MyHeritage - villkor

Svenska översättningen nedan av våra villkor är inte den bindande versionen. Den tjänar endast som information och i bekvämlighetssyfte. Den Engelsk version av villkoren är den juridiskt bindande versionen.

Välkommen till MyHeritageMyHeritage är en onlinetjänst som ger medlemmarna möjlighet att skapa familjewebbplatser och profiler för att bygga och skriva ut sina släktträd, dela familjefoton, upprätthålla kontakt med familjemedlemmar, utföra DNA-tester, får genetiska analyser och utforska sin familjehistoria med avancerade forskningsverktyg (”Tjänsten”). Tjänsten ägs och drivs av MyHeritage Ltd. (nedan ”MyHeritage”, ”vi”,”vår” eller ”oss”). ”Du” eller “din” innebär en vuxen användare av Tjänsten som är äldre än 13 år, (i vissa länder är minimiåldern 14, se avsnittet ”minderåriga användare” nedan). All användning av Tjänsten och/eller MyHeritage-webbplatsen (”Webbplatsen”) är föremål för efterlevnad av villkoren som anges häri. Läs dem noga, eftersom genom att använda Webbplatsen godkänner du att vara bunden av dem och att ingå ett avtal med oss utifrån dessa villkor (detta ”Avtal”), om du registrerar dig som medlem i MyHeritage (”Medlem”). MyHeritage webbplatsen (”Webbplatsen”) är en del av en grupp av webbplatser som vi äger och driver (”MyHeritage webbplatsgruppen”) som även omfattar MyHeritage.* webbplatser på andra toppdomäner, Geni.com, WorldVitalRecords.com och FamilyLink.com.

Detta Avtal gäller för all användning av Tjänsten, inklusive men inte begränsat till: a) inlämnande av prover för DNA-extraktion och bearbetning, b) överföring av en digital version av din genetiska information som exporterats från andra DNA-tjänster, och c) mottagande och interaktion med genetiska analyser som tillhandahålls av Webbplatsen (nedan kallat, ”DNA-tjänster”). Om inget annat uttryckligen anges, omfattar Tjänsten DNA-tjänster för alla ändamål i detta Avtal. Om du inte samtycker till någon bestämmelse i detta Avtal ska du inte använda Tjänsten och Webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att ändra någon bestämmelse häri från tid till annan, enligt eget gottfinnande, och sådana ändringar träder i kraft omedelbart efter dess publicering på Webbplatsen. Du accepterar att vara bunden till eventuella ändringar av detta Avtal om du fortsätter att använda Tjänsten efter en sådan ändring har publicerats.

TjänstenMyHeritage släktwebbplatserMyHeritage gör det möjligt för dig som medlem att skapa och publicera innehåll på MyHeritage släktwebbplatser, och gör det möjligt att kontrollera och begränsa tillgången till sådant innehåll av andra användare av MyHeritages webbplatsgrupp. Med tanke på Tjänstens karaktär ska du noggrant välja ut den information som du vill lägga på MyHeritages släktwebbplatser och avstå från att lägga upp olagligt eller olämpligt innehåll. Vi kommer inte att redigera eller övervaka innehåll som lagts upp av användare, men vi förbehåller oss rätten att ta bort allt innehåll som användare har lagts upp som vi har fått kännedom om och som, eftet vårt eget gottfinnande, bryter mot detta Avtal.

Som ett exempel och utan begränsning, ska du avstå från att publicera, överföra, skicka eller på annat sätt tillgängliggöra följande, genom, eller i samband med Tjänsten:


Du får inte:

Förutom när du fått vårt föregående skriftliga medgivande, får du inte kopiera eller elektroniskt lagra hela eller delar av vår Webbplats eller dess innehåll, eller göra tillgängligt, distribuera, sälja eller erbjuda att sälja hela eller delar av Webbplatsen eller dess innehåll, eller systematiskt hämta innehåll och data från eller via Webbplatsen för att skapa eller fylla en annan databas för något ändamål. Skrapa, genomsöka och/eller skörda data eller sidor från Webbplatsen utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande är strängt förbjudet.

Alla aktiviteter inom ramen för Webbplatsen, som kommit till vår kännedom och som är i strid med gällande lag, såsom fastställs enligt vårt eget gottfinnande, kommer att meddelas till behöriga myndigheter.

En MyHeritage-släktwebbplats är en plats där medlemmar delar sitt innehåll med andra medlemmar. Detta kan skapa konflikter mellan medlemmar. Följande riktlinjer gäller för alla MyHeritage-medlemmar, inklusive dig själv:


Smart Matches™ är en tjänst som gör upptäckter genom att hitta matchningar mellan ditt släktträd och andra släktträd, men denna funktion innebär en nackdel ur sekretess-synpunkt; ägare av andra släktwebbplatser kan se delar av ditt släktträd som matchas med deras (förutom levande personer i ditt träd som inte finns med i deras träd, vilka förblir censurerade). Om du upplever detta som ett problem, måste du stänga av Smart Matches™ genom att klicka på länken ”Min sekretess” på kontots listmeny i det övre högra hörnet på Webbplatsen, klicka på fliken ”Innehåll” under namnet på ditt träd, avmarkera alternativet ”Aktivera Smart Matches™” och klicka på knappen ”Spara”. Om du har Smart Matches™ aktiverat för ditt släktträd, tar du ansvar för att andra medlemmar kan se delar av ditt släktträd.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande, avvisa, vägra att publicera eller ta bort innehåll som du och/eller någon annan släktwebbplats har publicerat, eller när som helst begränsa, upphäva eller säga upp din tillgång till hela eller delar av Webbplatsen och/eller Tjänsten, av någon eller utan anledning, med eller utan förvarning, och utan skadeståndsansvar, ekonomiskt eller på annat sätt. Vi förbehåller oss också rätten, efter eget gottfinnande, att avvisa, vägra att publicera eller ta bort webbplatsen, när som helst, av någon eller utan anledning, med eller utan förvarning, och utan skadeståndsansvar, ekonomiskt eller på annat sätt, om vi bedömer att släktwebbplatsen är i strid med detta Avtal på något sätt.

När du laddar upp eller publicerar innehåll på Webbplatsen, inklusive släktträd och bilder, kan det bli tillgängligt för alla personer som har tillgång till webbplatsen eller alla webbplatser i MyHeritage-webbplatsgruppen, beroende på behörighetsinställningar som du kan styra. Baserat på dina behörighetsinställningar, kan andra webbplatsanvändare se, kopiera, ladda ner, lagra, redigera, ändra eller ta bort visst innehåll som du publicerar. Du samtycker till att andra användare kan få tillgång till din släktwebbplats och kan lägga till, ta bort från eller på annat sätt ändra din släktwebbplats. Information som du lägger upp kommer att visas och är tillgänglig för andra att söka, se eller lyssna på.

Du kan ta bort innehåll som du tidigare publicerat på Webbplatsen. Om andra har hämtat eller på annat sätt lagrat kopior av innehållet, kan det dock fortfarande vara offentligt.

Andra användare kan kontakta dig via vår hemsida med avseende på innehållet som du laddar upp. Vi kan skicka aviseringar per e-post till dig när du har ett nytt meddelande på vår Webbplats. Du kan ändra dina e-postinställningar i avsnittet ”Mitt Konto” på Webbplatsen om du föredrar att inte få sådana aviseringar.

DNA-tjänsterDetta avsnitt gäller för DNA-tjänster, inklusive, bland andra, beställning av ett MyHeritage DNA-testkit, inlämning av DNA-prover till oss, tillbörlig användning av sådana prover, DNA-markörer, nukleotider, mutationer eller haplogrupper (”DNA-resultat”) som ett resulterar därav eller som publicerats av dig på Webbplatsen, och till resultaten av den genetiska analysen av DNA-resultat som inkluderar DNA-matchningar och etnicitetsskattningar (tillsammans kallat ”DNA-rapporter”) och dina rättigheter, skyldigheter och begränsningar när det gäller din användning av DNA-tjänsterna. Observera att för att kunna använda DNA-tjänsterna måste du registrera dig som medlem på Webbplatsen, men du behöver inte prenumerera för att använda DNA-tjänsterna. Din användning av DNA-tjänsterna omfattas av detta Avtal och MyHeritages sekretesspolicy.

DNA-tjänsterna är för närvarande inte tillgängliga för personer bosatta i följande territorier: Israel, Frankrike, Polen och Alaska (”Begränsade platser”). Genom att auktorisera DNA-tjänsterna, skicka in ett DNA-prov för testning eller ladda upp eller överföra DNA-resultat till Webbplatsen, intygar du att du är arton (18) år eller äldre och inte är bosatt på de begränsade platserna som anges ovan, och du intygar att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av detta Avtal och till insamlingen och användningen av dina DNA-prov och DNA-resultat och vår beräkning och tillhandahållande av DNA-rapporter. Dessutom intygar du att eventuella DNA-prov som du tillhandahåller och all information som du överför eller laddar upp och som sammanlänkar en person med hans/hennes DNA-resultat, är antingen ditt DNA eller DNA av en person som du är förmyndare för, eller för vilken du är behörig att tillhandahålla dennes DNA till oss. Alla bestämmelser häri gäller både DNA-resultat som producerats med hjälp av MyHeritage DNA-testtjänster och DNA-uppgifter som delas genom direkt uppladdning till Webbplatsen, dataöverföring från en annan DNA-testtjänst, eller på något annat sätt enligt vilket du har tillhandahållit dina DNA-uppgifter till oss.

Genom att skicka in DNA-prov till MyHeritage ger du tillåtelse till MyHeritage att direkt eller indirekt extrahera DNA från proverna, utföra genetisk analys av DNA med metoder som finns tillgängliga nu och som utvecklas i framtiden, att offentliggöra resultaten av de tester som utförs genom att tillhandahålla DNA-rapporterna till dig och andra som du auktoriserar, och att lagra prover för ytterligare genetisk testning (dvs. vi kanske kan ge mer detaljerade och exakta DNA-resultat, DNA rapporter och andra resultat av ytterligare genetisk testning i framtiden, med förbehåll för ditt uttryckliga godkännande) och att göra det möjligt för dig att ladda ner DNA-resultaten, i varje enskilt fall med förbehåll för, och i enlighet med detta Avtal och med sekretesspolicyn.

Vi åberopar ingen äganderätt till DNA-prover, DNA-resultat och/eller den genetiska informationen i DNA-rapporterna. All genetisk information från DNA-proven, DNA-resultaten och/eller den genetiska informationen som visas i DNA-rapporterna fortsätter att tillhöra den person från vilken DNA samlades in, med förbehåll endast för de rättigheter som ges till MyHeritage enligt detta Avtal. Dessutom är du införstådd med att genom att tillhandahålla DNA-prov och/eller DNA-resultat till oss, förvärvar du inga rättigheter i samband med forskning eller kommersiella produkter som kan utvecklas av oss och som kan ha anknytning till ditt DNA.

Vi kommer på begäran av dig förstöra DNA-provet som du tillhandahållit. Du kan begära kassering av ditt DNA prov genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som anges i avsnittet ”Kontakta oss” nedan. Dessutom kan du när som helst ta bort DNA-resultat och DNA-rapporter från webbplatsen genom att använda borttagningsfunktionen på sidan ”Hantera DNA-kit” på webbplatsen, eller begära att MyHeritages kundsupport gör detta åt dig.

Genom att skicka in DNA-prover till oss och/eller DNA-resultat till webbplatsen, ger du oss royalty-fri och världsomfattande licens att använda dina DNA-prover, DNA-resultaten och de resulterande DNA-rapporterna, och alla DNA-prover och/eller DNA-resultat du skickar in från någon person från vilken du erhållit lagenligt godkännande som beskrivs i denna sektion, och de resulterande DNA-rapporterna, i den utsträckning som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten till dig. Du godkänner att tillåta oss använda, hosta och visa upp den resulterande analysen, i den utsträckning och i den form eller sammanhang vi bedömer lämpligt i eller via någon media eller medium och med någon teknologi eller enhet som i nuläget finns tillgängligt eller som härefter utvecklas eller upptäcks. Licensen du ger oss gäller inte för evigt, och den är inte oåterkallelig då du när som helst kan radera dina DNA-resultat och DNA-rapporter permanent från webbplatsen och få oss att förstöra dina DNA-prover. Du friskriver oss härmed från alla anspråk, kvarstadsbeslut, rättsliga åtgärder eller talan i samband med DNA-tester, DNA-prover, DNA-resultat och/eller DNA-rapporter, inklusive, men utan begränsning, fel, förbiseenden, förtal, invasion av integritet, rätt till publicitet, känslomässigt lidande eller ekonomisk förlust. Detta avsnitt gäller även om du slutar använda Webbplatsen eller DNA-tjänsterna.

Om du är en användare som är bosatt utanför USA och tillhandahåller DNA-prov och/eller DNA-resultat bekräftar du att detta tillhandahållande inte är föremål för någon form av exportförbud eller begränsning i det land där du bor. Du godkänner också att du har behörighet, i enlighet med lagstiftningen i det land eller jurisdiktion där du bor, för att tillhandahålla uppgifterna enligt detta Avtal och att du uttryckligen avstår från eventuella lagar eller förordningar som gäller DNA-prover, DNA-resultat och/eller DNA-rapporter och lagring i landet eller jurisdiktionen där du bor. Du samtycker till att DNA-proven kommer att lagras i USA i enlighet med det som anges i detta Avtal.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande avvisa, blockera, vägra att publicera, eller ta bort DNA-rapporter och/eller DNA-resultat som lämnats in av dig eller tillhandahålls av oss efter bearbetning av ditt DNA-prov, eller att begränsa, eller tillfälligt upphäva, eller säga upp detta Avtal, eller din tillgång till alla eller någon del av DNA-tjänsterna när som helst, av någon eller utan anledning, med eller utan förvarning, och utan ansvar, förutom att vi kommer att gottgöra dig om du har köpt ett MyHeritage DNA-kit från oss och vi har utnyttjat denna rätt.

Behörighet

Användning av och medlemskap avseende DNA-tjänsterna gäller inte där det är förbjudet. Du får endast använda DNA-tjänsterna endast om du är arton (18) år eller äldre och du är behörig att ingå ett bindande avtal med oss. Du ska inte använda DNA-tjänsterna om din användning bryter mot gällande lokala eller statliga lagar eller förordningar i landet eller jurisdiktionen där du har din hemvist. Genom att godkänna DNA-tjänsterna, garanterar du att a) DNA-provet och/eller DNA-resultaten som lämnats in av dig tillhör dig eller någon för vilken du har juridisk behörighet att publicera provet och/eller DNA-resultaten; b) du är arton (18) år eller äldre; och (c) din användning av DNA-tjänster inte bryter mot gällande lagstiftning eller förordningar. Om en minderårig får tillgång till DNA-tjänster är dennes förälder eller vårdnadshavare ansvarig för den minderåriges handlingar. Om du skickar in ett DNA-prov av en minderårig måste du vara den minderåriges förälder eller vårdnadshavare och tillhandahålla en skriftlig bekräftelse på detta i ett format som vi kan godta, om vi så önskar, innan DNA-resultat och DNA-rapporter för den berörde minderårige tillhandahålls. Om du har anledning att tro att du har en aktiv smittsam sjukdom, störning eller ett smittsamt tillstånd ska du inte returnera ditt prov till oss tills sjukdomstillståndet eller sjukdomen inte längre är smittsam eller har blivit botad. Ditt DNA-prov bearbetas inte, dina DNA-resultat och DNA-rapporter kan tas bort och ditt medlemskap kan sägas upp utan förvarning, om vi anser att detta Avtal eller någon del av det har överträtts eller åsidosatts.

Villkor

Det här avsnittet gäller DNA-tjänsterna som för närvarande används eller som tidigare har använts. Du kan när som helst ta bort DNA-resultat som tillhör ditt konto, utan anledning, från profilen till vilken du eller vi har laddat upp dem. Vi kan ta bort dina DNA-resultat och/eller DNA-rapporter och/eller avsluta ditt medlemskap, när som helst och utan förvarning. Äganderätten som anges i detta Avtal gäller även efter att ett medlemskap avslutas.

Icke-kommersiell användning av medlemmar

DNA-tjänsterna är endast för personligt, privat och informationsmässigt bruk av medlemmar och får inte användas i samband med kommersiella eller forskningsprojekt förutom de som specifikt har auktoriserats eller skriftligen godkänts av oss. Olaglig och/eller obehörig användning av DNA-tjänsterna, däribland insamlandet av DNA-resultat och/eller DNA-rapporter, är förbjuden. Vi förbehåller oss rätten att skydda och tillämpa alla rättigheter i samband med de erbjudna DNA-tjänsterna.

Äganderätt med avseende på innehåll

a. Vi åberopar ingen äganderätt till DNA-prover, de underliggande DNA-resultaten eller DNA-resultat som du skickar in via DNA-tjänsterna, eller den genetiska informationen i DNA-rapporter. Efter du har skickat in DNA-resultat till Webbplatsen eller efter du har skickat ett DNA-prov till oss, behåller du all äganderätt till DNA-provet och tillämpliga DNA-resultat och den genetiska informationen i DNA-rapporterna och du har även i fortsättningen rätt att använda dina DNA-resultat och DNA-rapporter utan begränsning. Genom att skicka ett DNA-prov till oss, och/eller genom att ladda upp DNA-resultat till Webbplatsen beviljar du härmed, och du intygar och garanterar att du har rätt att bevilja, till MyHeritage rätten att ta emot, använda, modifiera, visa och skapa härledda verk av DNA-proverna, tillämpliga DNA-resultat och DNA-rapporter endast via och genom DNA-tjänsterna för kommersiella och icke-kommersiella syften och MyHeritages (och dess efterföljarnas och dotterbolagens) verksamhet.

b. DNA-tjänsterna innehåller DNA-resultat och DNA-rapporter som tillhör användare, medlemmar och andra licensgivare. Med undantag för innehåll som publiceras av dig eller som uttryckligen godkänts av sekretessinställningarna för en användare kan du inte kopiera, ändra, översätta, publicera, sända, överföra, distribuera, utföra, visa eller sälja innehåll som visas på eller via Webbplatsen och/eller DNA-tjänsterna.

DNA-prover och DNA-resultat, DNA-rapporter

Du är ensam ansvarig för DNA-provet(en) som du skickar till MyHeritage och DNA-resultaten du laddar upp via någon av DNA-tjänsterna samt för material eller information som du skickar till oss, våra medlemmar och för alla interaktioner med andra användare. Vi godkänner inga DNA-prov, DNA-resultat och DNA rapporter och utöver ingen kontroll över dessa. Vi ger inga garantier, uttryckligen eller underförstått, beträffande DNA-resultaten och DNA-rapporter, eller deras riktighet, tillförlitlighet, fullständighet, kvalitet, aktualitet, felfria karaktär, kompatibilitet, säkerhet eller lämplighet för Webbplatsens, DNA-tjänsternas eller DNA-rapporternas ändamål.

Genom att använda DNA-tjänsterna bekräftar du att du kan få ta del av information från DNA-resultaten och DNA-rapporterna som du kanske inte har förväntat dig, vilket kan framkalla starka känslor och kan eventuellt förändra ditt liv och din världsbild. Du kanske upptäcker saker om dig själv som kan vara besvärande för dig och du kanske inte har förmågan att kontrollera eller ändra (som ett exempel: din pappa är inte din biologiska far, eller din etnicitet är inte vad du trodde att den är, eller överraskande fakta relaterade till din släkthistorik). Dessa resultat kan ha sociala, rättsliga eller ekonomiska konsekvenser.

Du bekräftar vidare att din användning av DNA-tjänster och mottagande av de resulterande DNA-rapporterna kan få allvarliga konsekvenser inte bara för dig, men också för dina närmaste eller andra familjemedlemmar, eftersom de delar en del av ditt DNA. Om du är på något sätt orolig för sådana potentiella konsekvenser, SKA DU INTE ANVÄNDA DNA-tjänsterna.

Du samtycker till att gottgöra och hålla MyHeritage, dess dotterbolag, anställda, direktörer, agenter, licensgivare, chefer, dotterbolag och tredje part som agerar för vår räkning, och deras respektive tjänstemän, agenter, partners och anställda skadeslösa från eventuella förluster, ansvar, krav eller fordringar, inklusive rimliga advokatarvoden, som åsamkas på grund av, eller är en följd av din användning av, eller tillgång till DNA-tjänsterna och konsekvenserna av en sådan användning.

Användning av data

Medlemmar eller personer som på annat sätt använda Webbplatsen och/eller DNA-tjänsterna kan använda en annan medlems DNA-rapporter endast i den utsträckning som tillåts av denne medlems sekretessinställningar och uteslutande begränsad till de DNA-rapporter som har avsetts såsom tillgängliga för andra medlemmar. Om du samlar in och/eller publicerar sådana DNA-resultat och/eller DNA-rapporter på en annan webbplats eller i ett program eller på annat sätt använder de utanför DNA-tjänsterna, ska du observera att DNA-resultaten och/eller DNA-rapporterna kommer att användas i enlighet med de villkor och policyer som gäller för dessa andra webbplatser och/eller program och denna användning sker helt på egen risk.

Integritet och säkerhet

Vi bryr oss om våra användares integritet. Genom att använda DNA-tjänsterna samtycker du till att dina personuppgifter överförs till och bearbetas i USA och du bekräftar att DNA-proven och DNA-resultaten du tillhandahåller och/eller som vi genererar samt DNA-rapporterna som vi skapar kan användas som beskrivs häri.

a. Om du väljer att behålla dina DNA-resultat aktiverade via dina sekretessinställningar kommer de att matchas med andra användare och kan kopplas till din profilsida (där personligt identifierbar information såsom ditt namn, DNA haplogrupper eller annan DNA-information och namnen på familjemedlemmar kan vara synlig) och profilsidan av dina familjemedlemmar med matchande DNA där personligt identifierbar information kan vara synlig.

b. Dina DNA-resultat och DNA-rapporter kan användas för att bekräfta eller vederlägga befintliga relationer i ditt släktträd. Detta kan exponera släktförhållanden som inte stöds av DNA, eller DNA kan tyda på släktförhållanden som strider mot befintliga släktförhållanden i ditt släktträd. Vi tar inget ansvar för slutsatser som härleds av dig, av andra medlemmar eller genom DNA-resultat. Om du är oförmögen eller ovillig att ta itu med konsekvenserna och eventuella negativa effekter av sådana slutsatser bör du inte lämna DNA-prov och/eller DNA-resultat till oss, och du bör radera dina DNA-resultat och DNA-rapporter.

Vi har genomfört kommersiellt rimliga tekniska, fysiska och administrativa åtgärder för att skydda din information mot oavsiktlig förlust och mot obehörig åtkomst, användning, ändring eller avslöjande. Vi kan dock inte garantera att obehöriga tredje parter aldrig kommer att kunna kringgå dessa åtgärder eller använda dina personuppgifter för otillbörliga syften. Du bekräftar att du tillhandahåller dina personuppgifter på egen risk. Detta avsnitt bör läsas tillsammans med MyHeritages sekretesspolicy.

Ansvarsbegränsning

Utan undantag från underavsnittet ”Ansvarsbegränsning” nedan (under avsnittet ”Förbehåll, begränsning av ansvar och garanti”), bör du notera att DNA-tjänsterna styrs från våra anläggningar i USA. Vi gör inga utfästelser att DNA-tjänsterna är lämpliga eller tillgängliga för användning på andra platser. De som har tillgång eller använder DNA-tjänster från andra jurisdiktioner gör det med egen fri vilja och är skyldiga att följa gällande lagstiftning.

Andra delar av Webbplatsen

Som medlem kan du skicka innehåll till andra delar av Webbplatsen, t.ex. supportforum och MyHeritages gruppområde. Du kan också skriva kommentarer till innehåll som lagts upp av andra användare. Vi förbehåller oss rätten att ta bort innehåll eller inlägg som vi anser, efter vårt eget gottfinnande, är i strid med detta Avtal på något som helst sätt, med eller utan förvarning, och utan skadeståndsansvar, ekonomiskt eller på annat sätt.

MyHeritages säkerhetskopieringstjänst

MyHeritage tillhandahåller en tillvalstjänst för säkerhetskopiering av tillgängliga data mot en tilläggsavgift på prenumerationsavgiften. Denna säkerhetskopieringstjänst är föremål för detta Avtal och ytterligare villkor som är specifika för säkerhetskopieringstjänsten.

Licens för begränsad användning

Du beviljas härmed att använda Tjänsten och dess innehåll enbart för personligt bruk, och med förbehåll för villkoren i detta Avtal (”Licensen”). Tjänsten är inte avsedd eller licensierad för kommersiellt bruk. Vi förbehåller oss rätten att när som helst annullera hela eller delar av Tjänsten. Det är förbjudet att ladda ner någon del eller alla delar av Tjänstens funktioner, eller någon del av Tjänstens allmänna utrymmen. Publicering online eller annan återgivning av innehåll i de allmänna utrymmena är förbjudet. Brott mot denna licens kan leda till omedelbar uppsägning av ditt medlemskap och kan leda till rättsliga åtgärder, förbudsföreläggande, skadestånd och/eller annan skälig lindring. Du kan använda Tjänsten och programvara som tillhandahålls av Tjänsten endast när du är online och du får inte ladda ner, kopiera, återanvända eller distribuera programvaran, utom där det anges tydligt i samband med sådana program att den gjorts tillgänglig för användning offline och en licens för denna användning tillhandahålls i samband med det programmet.

UpphovsrättFörutom när det gäller DNA-tjänsterna, som beskrivs ovan, beviljar du oss, genom att publicera innehåll på Webbplatsen, en royaltyfri, världsomfattande, evig och icke-exklusiv licens att publicera, kopiera, posta och dela sådant innehåll.

Sammanslagningen av MyHeritage-matchningen med våra partners som RootsMagic, Family Historian, Aldfaer och Coret Genealogie omfattar inte publicering av innehåll. Informationen som skickas till oss för matchning från våra partners programvara och webbplatser används aldrig av oss i något annat syfte än för matchningsändamål, och visas aldrig offentligt, och säljs eller licensierasinte heller av oss till tredje part. Vi får inte en licens för sådan information och sådan information samlas inte in av oss, och den raderas automatiskt efter att matchningar har beräknats. Användare av våra partners kan få smarta matchningar (släktträdsmatchningar) med våra användare, men sådana matchningar är inte dubbelriktade: våra användare kommer inte att få smarta matchningar med användarna av våra partners, och kommer inte att kunna se deras uppgifter.

Allt innehåll som publiceras på Webbplatsen, med undantag för innehåll som lagts upp av användare, DNA-resultat, DNA-prov och den genetiska informationen i DNA-rapporterna, ägs av oss eller av tredje part som har beviljat oss en begränsad licens för sådant innehåll. Innehåll som publiceras på släktwebbplatser ägs av den person som skapat innehållet, och kontrolleras av släktwebbplatsens administratör hos vilken det lämnas in, och publiceras av oss enligt villkoren i Avtalet.

MyHeritage är skyddad av upphovsrätt enligt amerikanska och israeliska upphovsrättslagar, internationella konventioner och andra gällande upphovsrättslagar.

Du får inte ändra programkoden som styr vår programvara och våra applikationer på något sätt. Du får inte utföra, orsaka, tillåta eller auktorisera modifiering, skapande av härledda verk, översättning, bakåtkompilering (reverse engineering), dekompilering, demontering eller hacka applikationer som tillhandahålls av oss, eller nedladdningsbara komponenter, eller någon del därav.

Avgifter och betalningarPrenumerationer

MyHeritage erbjuder betalningsbaserade prenumerationspaket förutom det grundläggande kostnadsfria utbudet, och dessa omfattar: Premium släktwebbplatspaket, PremiumPlus släktwebbplatspaket, Data-paket och Komplett paket.

Alla prenumerationer förnyas automatiskt för att säkerställa en oavbruten tjänst. Detta innebär att när du blir prenumerationsmedlem kommer din prenumeration att förnyas automatiskt och ditt faktureringsalternativ kommer att debiteras baserat på prenumerationstiden om du inte säger upp prenumerationen eller avbryter den genom att följa instruktionerna i det här Avtalet.

Samtliga fysiska varor och leveransprodukter som köps hos oss är föremål för ett fraktavtal. Detta innebär att risken för förlust och äganderätten för sådana föremål överförs till dig vid vår leverans till transportören.

1. Uppsägning av förnyelse

Du kan välja att inte förnya din prenumeration genom att ringa MyHeritage på +1 877 432 3135, eller genom att logga in och använda sidan Mina köp. Om du inte meddelar oss att du vill avbryta prenumerationen åtminstone en dag före utgången av den aktuella prenumerationsperioden, kommer betalningen för prenumerationsförnyelse att ske.

2. Gratis provperiod

Gratis provprenumerationer kommer att faktureras först i slutet av den kostnadsfria provperioden.
Du kan avbryta en gratis provperiod när som helst under provperioden via sidan Mina köp utan kostnad.

3. Återbetalningspolicy

MyHeritage tycker att det är viktigt med nöjda kunder och erbjuder en trettio (30) dagars pengarna-tillbaka-garanti. Om du inte är nöjd med paketet du köpt kan du begära en fullständig återbetalning genom att kontakta Kundtjänst inom trettio (30) dagar efter det ursprungliga inköpsdatumet för prenumerationen.
Pengarna-tillbaka-garanti gäller prenumerationer på Premium och PremiumPlus släktwebbplatser och dataprenumerationer och Kompletta prenumerationer, men inte levererade produkter såsom släktträdsaffischer.
Alla återbetalningar kommer att återbetalas till betalkortet med vilket köpet gjordes. Återbetalningen till ditt konto sker inom rimlig tid.

4. Priserna kan ändras

När din prenumeration förnyas kommer MyHeritage att informera dig via e-post om det belopp som du har debiterats, nästa datum för prenumerationsförnyelse och det belopp som du kommer att debiteras vid nästa förnyelse. Det här gäller inte månadsvisa prenumerationer. Prenumerationsavgifter kan ändras av MyHeritage när som helst. Vid en förändring kommer de nya priserna inte påverka nästa förnyelse av din prenumeration, men endast efterföljande förnyelser, och du kommer att informeras om detta via e-post ett år i förväg. Användare som inte vill fortsätta med sin prenumeration till följd av en prisändring kan annullera förnyelsen som beskrivet i detta Avtal.

Betalning för DNA-tjänster

Om du inte redan har registrerat dig hos MyHeritage kommer du att behöva registrera dig hos MyHeritage när du vill beställa ett DNA-testkit. Registreringen är kostnadsfri. Du behöver spara dina inloggningsuppgifter för att få tillgång till dina DNA-resultat och DNA-rapporter på Webbplatsen.

1. Reklamation och byte

I händelse av att du upplever något av följande, ska du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet ”Kontakta oss” nedan och vi kommer att skicka ett nytt DNA-testkit till den adress som vi har i vår databas vid köptillfället, utan kostnad:

2. Avbeställningar och återbetalningar

Om du väljer att annullera din beställning av DNA-testkittet innan DNA-provet tas emot på vårt labb, har du rätt till återbetalning. För att annullera och göra anspråk på återbetalning, ska du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet nedan ”Kontakta oss”. Återbetalningen kommer att omfatta kostnaden för DNA-testkittet, men inte fraktkostnaden. Alla återbetalningar kommer att återbetalas till betalkortet med vilket köpet gjordes. Återbetalningen till ditt konto sker inom rimlig tid.

Vi kommer inte att återbetala för DNA-testkit som redan håller på att bearbetas i vårt labb eller för vilka bearbetningen redan har genomförts. När ett DNA-prov har skickats till vårt labb och det har registrerats, är återbetalning av DNA-testkittet inte möjligt.

Observera att vetenskapliga förfaranden ibland kan försenas av en mängd olika skäl. Provtagningstiden kan variera beroende på labbets kapacitet och provets kvalitet. Förväntade leveransdatum med avseende på resultaten är därför förutsägelser, och utgör ingen garanti för leverans.

3. Omtestning av DNA efter fel i labbprocessen

Om provtagningen av ditt DNA misslyckas kommer vi att skicka ett nytt DNA-testkit till dig utan extra kostnad, så att du kan skicka ett nytt DNA-prov till oss. DNA-testkittet kommer att skickas till den adress vi har i vår databas vid tidpunkten för köpet.

4. Priserna kan ändras

Priser kan ändras av MyHeritage när som helst.

Friskrivning, Ansvarsbegränsning och GottgörelseFriskrivning

a. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, ansvarar MyHeritage, dess tjänstemän, agenter, representanter, anställda, licensinnehavare och partners under inga omständigheter för felaktig eller oriktig information i samband med Tjänsten, oavsett om detta fel orsakats av användare av Webbplatsen, medlemmar, våra annonsörer eller samarbetspartners, eller på grund av utrustningen eller programvara i samband med eller som används i driften av Webbplatsen eller Tjänsterna. MyHeritage ansvarar inte för eventuella konsekvenser av DNA-resultaten och/eller DNA-rapporter vare sig de är korrekta eller felaktiga.

b. MyHeritage och dess licensinnehavare och partners är inte ansvariga för uppförandet av medlem eller annan användare av Webbplatsen, vare sig online eller offline. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, ansvarar vi under inga omständigheter för förlust eller skada, inklusive förlorad data, förlorad information, personskada eller dödsfall, eller förlust av sekretess som ett resultat av någons användning av Webbplatsen eller Tjänsten, information som publiceras på Webbplatsen eller överförs till medlemmar eller andra användare, eller interaktion mellan eller bland medlemmar eller andra användare av Webbplatsen, vare sig online eller offline.

c. Information, produkter och tjänster som ingår i Tjänsten och Webbplatsen kan innehålla felaktigheter eller tryckfel. Det kan förekomma ändringar av informationen häri med jämna mellanrum.

d. MyHeritage tar inget ansvar för eventuella fel, utelämnande, avbrott, borttagning, defekt, fördröjningar i drift eller överföring, fel i kommunikationsmedel, stöld eller förstörelse eller obehörig åtkomst till, eller ändring av, användar- eller medlemskommunikation. MyHeritage är inte heller ansvarig för eventuella problem eller tekniska fel på telefonnätverk eller ledningar, online-datorsystem, servrar eller leverantörer, datorutrustning, programvara, fel i e-post eller spelare på grund av tekniska problem eller trafikstockning på internet eller på webbplatser eller en kombination därav. MyHeritage och dess partners är inte ansvariga för personskada eller skada på datorutrustning som tillhör användare av Webbplatsen, medlem eller annan person i samband med eller till följd av användning av Webbplatsen, som visar, spelar upp eller laddar ner något material på eller från Webbplatsen, eller på annat sätt i samband med Tjänsten.

e. Tjänsten och Webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”såsom tillgängligt” och, förutom när det är förbjudet enligt tillämplig lag frånsäger sig MyHeritage uttryckligen alla garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men utan begränsning, garantier med avseende på säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, äganderätt och icke-intrång och tillfredsställande kvalitet, eller att Webbplatsen kommer att finnas tillgänglig vid en viss tidpunkt eller plats, utan avbrott eller säkert; att eventuella brister eller fel kommer att rättas till; eller att Tjänsten är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Vi garanterar inga specifika resultat från användning av Tjänsten. Tjänsten kan innehålla länkar till tredjeparts webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Vi har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicy eller praxis av någon tredje parts webbplatser. Du befriar oss uttryckligen från allt ansvar till följd av din användning av tredjeparts webbplatser eller tjänster. Vi varken garanterar, stödjer, eller tar ansvar för produkter eller tjänster som marknadsförs eller erbjuds av tredje part via Tjänsten eller någon hyperlänkad webbplats, eller som visas i banner eller annan reklam. Vi kommer inte att vara en part i eller på något sätt övervaka transaktioner mellan dig och tredjepartsleverantörer av produkter eller tjänster. Vi och våra tredjepartsleverantörer gör inga utfästelser om lämplighet, tillförlitlighet eller noggrannhet av innehållet som tillhandahålls av Webbplatsen för något som helst ändamål. Under inga omständigheter kommer vi eller våra tredjepartsleverantörer vara ansvariga för direkta, indirekta, skadeståndsmässiga, särskilda eller andra skador, inklusive men utan begränsning, utebliven vinst, förlust av data eller någon annan skada med avseende på kontrakt, kränkning, eget kapital eller någon annan rättsteori, även om parten har informerats om möjligheten därav.

f. MyHeritage kan efter eget gottfinnande, men är inte skyldig att, förhandsgranska, granska, undersöka, ta bort eller ändra DNA-resultaten och DNA-rapporter.

Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter ansvarar MyHeritage (eller dess tredjepartsleverantörer) gentemot dig eller någon tredje part för indirekta, exemplariska, tillfälliga, särskilda eller skadeståndsmässiga skador eller följdskador, inklusive skador till följd av din användning av eller oförmåga att använda Tjänsten eller någon del därav, även om vi har underrättats om risken för sådana skador. Oaktat allt som strider mot detta häri, är vårt (eller våra tredjepartsleverantörers) ansvar gentemot dig eller tredje part, av vilken som helst orsak och oavsett typen av åtgärd, alltid begränsat till det belopp som betalats, om något, av dig till oss för Tjänsten under medlemskapsperioden. Vi tar inget ansvar till följd av (i) fel, misstag eller felaktigheter i innehåll; (ii) personskada eller skador på egendom, av något som helst slag, till följd av din tillgång till och användning av Tjänsten; (iii) obehörig åtkomst till eller användning av våra servrar och/eller all information som finns lagrad däri; (iv) avbrott eller upphörande av överföring till eller från Tjänsten; (v) buggar, virus, trojanska hästar, eller liknande, som kan överföras till eller via Tjänsten; och/eller (vi) förlust eller skada av något som helst slag som uppstår till följd av din användning av Tjänsten, oavsett om de baseras på garanti, kontrakt, kränkning eller annan rättslig teori. Ovanstående ansvarsbegränsning gäller till fullo i den utsträckning som lagen tillåter enligt tillämplig lagstiftning.

Eftersom uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador inte tillåts i vissa länder/rättsområden, gäller ovanstående begränsning möjligtvis inte dig. OM DU ÄR MISSNÖJD MED NÅGON DEL AV DENNA TJÄNST, ELLER MED NÅGOT AV VILLKOREN I DETTA AVTAL ÄR DIN ENDA MÖJLIGA ÅTGÄRD ATT SLUTA ANVÄNDA DEN HÄR TJÄNSTEN.

Gottgörelse

Du samtycker till att gottgöra och hålla MyHeritage, dess dotterbolag, anställda, direktörer, agenter, licensgivare, chefer, partners och tredje part som agerar för vår räkning, och deras respektive tjänstemän, agenter, partners och anställda, skadeslösa från eventuella förluster, ansvar, krav eller fordring, inklusive rimliga advokatkostnader, som gjorts av tredje part på grund av eller till följd av din användning av eller tillgång till Tjänsten, ditt brott mot detta Avtal och/eller brott mot dina utfästelser och garantier som anges ovan och/eller om någon information som du lägger upp på Webbplatsen eller på annat sätt skickar till oss eller genom Tjänsten leder till att vi blir skadeståndsskyldiga gentemot tredje part.

Begränsningar med avseende på DNA-tjänster

Du samtycker till att, oavsett bestämmelse eller lag om motsatsen (i den utsträckning det tillåts av gällande lagstiftning), alla fordringar eller talan, som härrör från eller i samband med användning av DNA-tjänster eller detta avsnitt ska lämnas in inom ett (1) år efter det att kravet eller orsaken till talan uppstod.

Ytterligare villkor för medlemmar1. Registrering och säkerhet

A. Som en del av registreringsprocessen kommer du ange din e-postadress, ditt fullständiga namn och välja ett lösenord. Du måste förse oss med riktiga, korrekta, fullständiga och uppdaterade registreringsuppgifter. Underlåtenhet att göra detta innebär ett brott mot detta Avtal. Du är införstått med att du inte får (i) välja eller använda ett namn eller en e-postadress av annan person med avsikt att utge sig för att vara den personen; (ii) använda namnet eller e-postadressen av annan person än dig själv utan tillstånd; (iii) ange ett oriktigt födelseår eller födelsedatum för dig själv; eller (iv) använda ett namn eller en e-postadress som vi, enligt eget gottfinnande, anser vara felaktigt eller stötande.

C. Du måste vara 13 år eller äldre för att använda Tjänsten, såvida inte lagar i det land där du är bosatt eller från vilket du använder Tjänsten föreskriver annat (För mer information, se avsnittet "minderåriga användare" nedan). Registrering och inloggning till webbplatsen ska anses som en bekräftelse på att du är över 13 år. Om du är över 13 år men under 18 år, kommer du att uppmanas att inkomma med skriftligt medgivande från en förälder eller vårdnadshavare att använda Tjänsten (för mer information, se avsnittet "Minderåriga" nedan).

C. Du är ansvarig för all användning eller aktivitet på Webbplatsen via ditt lösenord och för att behålla ditt lösenord hemligt. Vi kommer inte att kräva att du avslöjar ditt lösenord till någon av våra representanter. Delning av ditt lösenord för åtkomst till Webbplatsen till andra är uttryckligen förbjudet och utgör ett brott mot detta Avtal. Du ska meddela oss via vanlig post eller via e-post privacy@myheritage.com om du känner till eller misstänker obehörig användning av ditt medlemskap, eller brott mot säkerheten. Alla bedrägliga, eller på annat sätt illegala aktiviteter eller missbruk kan utgöra grund för uppsägning av ditt medlemskap efter vårt eget gottfinnande, och vi kan göra en anmälan om detta till lämpliga brottsbekämpande organ.

2. Ändringar av detta Avtal och Tjänsten

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och efter eget gottfinnande, ändra detta Avtal eller Tjänsten. Ändringar av Tjänsten kommer att publiceras på Webbplatsen. Om du inte godtar någon del av detta Avtal eller någon ändring av detta Avtal eller Tjänsten eller om det kommer att leda till att du inte längre uppfyller bestämmelserna i detta Avtal ska du sluta använda Tjänsten. Fortsatt användning av Tjänsten nu eller efter ändringar i detta Avtal innebär att du har godkänt och är bunden av ändringarna. Det är därför viktigt att du kontrollerar den aktuella, tillgängliga versionen med jämna mellanrum och ser till att du har blivit uppdaterad när det gäller eventuella ändringar.

När detta Avtal har ändrats i sak, kommer etiketten Uppdaterat visas tydligt bredvid länken ”Tjänstevillkor” som länkar till detta Avtal, i sidfoten på Tjänstens sidor. Etiketten Uppdaterad tas bort efter 30 dagar eller när du besöker de uppdaterade Allmänna villkoren för att läsa dem, beroende på vad som kommer först.

3. Minderåriga användare

Förutom när det gäller DNA-tjänster (se underavsnittet ”Behörighet” under avsnittet ”DNA-tjänster” ovan) kräver vi att personer ska vara minst 13 år innan de kan skapa ett konto på MyHeritage. I vissa jurisdiktioner kan åldersgränsen vara högre. Att ange falsk information vid skapandet av ett konto utgör alltid ett brott mot detta Avtal. Detta omfattar konton som registrerats av myndiga personer på uppdrag av minderåriga som är under 13 år.

Om ditt minderåriga barn (barn under 13 år) har skapat ett konto på MyHeritage, kan du visa dem hur de kan radera sitt konto genom att låta dem logga in på sitt konto, välja ”Kontoinställningar” i menyn ”Konto” i det övre högra hörnet och sedan klicka på ”Ta bort mitt konto”. Om du vill meddela oss om ett konto som registrerats åt ett minderårigt barn, skicka då ett e-postmeddelande till oss på privacy@myheritage.com. Vi kommer omedelbart att radera konton för varje barn under 13 år som har rapporterats till oss.

I de flesta länder krävs det att användare av Tjänsten (utom för DNA-tjänster) är minst 13 år innan de kan skapa ett konto. Vi strävar efter att skapa en global tjänst med enhetliga normer för alla, men vi strävar också efter att respektera gällande lagstiftning. I enlighet med lagstiftning i Spanien, Israel och Sydkorea, kräver vi att personer som bor där ska vara minst 14 år innan de kan skapa ett konto och använda Tjänsten. Om ditt minderåriga barn (barn under 14 år) som bor i Spanien, Israel eller Sydkorea har skapat ett konto på MyHeritage, kan du visa dem hur de kan radera sitt konto genom att låta dem logga in på sitt konto, välja ”Kontoinställningar” i menyn ”Konto” i det övre högra hörnet och sedan klicka på ”Ta bort mitt konto”. Om du vill meddela oss om ett konto som registrerats åt ett minderårigt barn som bor i Spanien, Israel eller Sydkorea, skicka då ett e-postmeddelande till oss på privacy@myheritage.comtle="support@myheritage.com"]. Vi kommer omedelbart att radera konton för varje barn under 14 år som bor i Spanien, Israel eller Sydkorea och som har rapporterats till oss.

4. Minderåriga

Med undantag av DNA-tjänster (se underavsnittet ”Behörighet” under avsnittet ”DNA-tjänster” ovan), kan minderåriga (personer under 18 år) använda Tjänsten under förutsättning att de inte är minderåriga (se avsnittet om minderåriga användare ovan), och under förutsättning att de får tillstånd från förälder eller vårdnadshavare när det gäller deras användning av Tjänsten (”Godkännande”). Minderåriga får inte använda Tjänsten utan samtycke förrän de är 18 år eller äldre.

I vissa länder kan Tjänsten visa ett särskilt obligatoriskt formulär om samtycke för förälder/vårdnadshavare när en användare som har fastställts vara minderårig registrerar sig eller loggar in på Tjänsten. I formuläret om samtycke ska en förälder eller vårdnadshavare ange sitt fullständiga namn och sin e-postadress och kryssa för rutorna som förklarar att de är en förälder eller förmyndare, samtycker till detta Avtal och Tjänstens sekretesspolicy, och tar ansvar för den minderåriges användning av Tjänsten. Om formuläret om samtycke visas, kan Tjänsten inte användas förrän formuläret har fyllts i. Om användaren inte är minderårig, kan användaren förklara detta i formuläret och ange korrekt födelseår. När formuläret om samtycke har fyllts i och skickats in kommer Tjänsten att dokumentera uppgifterna om samtycke, men kommer inte att använda uppgifterna om förälder eller vårdnadshavare som angetts i formuläret om samtycke.

Tvister och tillämplig lagstiftningDetta Avtal och tvister beträffande Tjänsten ska uteslutande regleras av lagarna i staten Israel, utan hänsyn till lagvalsregler, och du samtycker till att något rättsligt förfarande om utförande, prestanda och/eller genomförande av detta Avtal ska exklusivt lämnas in till domstolarna i Tel Aviv, Israel. Du samtycker till att Tjänsten skall anses vara passiv och inte ger upphov till personlig jurisdiktion över MyHeritage, antingen specifikt eller allmänt, i andra jurisdiktioner än Israel. Vid den osannolika händelsen att vi inte har kunnat lösa en tvist med dig efter att ha försökt att göra så informellt måste alla krav föras i enlighet med varje partis individuella kapacitet och inte som kärande med fullmakt eller gruppmedlem i någon påstådd grupptalan eller fullmaktsförfarande. Du samtycker till att, genom att ingå detta Avtal, du och vi avstår från att delta i en grupptalan.

Fullständigt AvtalDetta Avtal, tillsammans med MyHeritages sekretesspolicy, Avtal om informerat samtycke beträffande DNA-information (”Informerat samtycke”) och andra rättsliga meddelanden eller villkor som publicerats av MyHeritage på Webbplatsen (i förekommande fall), ska utgöra hela Avtalet mellan dig och MyHeritage med avseende på Webbplatsen och Tjänsten. Vår underlåtenhet att utöva eller åberopa en rättighet eller bestämmelse i detta Avtal och/eller i Avtalet om informerat samtycke ska inte betraktas som ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse. Avsnittsrubrikerna i detta Avtal är endast avsedda som hjälp och har ingen rättsverkan eller avtalsverkan. Detta Avtal och/eller Avtalet om informerat samtycke är giltigt så långt lagen tillåter. Om någon bestämmelse i detta Avtal och/eller Avtalet om informerat samtycke är olaglig, ogiltig eller inte kan verkställas, anses denna bestämmelse avskiljbar från detta Avtal och/eller Avtalet om informerat samtycke och påverkar inte giltigheten och genomförbarheten av de återstående bestämmelserna. Detta Avtal, och alla rättigheter och licenser som beviljats härunder, får inte överlåtas eller upplåtas av dig, men kan upplåtas av oss utan begränsning. Alla försök till överlåtelse eller upplåtelse i strid härmed ska betraktas som ogiltiga. Om vi tillhandahåller en översättning av den engelska versionen av detta Avtal till dig, gäller den engelska versionen av detta Avtal i fall det föreligger någon konflikt.

Kontakta ossDu kan kontakta oss om du har frågor kring avtalet, webbsidan, tjänsten eller något tillhörande ämne. Skriv till oss på adressen nedan eller besök vårt Help Center.

Kundsupport
MyHeritage Ltd.
PO Box 50, Terminal Park, Or Yehuda 60250, Israel
https://www.myheritage.se