rekommenderar historiska poster som kan vara relaterade till personer i ditt släktträd från hela vår databas med historiska poster. Smart Matches™ är en kraftfull teknik som utvecklats av MyHeritage för att hitta matcher mellan släktträd. En Instant Discovery™ är ett paket med familjehistorikinformation som du kan använda med ett klick. En Search Alert är ett e-postmeddelande som meddelar om att nya poster hittats för en sökning som du tidigare gjorde på MyHeritage Search Engine, som inte fanns när du först gjorde sökningen.

DNA-tjänsterDetta avsnitt gäller för DNA-tjänster, inklusive, bland andra, beställning av ett MyHeritage DNA-testkit, inlämning av DNA-prover till oss, tillbörlig användning av sådana prover, DNA-markörer, nukleotider, variationer eller haplogrupper (”DNA-resultat”) som ett resulterar därav eller som publicerats av dig på Webbplatsen, resultaten av den genetiska genealogianalysen av DNA-resultat som inkluderar DNA-matchningar och etnicitetsskattningar (tillsammans kallat ”Genealogirapporter”) och resultatet av genetiska hälsoanalysen av DNA-resulaten som inkluderar Genetisk riskrapport och Rapport för smittbärare (kollektivt “DNA-hälsorapporter” och tillsammans med DNA-genealogirapporterna, ”DNA-rapporter” och dina rättigheter, skyldigheter och begränsningar när det gäller din användning av DNA-tjänsterna. Observera att för att kunna använda DNA-tjänsterna måste du registrera dig som medlem på Webbplatsen, men du behöver inte prenumerera för att använda DNA-tjänsterna. Din användning av DNA-tjänsterna omfattas av detta Avtal och MyHeritage:s sekretesspolicy.

DNA-genealogitjänsterna är för närvarande inte tillgängliga om du bor på en av följande platser: Israel, Iran, Libyen, Sudan, Somalia, Nordkorea, Libanon och Syrien (”Begränsade platser för DNA-genealogi”). DNA-hälsotjänsterna är för tillfället inte tillgängligt för personer som bor på följande platser: Isreal, Frankrike, Tyskland, Österrike, Schweiz, Turkiet, Spanien, Norge, Rhode Island, New Jersey, New York, Iran, Libyen, Sudan, Somalia, Nordkorea, Libanon och Syrien (“Begränsade platser för DNA-hälsa”). Användare i Frankrike är inte tillåtna att köpa DNA-testkit från MyHeritage. Genom att auktorisera DNA-tjänsterna, skicka in ett DNA-prov för testning eller ladda upp eller överföra DNA-resultat till Webbplatsen, intygar du att du är arton (18) år eller äldre och inte är bosatt på de begränsade platserna för DNA-genealogi och/eller de begränsade platserna för DNA-hälsa, repsektive, som anges ovan, och du intygar att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av detta Avtal och till insamlingen och användningen av dina DNA-prov och DNA-resultat och vår beräkning och tillhandahållande av tillämpliga DNA-rapporter. Dessutom intygar du att eventuella DNA-prov som du tillhandahåller och all information som du överför eller laddar upp och som sammanlänkar en person med hans/hennes DNA-resultat, är antingen ditt DNA eller (endast med hänsyn till användningen av DNA-genealogitjänsterna) DNA av en person som du är förmyndare för, eller för vilken du är behörig att tillhandahålla dennes DNA till oss. Trots vad som nämnts ovan, så är användning av DNA-tjänsterna för brottsbekämpande syften, kriminaltekniska undersökningar, brottsutredningar, utredningar av "kalla fall", identifiering av okända avlidna personer, lokalisering av släktingar till avlidna personer med användning av DNA från lik, och/eller alla liknande syften, [bold text="strikt förbjudet"], såvida inte ett domstolsbeslut erhålls. Det är vår policy att stå emot brottsbekämpande förfrågningar för att skydda våra kunders integritet. Det är strängt förbjudet att ladda upp "antikt DNA" (DNA-data från arkeologiska utgrävningar) eller "artefakt-DNA" (DNA-data som extraherats från fysiska föremål). Det är strängt förbjudet att ladda upp DNA-data som skapats eller manipulerats manuellt, eller med hjälp av DNA-rekonstruktionsverktyg som Othram eller Borland Genetics, eller genom att kombinera DNA-data från flera individer till en ny DNA-datafil. Alla bestämmelser häri gäller både DNA-resultat som producerats med hjälp av MyHeritage DNA-testtjänster och DNA-uppgifter som delas genom direkt uppladdning till Webbplatsen, dataöverföring från en annan DNA-testtjänst, eller på något annat sätt enligt vilket du har tillhandahållit dina DNA-uppgifter till oss.

Genom att skicka in DNA-prov till MyHeritage ger du tillåtelse till MyHeritage att direkt eller indirekt extrahera DNA från proverna, utföra genetisk analys av DNA med metoder som finns tillgängliga nu och som utvecklas i framtiden, att offentliggöra resultaten av de tester som utförs genom att tillhandahålla respektive DNA-rapporterna till dig och endast med hänsyn till DNA-genealogirapporterna, även till andra som du auktoriserar, och att lagra prover för ytterligare genetisk testning (dvs. vi kanske kan ge mer detaljerade och exakta DNA-resultat, DNA rapporter och andra resultat av ytterligare genetisk testning i framtiden, med förbehåll för ditt uttryckliga godkännande) och att göra det möjligt för dig att ladda ner DNA-resultaten, i varje enskilt fall med förbehåll för, och i enlighet med detta Avtal och med sekretesspolicyn. Du bekräftar att om du laddar ner dina DNA-resultat: 1) kommer nedladdningen att skapa en kopia som inte skyddas av MyHeritas säkerhets- och integritetsinställningar. 2) nedladdningen och lagringen av dina DNA-resultat ska göras på egen risk och 3) MyHeritage har ingen kontroll över de nedladdade DNA-resultaten och är inte ansvarig för dig eller någon annan tredje part i samband med sådan nedladdning och / eller lagring.

Vi åberopar ingen äganderätt till DNA-prover, DNA-resultat och/eller den genetiska genealogi- och genetiska hälsoinformationen i DNA-rapporterna. All genetisk genealogi- och genetisk hälsoinformation från DNA-proven, DNA-resultaten och/eller den genetiska informationen som visas i DNA-rapporterna fortsätter att tillhöra den person från vilken DNA samlades in, med förbehåll endast för de rättigheter som ges till MyHeritage enligt detta Avtal. Dessutom är du införstådd med att genom att tillhandahålla DNA-prov och/eller DNA-resultat till oss, förvärvar du inga rättigheter i samband med forskning eller kommersiella produkter som kan utvecklas av oss och som kan ha anknytning till ditt DNA.

Vi kommer på begäran av dig förstöra DNA-provet som du tillhandahållit. Du kan begära kassering av ditt DNA prov genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som anges i avsnittet ”Kontakta oss” nedan. Dessutom kan du när som helst ta bort DNA-resultat och DNA-rapporter från webbplatsen genom att använda borttagningsfunktionen på sidan ”Hantera DNA-kit” på webbplatsen, eller begära att MyHeritage:s kundsupport gör detta åt dig.

Genom att skicka in DNA-prover till oss och/eller DNA-resultat till webbplatsen, ger du oss royalty-fri och världsomfattande licens att använda dina DNA-prover, DNA-resultaten och de resulterande DNA-rapporterna, och endast för ändamålen av DNA-genealogitjänsterna, alla DNA-prover och/eller DNA-resultat du skickar in åt någon person från vilken du erhållit lagenligt godkännande som beskrivs i denna sektion, och de resulterande DNA-rapporterna, i den utsträckning som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten till dig. Licensen du ger oss gäller inte för evigt, och den är inte oåterkallelig då du när som helst kan radera dina DNA-resultat och DNA-rapporter permanent från webbplatsen och be oss att förstöra dina DNA-prover. Du friskriver oss härmed från alla anspråk, kvarstadsbeslut, rättsliga åtgärder eller talan i samband med DNA-tester, DNA-prover, DNA-resultat och/eller DNA-rapporter, inklusive, utan begränsning, fel, förbiseenden, förtal, invasion av integritet, rätt till publicitet, känslomässigt lidande eller ekonomisk förlust. Detta avsnitt gäller även om du slutar använda Webbplatsen eller DNA-tjänsterna.

Du bekräftar att detta tillhandahållande av ett DNA-prov av dig inte är föremål för någon form av exportförbud eller begränsning i det land där du bor. Du godkänner också att du har behörighet, i enlighet med lagstiftningen i det land eller jurisdiktion där du bor, för att tillhandahålla uppgifterna enligt detta Avtal och att du uttryckligen avstår från eventuella lagar eller förordningar som gäller DNA-prover, DNA-resultat och/eller DNA-rapporter och lagring i landet eller jurisdiktionen där du bor. Du samtycker till att DNA-proven kommer att lagras i USA i enlighet med det som anges i detta Avtal.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande avvisa, blockera, vägra att publicera, eller ta bort DNA-rapporter och/eller DNA-resultat som lämnats in av dig eller tillhandahålls av oss efter bearbetning av ditt DNA-prov, eller att begränsa, eller tillfälligt upphäva, eller säga upp detta Avtal, eller din tillgång till alla eller någon del av DNA-tjänsterna när som helst, av någon eller utan anledning, med eller utan förvarning, och utan ansvar, förutom att vi kommer att gottgöra dig om du har köpt ett MyHeritage DNA-kit från oss och vi har utnyttjat denna rätt.

Behörighet

Användning av och medlemskap avseende DNA-tjänsterna gäller inte där det är förbjudet. Du får endast använda DNA-tjänsterna om du är arton (18) år eller äldre och du är behörig att ingå ett bindande avtal med oss. Du ska inte använda DNA-tjänsterna om din användning bryter mot gällande lokala eller statliga lagar eller förordningar i landet eller jurisdiktionen där du har din hemvist. Genom att godkänna DNA-tjänsterna, garanterar du att a) DNA-provet och/eller DNA-resultaten som lämnats in av dig (endast med hänsyn till DNA-genealogitjänsterna), tillhör dig eller någon för vilken du har juridisk behörighet att publicera provet och/eller DNA-resultaten; b) du är arton (18) år eller äldre; och (c) din användning av DNA-tjänster inte bryter mot gällande lagstiftning eller förordningar. Om en minderårig använder DNA-genealogitjänsterna är dennes förälder eller vårdnadshavare ansvarig för den minderåriges handlingar. Om (endast med hänsyn till DNA-genealogitjänsterna) du skickar in ett DNA-prov av en minderårig måste du vara den minderåriges förälder eller vårdnadshavare och tillhandahålla en skriftlig bekräftelse på detta i ett format som vi kan godta, om vi så önskar, innan DNA-resultat och DNA-genealogirapporter för den berörde minderårige tillhandahålls. Om du har anledning att tro att du har en aktiv smittsam sjukdom, störning eller ett smittsamt tillstånd ska du inte returnera ditt prov till oss tills sjukdomstillståndet eller sjukdomen inte längre är smittsam eller har blivit botad. Ditt DNA-prov bearbetas inte, dina DNA-resultat och DNA-rapporter kan tas bort och ditt medlemskap kan sägas upp utan förvarning, om vi anser att detta Avtal eller någon del av det har överträtts eller åsidosatts.

Villkor

Det här avsnittet gäller DNA-tjänsterna som för närvarande används eller som tidigare har använts. Du kan när som helst ta bort DNA-resultat som tillhör ditt konto, utan anledning, från profilen till vilken du eller vi har laddat upp dem. Vi kan ta bort dina DNA-resultat och/eller DNA-rapporter och/eller avsluta ditt medlemskap, när som helst och utan förvarning. Äganderätten som anges i detta Avtal gäller även efter att ett medlemskap avslutas.

Icke-kommersiell användning av medlemmar

DNA-tjänsterna är endast för personligt, privat och informationsmässigt bruk av medlemmar och får inte användas i samband med kommersiella eller forskningsprojekt förutom de som specifikt har auktoriserats eller skriftligen godkänts av oss. Olaglig och/eller obehörig användning av DNA-tjänsterna, däribland insamlandet av DNA-resultat och/eller DNA-rapporter, är förbjuden. Vi förbehåller oss rätten att skydda och tillämpa alla rättigheter i samband med de erbjudna DNA-tjänsterna.

Äganderätt med avseende på innehåll

a. Vi åberopar ingen äganderätt till DNA-prover, de underliggande DNA-resultaten eller DNA-resultat som du skickar in via DNA-tjänsterna, eller den genetiska geneaologi- och genetiska hälsoinformationen i DNA-rapporter. Efter du har skickat in DNA-resultat till Webbplatsen eller efter du har skickat ett DNA-prov till oss, behåller du all äganderätt till DNA-provet och tillämpliga DNA-resultat och den genetiska genealogi- och genetiska hälsoinformationen i DNA-rapporterna och du har även i fortsättningen rätt att använda dina DNA-resultat och DNA-rapporter utan begränsning. Genom att skicka ett DNA-prov till oss, och/eller genom att ladda upp DNA-resultat till Webbplatsen beviljar du härmed, och du intygar och garanterar att du har rätt att bevilja, till MyHeritage rätten att ta emot, använda, modifiera, visa och skapa härledda verk av DNA-proverna, tillämpliga DNA-resultat och DNA-rapporter endast via och genom DNA-tjänsterna för kommersiella och icke-kommersiella syften och MyHeritage:s (och dess efterföljarnas och dotterbolagens) verksamhet.

b. DNA-tjänsterna innehåller DNA-resultat och DNA-rapporter som tillhör användare, medlemmar och andra licensgivare. Med undantag för innehåll som publiceras av dig eller som uttryckligen godkänts av sekretessinställningarna för en användare kan du inte kopiera, ändra, översätta, publicera, sända, överföra, distribuera, utföra, visa eller sälja innehåll som visas på eller via Webbplatsen och/eller DNA-tjänsterna.

DNA-prover och DNA-resultat, DNA-rapporter

Du är ensam ansvarig för DNA-provet(en) som du skickar till MyHeritage och DNA-resultaten du laddar upp via någon av DNA-tjänsterna samt för material eller information som du skickar till oss, våra medlemmar och för alla interaktioner med andra användare. MyHeritage kontrollerar eller stöder inte några åtgärder som resulterar från ditt deltagande i DNA-tjänsterna, och därför frånsäger sig MyHeritage specifikt allt ansvar gällande några åtgärder som resulterar från ditt deltagande i DNA-tjänsterna. Vi ger inga garantier, uttryckligen eller underförstått, beträffande DNA-resultaten och DNA-rapporter, eller deras riktighet, tillförlitlighet, fullständighet, kvalitet, aktualitet, felfria karaktär, kompatibilitet, säkerhet eller lämplighet för Webbplatsens, DNA-tjänsternas eller DNA-rapporternas ändamål.

Genom att använda DNA-tjänsterna bekräftar du att du kan få ta del av information från DNA-resultaten och DNA-rapporterna som du kanske inte har förväntat dig, vilket kan framkalla starka känslor och kan eventuellt förändra ditt liv och din världsbild. Du kanske upptäcker saker om dig själv som kan vara besvärande för dig och du kanske inte har förmågan att kontrollera eller ändra (som ett exempel: din pappa är inte din biologiska far, eller din etnicitet är inte vad du trodde att den är, eller överraskande fakta relaterade till din släkthistorik), eller att du har en högre risk än genomsnittet att utveckla en sjukdom som inte kan botas t.ex. Alzheimers sjukdom. När du har fått denna information, kan du aldrig ge tillbaka den. Du bör inte anta att någon information som vi kommer ge dig kommer vara positiv. Dessa resultat kan ha sociala, rättsliga eller ekonomiska konsekvenser.

Du bekräftar vidare att din användning av DNA-tjänster och mottagande av de resulterande DNA-rapporterna kan få allvarliga konsekvenser inte bara för dig, men också för dina närmaste eller andra familjemedlemmar, eftersom de delar en del av ditt DNA. Om du är på något sätt orolig för sådana potentiella konsekvenser, SKA DU INTE ANVÄNDA DNA-tjänsterna.

Genetisk information som du delar med andra kan användas till din nackdel och du bör därför vara försiktig när du delar den med andra. Även om du delar genetisk information (som DNA-resultat och/eller DNA-baserade hälsorapporter) som har ingen eller begränsad betydelse i dag, kan denna information komma att ha större betydelse i framtiden när nya upptäckter gjorts. I framtiden kan företag eller försäkringsbolag begära sådan information från dig. Antidiskrimineringslagen för genetisk information (Genetic Information Non-discrimination Act (GINA)) trädde i kraft i USA 2008 och vissa, men inte alla, stater och länder har lagar som skyddar individer när det gäller deras genetiska information. Du kan vilja samråda med en advokat för att förstå omfattningen av rättsligt skydd för din genetiska information innan du delar den med någon.

Om du exporterar din data från MyHeritage DNA hälsa och laddar upp den till en tredje parts tjänst för hälsoanalys, kan viss genetisk information som inte rapporterats till dig av MyHeritage som MyHeritage inte har validerat komma att exponeras, och MyHeritage tar inget ansvar för sådan information eftersom DNA-data för vissa varianter kan tolkas felaktigt. Om du exporterar DNA-data från MyHeritage och laddar sedan upp den till en tredje parts tjänst sker detta uteslutande på din egen risk.

Mer om DNA-baserade hälsotjänsterDu får endast använda DNA-baserade hälsotjänster om du är arton (18) år eller äldre.

HälsoenkätInnan vi sammanställer dina DNA-baserade hälsorapporter, samlar vi in vissa självrapporterade uppgifter om familjens hälsohistorik gällande dig och dina släktingar med hjälp av ett frågeformulär som du fyller i (“Information för hälsoenkäten” respektive “Hälsoenkät”). Informationen för hälsoenkäten hjälper oss att bedöma vilken eller vilka av våra DNA-baserade hälsorapporter som blir lämpliga för dig (i sällsynta fall kan generering eller utfärdande av dessa nekas) samt, om några eller alla DNA-baserade hälsorapporter är lämpliga för dig, kan sådan Information för hälsoenkäten hjälpa oss att sammanställa och förmedla de DNA-baserade hälsorapporterna till dig. Därför behöver du fylla i Hälsoenkäten fullständigt.

Innan du lämnar ut information om andra, måste du erhålla alla nödvändiga samtycken från alla vars uppgifter du vill lämna i Informationen för hälsoenkäten. Din Information för hälsoenkäten kommer att förvaras och användas av oss i enlighet med vår Integritetspolicy. Nya frågor och ämnen kan läggas till i Hälsoenkäten om ny information behövs för att uppdatera dina DNA-baserade hälsorapporter eller generera nya rapporter. Om så blir fallet kan vi komma att skicka ett e-post till dig gällande detta. Du kan radera eller redigera din Information för hälsoenkäten genom att kontakta vår Kundsupport. För mer information, vänligen se Integritetspolicyn.

Generna utgör bara en del av helhetenDe DNA-baserade hälsorapporterna ger information om genetisk risk som baseras på bedömningen av specifika genetiska varianter, de visar dock inte hela din genetiska profil. De DNA-baserade hälsorapporterna upptäcker inte alla genetiska varianter som är relaterade till en given sjukdom, och frånvaron av en testad variant utesluter inte förekomsten av andra genetiska varianter som kan vara relaterade till sjukdomen.

Dessutom, för de flesta sjukdomar är generna vi känner till ansvariga för endast en del av den generella risken. Andra faktorer, som miljö och livsstil kan påverka risken att utveckla en viss sjukdom och, beroende på tillståndet, kan utgöra viktigare prediktorer. Om din data indikerar att du har förhöjd risk för en sjukdom eller ett tillstånd bör du inte känna dig säker. Det motsatta är också sant: om din data indikerar att du har förhöjd risk för en sjukdom eller ett tillstånd betyder det inte att du definitivt kommer att utveckla sådan sjukdom eller sådant tillstånd. Eventuella upptäckter enligt DNA-baserade hälsorapporter bör bekräftas och kompletteras med ytterligare medicinska och kliniska tester och information.

Lita inte endast på DNA-baserade hälsorapporterDNA-baserade hälsotjänster är inte avsedda för att oberoende diagnosticera, förebygga eller behandla någon sjukdom eller något tillstånd, eller för att säga något om ditt aktuella hälsotillstånd i frånvaro av medicinsk och klinisk information, eller för att användas som underlag för medicinska beslut, inklusive beslut om huruvida du ska ta en medicin eller inte eller hur mycket av medicinen som du ska ta. Du kan dessutom behöva få ytterligare tjänster från din läkare, en genetisk rådgivare eller annan vårdgivare för att få mer exakta resultat avseende de tillstånd eller sjukdomar som anges i dina DNA-baserade hälsorapporter.

DNA-baserade hälsotjänster erbjuder ingen medicinsk rådgivning eller vård och är inte avsedda för att MyHeritage ska utöva läkaryrket eller på annat sätt skapa en patient-vårdgivare-relation mellan MyHeritage och dig. DNA-baserade hälsotjänster är endast avsedda för forsknings-, informations- och utbildningsrelaterade ändamål. Användning av någon information som tillhandahållits inom ramen för de DNA-baserade hälsotjänsterna (inklusive potentiellt handlingsbar information som vi kan identifiera åt dig utifrån dina DNA-baserade hälsorapporter och vetenskaplig litteratur eller forskning) sker endast på din egen risk. DNA-baserade hälsorapporter ersätter inte besök hos en läkare eller annan vårdpersonal, professionell medicinsk rådgivning, diagnos, rådgivning eller behandling av en personlig läkare eller annan kvalificerad vårdgivare som kan sätta din hälsa i ett bredare medicinskt sammanhang. Om du har några funderingar eller frågor i samband med dina DNA-baserade hälsorapporter eller frågor angående diagnos, botemedel, behandling, begränsning eller förebyggande av sjukdomar eller andra medicinska tillstånd, eller försämring, eller hälsotillståndet och/eller annat som gäller din hälsa, bör du kontakta din läkare eller annan vårdpersonal.

Genetisk forskning är inte heltäckande och utvecklas ständigt

Observera att många av de genetiska upptäckterna som kan komma upp i de DNA-baserade hälsorapporterna har inte validerats kliniskt och att teknologin vi använder i dag (samma som teknologin som används av det vetenskapliga samfundet) har inte använts allmänt för kliniska tester. Dessutom, på grund av tekniska variationer i vår testutrustning kan vissa DNA-baserade hälsorapporter eller vissa variationer av en specifik DNA-baserad hälsorapport vara otillgängliga för dig. Den presenterade risken per variant kan ha beräknats baserat på etniska grupper som inte matchar eller inte är relevanta för din egen etnicitet och därför speglar inte risken för dig korrekt. I framtiden kan det vetenskapliga samfundet visa att tidigare forskning är ofullständig eller felaktig och framtida vetenskaplig forskning kan förändra tolkningen av dina DNA-resultat. Allteftersom den vetenskapliga kunskapen ökar, kan våra DNA-baserade hälsorapporter komma att förändras och återspegla olika resultat i framtiden. Vi kan till exempel ändra den uppsättning variationer som vi anser utgöra en del av din genetiska predisposition för ett specifikt tillstånd. Vi kan även tillföra tillstånd eller sjukdomar efter att du erhåller dina DNA-hälsorapporter, utöver dessa tillstånd och sjukdomar som anges på sidorna innan köp när du beställde DNA-hälsorapporterna. Dessutom kan vi tilldela olika värden eller klasser till dessa variationer, så varianter som är skadliga nu kan komma att klassificeras som godartade i framtiden och ändra din DNA-baserade hälsorapport. Som ett annat exempel kan vi komma att ändra den beräknade risknivån för en viss sjukdom. Andra företag som erbjuder ett genetiskt risktest kan upptäcka andra genetiska varianter för samma sjukdom, så du kan få olika resultat från ett test hos ett annat företag. Vi kan också använda olika matematiska verktyg och statistiska ramar för att bedöma förekomsten av en variation och/eller din risknivå. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera dina DNA-baserade hälsorapporter baserat på ny information, data eller vetenskapliga upptäckter. Vi förbehåller oss även rätten att meddela dig ifall din DNA-baserade hälsorapport förändras.

Vissa människor kan känna sig oroliga inför att få genetiska hälsoresultat. Det är normalt. Om du känner dig orolig bör du prata med din läkare eller annan vårdgivare innan du lämnar ditt DNA-prov till DNA-baserade hälsotjänster. Vi uppmanar dig att prata med en genetisk rådgivare, sjukvårdspersonal med specialistutbildning i genetiska förhållanden och/eller en av behörig myndighet godkänd klinisk-medicinsk genetiker innan du lämnar DNA-testet till DNA-baserade hälsotjänster för att få mer information och kunna ta ett informerat beslut huruvida DNA-tester är något för dig.

Observera at DNA-resultaten och/eller DNA-baserade hälsorapporter som du väljer att dela med din läkare eller annan vårdgivare kan bli en del av din patientjournal och på så sätt bli tillgängliga för andra vårdgivare och/eller försäkringsbolag i framtiden. Om du blir tillfrågad av ett försäkringsbolag huruvida du har fått kännedom om några hälsoförhållanden genom genetisk information och du inte avslöjar det för dem, kan det anses vara bedrägeri.

Vårt laboratorium är licenserat i Texas som ett kliniskt laboratorium, dock är det inte alla jurisdiktioner som kräver att våra DNA-baserade hälsotjänster ska ha en licens. Därför är vi inte generellt licenserade av alla statliga, delstatliga eller internationella myndigheter avseende genetiska tester som genomförs i hälso- och sjukdomsrelaterade syften. Dessutom finns det några jurisdiktioner där vi inte erbjuder våra DNA-baserade hälsotjänster eftersom vi saknar de licenser som krävs där.

För att behandla order från kunder bosatta i USA behöver vi en order från en läkare för att kunna handlägga och skicka DNA-baserade hälsorapporter till kunderna. Vi samarbetar med ett oberoende nätverk av fullt legitimerade och av behörig myndighet godkända läkare och genetiska rådgivare, PWNHealth, LLC (www.pwnhealth.com) ("PWNHealth"), som övervakar MyHeritage DNA-test för hälsa ur ett medicinskt perspektiv. För att PWNHealth ska kunna tillhandahålla tillsynen av läkare och genetisk rådgivare, kommer dina personuppgifter, inklusive Information för hälsoenkäten,DNA-resultaten och de DNA-baserade hälsorapporterna att under sekretess delas med PWNHealth. Avgiften för tjänsten från PWNHealth samlas in av MyHeritage åt PWNHealth och är inkluderat i totalpriset för de DNA-baserade hälsotjänsterna.

MyHeritage DNA-test för hälsa har inte prövats eller godkänts av den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA). FDA kräver inte att detta test ska prövas innan det släpps ut på marknaden.

Du samtycker till att gottgöra och hålla MyHeritage, dess dotterbolag, anställda, direktörer, agenter, licensgivare, chefer, dotterbolag och tredje part som agerar för vår räkning, och deras respektive tjänstemän, agenter, partners och anställda skadeslösa från eventuella förluster, ansvar, krav eller fordringar, inklusive rimliga advokatarvoden, som åsamkas på grund av, eller är en följd av din användning av, eller tillgång till DNA-tjänsterna och konsekvenserna av en sådan användning.

Användning av data

Medlemmar eller personer som på annat sätt använda Webbplatsen och/eller DNA-genealogitjänsterna kan använda en annan medlems DNA-genealogirapporter endast i den utsträckning som tillåts av denne medlems sekretessinställningar och uteslutande begränsad till de DNA-genealogirapporter som har avsetts såsom tillgängliga för andra medlemmar. Om du samlar in och/eller publicerar DNA-resultat och/eller DNA-rapporter på en annan webbplats eller i ett program eller på annat sätt använder de utanför DNA-tjänsterna, ska du observera att DNA-resultaten och/eller DNA-rapporterna kommer att användas i enlighet med de villkor och policyer som gäller för dessa andra webbplatser och/eller program och denna användning sker helt på egen risk.

Integritet och säkerhet

För information angående vår syn på sekretess, läs vår [link url="https://www.myheritage.com/FP/Company/popup.php?p=privacy_policy" title="Sekretesspolicy" target="blank"]

Ansvarsbegränsning

Utan undantag från underavsnittet ”Ansvarsbegränsning” nedan (under avsnittet ”Förbehåll, begränsning av ansvar och garanti”), bör du notera att DNA-tjänsterna styrs från våra anläggningar i USA. Vi gör inga utfästelser att DNA-tjänsterna är lämpliga eller tillgängliga för användning på andra platser. De som har tillgång eller använder DNA-tjänster från andra jurisdiktioner gör det med egen fri vilja och är skyldiga att följa gällande lagstiftning.

Andra delar av Webbplatsen

Som medlem kan du skicka innehåll till andra delar av Webbplatsen, t.ex. på supportforumet. Du kan också skriva kommentarer till innehåll som lagts upp av andra användare. Vi förbehåller oss rätten att ta bort innehåll eller inlägg som vi anser, efter vårt eget gottfinnande, är i strid med detta Avtal på något som helst sätt, med eller utan förvarning, och utan skadeståndsansvar, ekonomiskt eller på annat sätt.

MyHeritage:s säkerhetskopieringstjänst

MyHeritage tillhandahåller en tillvalstjänst för säkerhetskopiering av tillgängliga data mot en tilläggsavgift. Denna säkerhetskopieringstjänst är föremål för detta Avtal och ytterligare villkor som är specifika för säkerhetskopieringstjänsten.

Licens för begränsad användning

Du beviljas härmed att använda Tjänsten och dess innehåll enbart för personligt bruk, och med förbehåll för villkoren i detta Avtal (”Licensen”). Tjänsten är inte avsedd eller licensierad för kommersiellt bruk. Vi förbehåller oss rätten att när som helst annullera hela eller delar av Tjänsten. Det är förbjudet att ladda ner någon del eller alla delar av Tjänstens funktioner, eller någon del av Tjänstens allmänna utrymmen. Publicering online eller annan återgivning av innehåll i de allmänna utrymmena är förbjudet. Brott mot denna licens kan leda till omedelbar uppsägning av ditt medlemskap och kan leda till rättsliga åtgärder, förbudsföreläggande, skadestånd och/eller annan skälig lindring. Du kan använda Tjänsten och programvara som tillhandahålls av Tjänsten endast när du är online och du får inte ladda ner, kopiera, återanvända eller distribuera programvaran, utom där det anges tydligt i samband med sådana program att den gjorts tillgänglig för användning offline och en licens för denna användning tillhandahålls i samband med det programmet.

UpphovsrättFörutom när det gäller DNA-tjänsterna, som beskrivs ovan, beviljar du oss, genom att publicera innehåll på Webbplatsen, en royaltyfri, världsomfattande, evig och icke-exklusiv licens att publicera, kopiera, posta och dela sådant innehåll.

Sammanslagningen av MyHeritage-matchningen med våra partners som RootsMagic, Family Historian, Aldfaer och Coret Genealogie omfattar inte publicering av innehåll. Informationen som skickas till oss för matchning från våra partners programvara och webbplatser används aldrig av oss i något annat syfte än för matchningsändamål, och visas aldrig offentligt, och säljs eller licensierasinte heller av oss till tredje part. Vi får inte en licens för sådan information och sådan information samlas inte in av oss, och den raderas automatiskt efter att matchningar har beräknats. Användare av våra partners kan få smarta matchningar (släktträdsmatchningar) med våra användare, men sådana matchningar är inte dubbelriktade: våra användare kommer inte att få smarta matchningar med användarna av våra partners, och kommer inte att kunna se deras uppgifter.

Allt innehåll som publiceras på Webbplatsen, med undantag för innehåll som lagts upp av användare, DNA-resultat, DNA-prov och den genetiska informationen i DNA-rapporterna, ägs av oss eller av tredje part som har beviljat oss en begränsad licens för sådant innehåll. Innehåll som publiceras på släktplatser ägs av den person som skapat innehållet, och kontrolleras av släktplatsens administratör hos vilken det lämnas in, och publiceras av oss enligt villkoren i Avtalet.

MyHeritage är skyddad av upphovsrätt enligt amerikanska och israeliska upphovsrättslagar, internationella konventioner och andra gällande upphovsrättslagar.

Du får inte ändra programkoden som styr vår programvara och våra applikationer på något sätt. Du får inte utföra, orsaka, tillåta eller auktorisera modifiering, skapande av härledda verk, översättning, bakåtkompilering (reverse engineering), dekompilering, demontering eller hacka applikationer som tillhandahålls av oss, eller nedladdningsbara komponenter, eller någon del därav.

Digital Millennium Copyright Act ("DMCA")Det är vår policy att svara på en tydlig anmälan om påstått intrång i upphovsrätten som uppfyller Digital Millennium Copyright Act of 1998 ("DMCA"). DMCA tillhandahåller åtgärder för upphovsrättsinnehavare som anser att material som publiceras på internet gör intrång i deras rättigheter enligt USA:s upphovsrättslag. Om du vill veta mer om DMCA kan du besöka U.S. Copyright Offices webbplats på [link url="https://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf" title="https://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf" target="blank"].

Om du är en upphovsrättsinnehavare eller dess ombud och i god tro anser att något innehåll på webbplatsen utgör intrång i din upphovsrätt kan du lämna in en anmälan enligt DMCA till vårt utsedda upphovsrättsombud, antingen via e-post till: Copyright Agent for Notice, Attention: Legal Department, MyHeritage, PO Box 50, Terminal Park, Or Yehuda 6037606, Israel eller via e-post till: copyright@myheritage.com.

Din anmälan måste uppfylla de då gällande lagstadgade kraven som uppställs i DMCA. Din anmälan ska innehålla följande information:
• En fysisk eller elektronisk underskrift av en person som är behörig att agera på uppdrag av innehavaren av en exklusiv rättighet som ett eller flera material påstås göra intrång i.
• Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som du påstår intrånget gäller eller, om en enda anmälan gäller flera upphovsrättsskyddade verk på webbplatsen, en representativ lista över sådana verk.
• Identifiering av det material som påstås göra intrång eller som är föremål för intrång och som ska tas bort eller till vilket åtkomst ska inaktiveras samt rimligt tillräcklig information för att MyHeritage ska kunna hitta materialet (att tillhandahåll oss med webbadress är det bästa sättet att hjälpa oss att hitta innehåll snabbt). • Rimligt tillräcklig information för att MyHeritage ska kunna kontakta den klagande parten, till exempel adress, telefonnummer och, om möjligt, elektronisk postadress där den klagande parten kan kontaktas.
• Ett uttalande om att den klagande parten har goda skäl att tro att användningen av materialet på det sätt som påstås inte har godkänts av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen.
• En försäkran om att informationen i anmälan är korrekt och att den klagande parten på heder och samvete svär att den har behörighet att agera på uppdrag av innehavaren av en exklusiv rättighet som intrånget påstås gälla.

Om du är osäker på om du innehar rättigheter till ett visst verk eller om det material du rapporterar faktiskt är intrång bör du kontakta en advokat eller annan rådgivare eftersom MyHeritage inte kan ge juridisk rådgivning. Observera att falska påståenden kan leda till påföljder enligt DMCA.

Marknadsföring av våra tjänsterI och med att du anmäler dig till tjänsten ger du ditt samtycke till att vi får använda din kontaktinformation för att erbjuda dig produkter eller tjänster från MyHeritage som kan komplettera den produkt eller den service du ursprungligen begärde. Sådana erbjudanden kan marknadsföras per e-post, telefon eller vanlig post.

Om du inte vill få erbjudanden per e-post kan du avsäga dig dem när som helst genom att klicka på länken för avregistrering som finns i e-postmeddelandet eller genom att ändra dina preferenser för e-post. Se vidare avsnittet om preferenser för e-post i vår [link url="https://www.myheritage.com/FP/Company/popup.php?p=privacy_policy" title="sekretesspolicy" target="blank"].

Om du inte vill få erbjudanden per telefon eller vanlig post, kontakta oss på [mail url="privacy@myheritage.com" title="privacy@myheritage.com"] eller be om detta när du talar med någon av representanterna för MyHeritage.

Avgifter och betalningarAbonnemang

MyHeritage erbjuder betalningsbaserade abonnemang utöver det grundläggande kostnadsfria abonnemanget, och dessa omfattar: Premium-abonnemang för släktplats, PremiumPlus-abonnemang för släktplats, Data-abonnemang och Komplett-abonnemang.

Alla abonnemang förnyas automatiskt för att säkerställa en oavbruten tjänst. Detta innebär att när du blir abonnent så kommer ditt abonnemang att förnyas automatiskt och ditt debiteringsval kommer att debiteras utifrån löptiden för abonnemanget om du inte säger upp abonnemanget eller avbryter det genom att följa angivna instruktioner i det här Avtalet.

På grund av amerikanska bestämmelser är betalningsbaserade abonnemangsplaner och inköp för närvarande inte tillgängliga för kunder som bor på följande platser: Iran, Libyen, Sudan, Somalia, Nordkorea, Libanon och Syrien.

Samtliga fysiska varor och leveransprodukter som köps hos oss är föremål för ett fraktavtal. Detta innebär att risken för förlust och äganderätten för sådana föremål överförs till dig vid vår leverans till transportören.

1. Uppsägning av förnyelse

Du kan välja bort att förnya vilken som helst av dina prenumerationer genom att logga in och använda sidan [link url="https://www.myheritage.com/FP/MyOrders.php" title="Mina köp" target="blank"] (välj den relevanta planen, klicka på "Visa uppgifter" och klicka sedan på "Stoppa årlig förnyelse") eller genom att ringa MyHeritage på telefon +1-844-994-1888 (avgiftsfritt nummer i USA; se sidan [link url="https://www.myheritage.com/contact-myheritage" title="Kontakta oss" target="blank"] för fler telefonnummer i andra länder). Om du inte låter oss få veta att du vill avbryta din prenumeration minst en dag före utgången av den aktuella prenumerationsperioden, så kommer betalningen för nästa förnyelseperiod för prenumerationen att genomföras.

2. Kostnadsfri provperiod

Kostnadsfria provperioder kommer att faktureras först i slutet av den kostnadsfria provperioden.
Du kan avbryta en kostnadsfri provperiod när som helst under provperioden via sidan [link url="https://www.myheritage.se/FP/MyOrders.php" title="Mina köp" target="blank"] utan kostnad. På den sidan väljer du "Data-abonnemang" eller "Komplett-abonnemang", klicka på "Visa detaljer" och välj sedan "Stoppa kostnadsri provperiod för valt abonnemang nu".

Dina betalningsuppgifter behövs för att påbörja en gratisutvärdering. Genom att tillhandahålla dina betalningsuppgifter och acceptera reglerna och villkoren, accepterar du att MyHeritage automatiskt kan börja debitera dig för det betalda abonnemanget på en återkommande årlig basis efter att den kostnadsfria provperioden har löpt ut. Innehavare av Visa- eller MasterCardkort kommer att meddelas via e-post 7 dagar innan den kostnadsfria provperioden löper ut.

3. Återbetalningspolicy

MyHeritage tycker att det är viktigt med nöjda kunder och erbjuder en trettio -dagars (30) pengarna-tillbaka-garanti. Om du inte är nöjd med paketet du köpt kan du begära en fullständig återbetalning genom att kontakta [mail url="support@myheritage.com" title="Kundtjänst"] inom trettio (30) dagar efter att du debiterats.
Pengarna-tillbaka-garanti gäller för prenumerationer på MyHeritage (Premium, PremiumPlus, Data eller komplett) och gäller inte för levererade produkter såsom MyHeritages DNA-kit.
Alla återbetalningar kommer att återbetalas till betalkortet med vilket köpet gjordes. Observera att det kan dröja ett antal arbetsdagar för återbetalningen att komma in på ditt konto.

4. Priserna kan ändras

Priserna kan ändras av MyHeritage när som helst. För gällande priser se prislista. Ytterligare skatter och tullavgifter kan tillkomma på priserna beroende på vilket land du bor i.
Efter varje betalning skickar MyHeritage ett e-postmeddelande med information om köpet och den debiterade summan.

5. Förnyelse av abonnemang med låst pris

Abonnemang som köpts med en låst-pris-garanti ("Låst-pris-abonnemang") kommer att förnyas till samma pris som de ursprungligen köptes för​. Ändringar i abonnemangspriser kommer inte att påverka förnyelsepriset för låst-pris-abonnemang. Om du har ett låst-pris-abonnemang så kommer du ​alltid debiteras samma låsta pris vid årliga förnyelser​ så länge som du behåller abonnemanget. Om du avbryter ett låst-pris-abonnemang genom att stoppa dess förnyelse och låta den löpa ut så är du inte garanterad att kunna köpa det igen till samma pris i framtiden.​

Betalning för DNA-tjänster

Om du inte redan har registrerat dig hos MyHeritage kommer du att behöva registrera dig hos MyHeritage när du vill beställa ett DNA-testkit. Registreringen är kostnadsfri. Du behöver spara dina inloggningsuppgifter för att få tillgång till dina DNA-resultat och DNA-rapporter på Webbplatsen.

1. Reklamation och byte

I händelse av att du upplever något av följande, ska du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet ”Kontakta oss” nedan och vi kommer att skicka ett nytt DNA-testkit till den adress som vi har i vår databas vid köptillfället, utan kostnad:
[ul][li]DNA-testkittet har inte kommit fram till din leveransadress inom trettio (30) dagar efter köptillfället.
[li]DNA-testkittet har inte kommit fram till vårt labb inom trettio (30) dagar från den dag du skickade det.
[li]DNA-testkittet som du har fått var skadat vid leverans.[/ul]

2. Avbeställningar och återbetalningar

Om du väljer att annullera din beställning av DNA-testkittet innan DNA-provet tas emot på vårt labb, har du rätt till återbetalning. För att annullera och göra anspråk på återbetalning, ska du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet nedan ”Kontakta oss”. Återbetalningen kommer att inkludera kostnaden för DNA-testkittet, men inte fraktkostnaderna, tullavgifterna eller importavgifterna. Alla återbetalningar kommer att återbetalas till betalkortet med vilket köpet gjordes. Återbetalningen till ditt konto sker inom rimlig tid.

Vi kommer inte att återbetala för DNA-testkit som redan håller på att bearbetas i vårt labb eller för vilka bearbetningen redan har genomförts. När ett DNA-prov har skickats till vårt labb och det har registrerats, är återbetalning av DNA-testkittet inte möjligt.

Observera att vetenskapliga förfaranden ibland kan försenas av en mängd olika skäl. Provtagningstiden kan variera beroende på labbets kapacitet och provets kvalitet. Förväntade leveransdatum med avseende på resultaten är därför förutsägelser, och utgör ingen garanti för leverans.

3. Omtestning av DNA efter fel i labbprocessen

Laboratoriet kommer inte kunna att behandla ditt prov och resultaten från labbet kan vara felaktigt. Om provtagningen av ditt DNA misslyckas kommer vi att skicka ett nytt DNA-testkit till dig utan extra kostnad, så att du kan skicka ett nytt DNA-prov till oss. DNA-testkittet kommer att skickas till den adress vi har i vår databas vid tidpunkten för köpet. Even vid behandling som följer våra standarder kan en liten okänd del av datan som genereras under laboratorieprocessen vara icke avbrytningsbar eller inkorrekt (“Labbfel”). Eftersom att detta är en känd möjlighet, är användare inte berättigade till återbetalningar när Labbfel inträffar.

4. Priserna kan ändras

Priser kan ändras av MyHeritage när som helst.

Friskrivning, Ansvarsbegränsning och GottgörelseFriskrivning

a. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, ansvarar MyHeritage, dess tjänstemän, agenter, representanter, anställda, licensinnehavare och partners under inga omständigheter för felaktig eller oriktig information i samband med Tjänsten, oavsett om detta fel orsakats av användare av Webbplatsen, medlemmar, våra annonsörer eller samarbetspartners, eller på grund av utrustningen eller programvara i samband med eller som används i driften av Webbplatsen eller Tjänsterna. MyHeritage ansvarar inte för eventuella konsekvenser av DNA-resultaten och/eller DNA-rapporter vare sig de är korrekta eller felaktiga.

b. MyHeritage och dess licensinnehavare och partners är inte ansvariga för uppförandet av medlem eller annan användare av Webbplatsen, vare sig online eller offline. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, ansvarar vi under inga omständigheter för förlust eller skada, inklusive förlorad data, förlorad information, personskada eller dödsfall, eller förlust av sekretess som ett resultat av någons användning av Webbplatsen eller Tjänsten, information som publiceras på Webbplatsen eller överförs till medlemmar eller andra användare, eller interaktion mellan eller bland medlemmar eller andra användare av Webbplatsen, vare sig online eller offline.

c. Information, produkter och tjänster som ingår i Tjänsten och Webbplatsen kan innehålla felaktigheter eller tryckfel. Det kan förekomma ändringar av informationen häri med jämna mellanrum.

d. MyHeritage tar inget ansvar för eventuella fel, utelämnande, avbrott, borttagning, defekt, fördröjningar i drift eller överföring, fel i kommunikationsmedel, stöld eller förstörelse eller obehörig åtkomst till, eller ändring av, användar- eller medlemskommunikation. MyHeritage är inte heller ansvarig för eventuella problem eller tekniska fel på telefonnätverk eller ledningar, online-datorsystem, servrar eller leverantörer, datorutrustning, programvara, fel i e-post eller spelare på grund av tekniska problem eller trafikstockning på internet eller på webbplatser eller en kombination därav. MyHeritage och dess partners är inte ansvariga för personskada eller skada på datorutrustning som tillhör användare av Webbplatsen, medlem eller annan person i samband med eller till följd av användning av Webbplatsen, som visar, spelar upp eller laddar ner något material på eller från Webbplatsen, eller på annat sätt i samband med Tjänsten.

e. Tjänsten och Webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”såsom tillgängligt” och, förutom när det är förbjudet enligt tillämplig lag frånsäger sig MyHeritage uttryckligen alla garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men utan begränsning, garantier med avseende på säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, äganderätt och icke-intrång och tillfredsställande kvalitet, eller att Webbplatsen kommer att finnas tillgänglig vid en viss tidpunkt eller plats, utan avbrott eller säkert; att eventuella brister eller fel kommer att rättas till; eller att Tjänsten är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Vi garanterar inga specifika resultat från användning av Tjänsten. Tjänsten kan innehålla länkar till tredjeparts webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Vi har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicy eller praxis av någon tredje parts webbplatser. Du befriar oss uttryckligen från allt ansvar till följd av din användning av tredjeparts webbplatser eller tjänster. Vi varken garanterar, stödjer, eller tar ansvar för någon specifik åtgärd, resurser, tester, läkare eller annan sjukvårdsleverantör, läkemedel, biologi, medicinska enheter eller andra procedurer eller åsikter, produkter eller tjänster som marknadsförs eller erbjuds av tredje part via Tjänsten eller någon hyperlänkad webbplats, eller som visas i banner eller annan reklam eller annan information som kan nämnas på webbplatsen. Vi kommer inte att vara en part i eller på något sätt övervaka transaktioner mellan dig och tredjepartsleverantörer av produkter eller tjänster. Vi och våra tredjepartsleverantörer gör inga utfästelser om lämplighet, tillförlitlighet eller noggrannhet av innehållet som tillhandahålls av Webbplatsen för något som helst ändamål. Under inga omständigheter kommer vi eller våra tredjepartsleverantörer vara ansvariga för direkta, indirekta, skadeståndsmässiga, särskilda eller andra skador, inklusive men utan begränsning, utebliven vinst, förlust av data eller någon annan skada med avseende på kontrakt, kränkning, eget kapital eller någon annan rättsteori, även om parten har informerats om möjligheten därav.

f. MyHeritage kan efter eget gottfinnande, men är inte skyldig att, förhandsgranska, granska, undersöka, ta bort eller ändra DNA-resultaten och DNA-rapporter.

Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter ansvarar MyHeritage (eller dess tredjepartsleverantörer) gentemot dig eller någon tredje part för indirekta, exemplariska, tillfälliga, särskilda eller skadeståndsmässiga skador eller följdskador, inklusive skador till följd av din användning av eller oförmåga att använda Tjänsten eller någon del därav, även om vi har underrättats om risken för sådana skador. Oaktat allt som strider mot detta häri, är vårt (eller våra tredjepartsleverantörers) ansvar gentemot dig eller tredje part, av vilken som helst orsak och oavsett typen av åtgärd, alltid begränsat till det belopp som betalats, om något, av dig till oss för Tjänsten under medlemskapsperioden. Vi tar inget ansvar till följd av (i) fel, misstag eller felaktigheter i innehåll; (ii) personskada eller skador på egendom, av något som helst slag, till följd av din tillgång till och användning av Tjänsten; (iii) obehörig åtkomst till eller användning av våra servrar och/eller all information som finns lagrad däri; (iv) avbrott eller upphörande av överföring till eller från Tjänsten; (v) buggar, virus, trojanska hästar, eller liknande, som kan överföras till eller via Tjänsten; och/eller (vi) förlust eller skada av något som helst slag som uppstår till följd av din användning av Tjänsten, oavsett om de baseras på garanti, kontrakt, kränkning eller annan rättslig teori. Ovanstående ansvarsbegränsning gäller till fullo i den utsträckning som lagen tillåter enligt tillämplig lagstiftning.

Eftersom uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador inte tillåts i vissa länder/rättsområden, gäller ovanstående begränsning möjligtvis inte dig. OM DU ÄR MISSNÖJD MED NÅGON DEL AV DENNA TJÄNST, ELLER MED NÅGOT AV VILLKOREN I DETTA AVTAL ÄR DIN ENDA MÖJLIGA ÅTGÄRD ATT SLUTA ANVÄNDA DEN HÄR TJÄNSTEN.

Gottgörelse

Du samtycker till att gottgöra och hålla MyHeritage, dess dotterbolag, anställda, direktörer, agenter, licensgivare, chefer, partners och tredje part som agerar för vår räkning, och deras respektive tjänstemän, agenter, partners och anställda, skadeslösa från eventuella förluster, ansvar, krav eller fordring, inklusive rimliga advokatkostnader, som gjorts av tredje part på grund av eller till följd av din användning av eller tillgång till Tjänsten, ditt brott mot detta Avtal och/eller brott mot dina utfästelser och garantier som anges ovan och/eller om någon information som du lägger upp på Webbplatsen eller på annat sätt skickar till oss eller genom Tjänsten leder till att vi blir skadeståndsskyldiga gentemot tredje part.

Begränsningar med avseende på DNA-tjänster

Du samtycker till att, oavsett bestämmelse eller lag om motsatsen (i den utsträckning det tillåts av gällande lagstiftning), alla fordringar eller talan, som härrör från eller i samband med användning av DNA-tjänster eller detta avsnitt ska lämnas in inom ett (1) år efter det att kravet eller orsaken till talan uppstod.

Ytterligare villkor för medlemmar1. Registrering och säkerhet

A. Som en del av registreringsprocessen kommer du ange din e-postadress, ditt fullständiga namn och välja ett lösenord. Du måste förse oss med riktiga, korrekta, fullständiga och uppdaterade registreringsuppgifter. Underlåtenhet att göra detta innebär ett brott mot detta Avtal. Du är införstått med att du inte får (i) välja eller använda ett namn eller en e-postadress av annan person med avsikt att utge sig för att vara den personen; (ii) använda namnet eller e-postadressen av annan person än dig själv utan tillstånd; (iii) ange ett oriktigt födelseår eller födelsedatum för dig själv; eller (iv) använda ett namn eller en e-postadress som vi, enligt eget gottfinnande, anser vara felaktigt eller stötande.

B. Du måste vara 13 år eller äldre för att använda Tjänsten, såvida inte lagar i det land eller den stat där du är bosatt eller från vilket du använder Tjänsten föreskriver något annat (för mer information, se avsnittet "minderåriga användare" nedan). Registrering och inloggning till webbplatsen ska anses som en bekräftelse på att du uppnått Minimiåldern. Om du uppnått Minimiåldern men är under 18 år, kommer du att uppmanas att inkomma med skriftligt medgivande från en förälder eller vårdnadshavare att använda Tjänsten (för mer information, se avsnittet "Minderåriga" nedan).

C. Du är ansvarig för all användning eller aktivitet på Webbplatsen via ditt lösenord och för att behålla ditt lösenord hemligt. Vi kommer inte att kräva att du avslöjar ditt lösenord till någon av våra representanter. Delning av ditt lösenord för åtkomst till Webbplatsen till andra är uttryckligen förbjudet och utgör ett brott mot detta Avtal. Du ska meddela oss via vanlig post eller via e-post [mail url="privacy@myheritage.com" title="privacy@myheritage.com"] om du känner till eller misstänker obehörig användning av ditt medlemskap, eller brott mot säkerheten. Alla bedrägliga, eller på annat sätt illegala aktiviteter eller missbruk kan utgöra grund för uppsägning av ditt medlemskap efter vårt eget gottfinnande, och vi kan göra en anmälan om detta till lämpliga brottsbekämpande organ.

2. Ändringar av detta Avtal och Tjänsten

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och efter eget gottfinnande, ändra detta Avtal eller Tjänsten. Ändringar av Tjänsten kommer att publiceras på Webbplatsen. Om du inte godtar någon del av detta Avtal eller någon ändring av detta Avtal eller Tjänsten eller om det kommer att leda till att du inte längre uppfyller bestämmelserna i detta Avtal ska du sluta använda Tjänsten. Fortsatt användning av Tjänsten nu eller efter ändringar i detta Avtal innebär att du har godkänt och är bunden av ändringarna. Det är därför viktigt att du kontrollerar den aktuella, tillgängliga versionen med jämna mellanrum och ser till att du har blivit uppdaterad när det gäller eventuella ändringar.

När detta Avtal har ändrats i sak, kommer etiketten Uppdaterat visas tydligt bredvid länken ”Tjänstevillkor” som länkar till detta Avtal, i sidfoten på Tjänstens sidor. Etiketten Uppdaterad tas bort efter 30 dagar eller när du besöker de uppdaterade Allmänna villkoren för att läsa dem, beroende på vad som kommer först.

3. Minderåriga användare

Förutom när det gäller DNA-tjänster (se underavsnittet ”Behörighet” under avsnittet ”DNA-tjänster” ovan) kräver vi att personer ska vara minst 13 år innan de kan skapa ett konto på MyHeritage. I vissa jurisdiktioner är åldersgränsen högre ("Minimiåldern").

I enlighet med lagstiftning i Kanada, Israel, Spanien och Sydkorea, kräver vi att personer som bor där ska vara minst 14 år innan de kan skapa ett konto och använda Tjänsten (men inte DNA-tjänsterna där minimiåldern alltid är 18). Att tillhandahålla falsk information för att skapa ett konto är alltid ett brott mot detta avtal. Detta inkluderar konton som registrerats för barn under Minimiåldern av äldre parter. Om ditt minderåriga barn (barn under Minimiåldern) har skapat ett konto på MyHeritage, kan du visa dem hur man tar bort sitt konto genom att låta dem logga in på sitt konto, välja "Kontoinställningar" från Kontomenyn i det övre högra hörnet och klicka på "Ta bort mitt konto". Om du vill rapportera ett konto tillhörande ett minderårigt barn, vänligen maila informationen till oss på [mail url="privacy@myheritage.com" title="privacy@myheritage.com"]. Vi kommer omedelbart att radera kontot för alla barn under Minimiåldern som rapporteras till oss.

4. Minderåriga

Med undantag av DNA-tjänster (se underavsnittet ”Behörighet” under avsnittet ”DNA-tjänster” ovan), kan du använda Tjänsten om du är över Minimiåldern men under 18 år under förutsättning att du har fått din förälders eller vårdnadshavares samtycke för användningen av Tjänsten ("Samtycke"). Minderåriga får inte använda Tjänsten utan samtycke förrän de är 18 år eller äldre.

Tjänsten visar ett särskilt obligatoriskt formulär om samtycke för förälder/vårdnadshavare när en användare som har fastställts vara minderårig registrerar sig eller loggar in på Tjänsten. I samtyckesformuläret är en förälder eller vårdnadshavare skyldig att ange sitt fullständiga namn och sin e-postadress och att kryssa i rutor som förklarar att de är förälder eller vårdnadshavare till den underåriga, acceptera detta Avtal och tjänstens sekretesspolicy och ta ansvar för den underårigas användning av Tjänsten. Om formuläret om samtycke visas, kan Tjänsten inte användas förrän formuläret har fyllts i. Om användaren inte är minderårig, kan användaren förklara detta i formuläret och ange korrekt födelseår. När formuläret om samtycke har fyllts i och skickats in kommer Tjänsten att dokumentera uppgifterna om samtycke, men kommer inte att använda uppgifterna om förälder eller vårdnadshavare som angetts i formuläret om samtycke.

Tvister och tillämplig lagstiftningDetta Avtal och tvister beträffande Tjänsten ska uteslutande regleras av lagarna i staten Israel, utan hänsyn till lagvalsregler, och du samtycker till att något rättsligt förfarande om utförande, prestanda och/eller genomförande av detta Avtal ska exklusivt lämnas in till domstolarna i Tel Aviv, Israel. Du samtycker till att Tjänsten skall anses vara passiv och inte ger upphov till personlig jurisdiktion över MyHeritage, antingen specifikt eller allmänt, i andra jurisdiktioner än Israel. Vid den osannolika händelsen att vi inte har kunnat lösa en tvist med dig efter att ha försökt att göra så informellt måste alla krav föras i enlighet med varje partis individuella kapacitet och inte som kärande med fullmakt eller gruppmedlem i någon påstådd grupptalan eller fullmaktsförfarande. Du samtycker till att, genom att ingå detta Avtal, du och vi avstår från att delta i en grupptalan.

Fullständigt avtalDetta Avtal, tillsammans med MyHeritages Sekretesspolicy, det Informerade Samtycket för DNA (”Informerat samtycke”) och andra rättsliga meddelanden eller villkor som publicerats av MyHeritage på Webbplatsen (i förekommande fall), ska utgöra hela Avtalet mellan dig och MyHeritage med avseende på Webbplatsen och Tjänsten. Vår underlåtenhet att utöva eller åberopa en rättighet eller bestämmelse i detta Avtal och/eller idet Informerade Samtycket ska inte betraktas som ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse. Avsnittsrubrikerna i detta Avtal är endast avsedda som hjälp och har ingen rättsverkan eller avtalsverkan. Detta Avtal och/eller det Informerade Samtycket är giltigt så långt lagen tillåter. Om någon bestämmelse i detta Avtal och/eller det Informerade Samtycket är olaglig, ogiltig eller inte kan verkställas, anses denna bestämmelse avskiljbar från detta Avtal och/eller det Informerade Samtycket och påverkar inte giltigheten och genomförbarheten av de återstående bestämmelserna. Detta Avtal, och alla rättigheter och licenser som beviljats härunder, får inte överlåtas eller upplåtas av dig, men kan upplåtas av oss utan begränsning. Alla försök till överlåtelse eller upplåtelse i strid härmed ska betraktas som ogiltiga.

Kontakta ossDu kan kontakta oss om du har frågor kring avtalet, webbsidan, tjänsten eller något tillhörande ämne. Skriv till oss på adressen nedan eller besök vårt [link url=":https://www.myheritage.se/help-center" title="Help Center" target="blank"].

Kundsupport
MyHeritage Ltd.
PO Box 50, Terminal Park, Or Yehuda 6037606, Israel
[link url="https://www.myheritage.com" title="https://www.myheritage.com" target="blank"]

Digital Services Act

I enlighet med artikel 24(2) i den europeiska lagen om digitala tjänster, "European Digital Services Act", (“DSA”), uppgick antalet genomsnittliga månatliga aktiva mottagare av vår tjänst i Europeiska Unionen till några få miljoner under de senaste sex månaderna. Detta antal är betydligt lägre än tröskeln på 45 miljoner aktiva användare per månad som krävs för att klassificera tjänsten som en Mycket Stor Onlineplattform ("Very Large Online Platform"), (VLOP) enligt artikel 24.2 i DSA.

MyHeritage har utsett Evgeny Inberg till sin representant i EU i samband med DSA. Han kontaktas på denna e-postadress: [link url="mailto:eurepresentative@myheritage.com" title="eurepresentative@myheritage.com" target="blank"]